fbpx

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Czy można pokonać własną wyobraźnię? Możemy stworzyć to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jak rozwinąć swój potencjał twórczy, czy istnieją narzędzia i sposoby, aby go pogłębić?. Bez kreatywności i innowacyjności nie ma sukcesów, zarówno zawodowych jak i osobistych w globalnej i konkurencyjnej gospodarce. Kto pierwszy wprowadzi nowoczesny na rynek nowy produkt czy usługę, jeszcze lepiej zaspokajając potrzeby klientów. Inspirując rozwój kreatywności u każdego pracownika, firma wspiera powstawanie nowych i nowoczesnych wyrobów, które chłonie rynek. Innowacyjność i kreatywność poprawiają relacje i funkcjonowanie pracowników i zespołów danej organizacji.

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zmianą podejścia rozwiązywania problemów i sytuacji. Pozwoli Uczestnikom ograniczyć lub wyeliminować niepewność i lek związany ze zmianami i z mierzenia się z nowymi wyzwaniami czy oczekiwaniami. Pokonywania swoich ograniczeń w myśleniu, sięganie poza te granice powoduje, że wzrasta satysfakcja i zadowolenie z pracy, a człowiek czuje się spełniony. Warsztat ten powinien zainteresować wszystkich tych, którzy czuję że wpadli w rutynę i schematyzm nie mogąc poradzić sobie z wyjściem ze swojej strefy komfortu i podjęcia ryzyka tworzenia nowych rzeczy. Podczas naszego spotkania szkoleniowego poznacie instrumenty, techniki twórczej pracy przy przejściu od problemu do celu.


CELE SZKOLENIA:

 • Zidentyfikować i rozwinąć czynniki rozwijające kreatywność

 • Nauczenie szkolonych twórczego, odważnego i nieskrępowanego myślenia, nastawionego na rezultat,

 • Przyswoić sobie proste sposoby i ścieżki kreatywnego myślenia i tworzenia nowych wartości,

 • Twórczo i innowacyjnie podchodzić do rozwiązywania problemów

 • Doskonalić sposoby i techniki weryfikacji i wyboru najlepszych pomysłów,

 • Rozwijać swój zespół jako twórczy potencjał generowania nowych, innowacyjnych pomysłów

 • Kształtować umiejętność korzystania z własnych silnych stron intelektualnychi osobowych

 • Pobudzać wyobraźnię bez tworzenia sobie barier i ograniczeń


PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE POTRAFIŁ:

 • Zastosować w praktyce narzędzia i instrumenty kreatywnego myślenia, przekładając je na efekty swoich działań zawodowych,

 • stworzyć warunki sprzyjające kreatywności jednostki i zespołu,

 • zbudować twórcza atmosferę nieskrępowanego i równoprawnego rozwiazywania problemów w zespole

 • stworzyć i zastosować w praktyce rozwiązania budujące wartości dodane do tego co już jest i funkcjonuje

 • szybciej, lepiej i skuteczniej wdrażać nowe rozwiązania w praktyce


PROGRAM SZKOLENIA

1. Jak zrozumieć i zastosować  kreatywność?

2. Warunki  kreatywnego myślenia i działania

3. Rozwój własnych zdolności twórczych

4. „Fabryka dobrych pomysłów” – jak wydobyć z siebie i innych to co najlepsze

5. Jak skutecznie krytykować pobudzając myślenie we właściwym kierunku?

6. Organizacja i przebieg spotkań/zebrań kreatywnych zespołów nastawionych na cel – rozwiązanie problemu

7. Uruchamianie twórczych procesów nastawionych na cel

8. Twórcze rozwiązywanie problemów – „smaruj, nie rdzewiej”

9. Co zrobić, kiedy nie widać rozwiązania problemu – improwizować

 

TRENER: Zygmunt Dolata

TOP