Kreatywne rozwiązywanie problemów

Czy można pokonać własną wyobraźnię? Możemy stworzyć to, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jak rozwinąć swój potencjał twórczy, czy istnieją narzędzia i sposoby, aby go pogłębić?. Bez kreatywności i innowacyjności nie ma sukcesów, zarówno zawodowych jak i osobistych w globalnej i konkurencyjnej gospodarce. Kto pierwszy wprowadzi nowoczesny na rynek nowy produkt czy usługę, jeszcze lepiej zaspokajając potrzeby klientów. Inspirując rozwój kreatywności u każdego pracownika, firma wspiera powstawanie nowych i nowoczesnych wyrobów, które chłonie rynek. Innowacyjność i kreatywność poprawiają relacje i funkcjonowanie pracowników i zespołów danej organizacji.

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zmianą podejścia rozwiązywania problemów i sytuacji. Pozwoli Uczestnikom ograniczyć lub wyeliminować niepewność i lek związany ze zmianami i z mierzenia się z nowymi wyzwaniami czy oczekiwaniami. Pokonywania swoich ograniczeń w myśleniu, sięganie poza te granice powoduje, że wzrasta satysfakcja i zadowolenie z pracy, a człowiek czuje się spełniony. Warsztat ten powinien zainteresować wszystkich tych, którzy czuję że wpadli w rutynę i schematyzm nie mogąc poradzić sobie z wyjściem ze swojej strefy komfortu i podjęcia ryzyka tworzenia nowych rzeczy. Podczas naszego spotkania szkoleniowego poznacie instrumenty, techniki twórczej pracy przy przejściu od problemu do celu.


CELE SZKOLENIA:

 • Zidentyfikować i rozwinąć czynniki rozwijające kreatywność

 • Nauczenie szkolonych twórczego, odważnego i nieskrępowanego myślenia, nastawionego na rezultat,

 • Przyswoić sobie proste sposoby i ścieżki kreatywnego myślenia i tworzenia nowych wartości,

 • Twórczo i innowacyjnie podchodzić do rozwiązywania problemów

 • Doskonalić sposoby i techniki weryfikacji i wyboru najlepszych pomysłów,

 • Rozwijać swój zespół jako twórczy potencjał generowania nowych, innowacyjnych pomysłów

 • Kształtować umiejętność korzystania z własnych silnych stron intelektualnychi osobowych

 • Pobudzać wyobraźnię bez tworzenia sobie barier i ograniczeń


PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE POTRAFIŁ:

 • Zastosować w praktyce narzędzia i instrumenty kreatywnego myślenia, przekładając je na efekty swoich działań zawodowych,

 • stworzyć warunki sprzyjające kreatywności jednostki i zespołu,

 • zbudować twórcza atmosferę nieskrępowanego i równoprawnego rozwiazywania problemów w zespole

 • stworzyć i zastosować w praktyce rozwiązania budujące wartości dodane do tego co już jest i funkcjonuje

 • szybciej, lepiej i skuteczniej wdrażać nowe rozwiązania w praktyce


PROGRAM SZKOLENIA

1. Jak zrozumieć i zastosować  kreatywność?

2. Warunki  kreatywnego myślenia i działania

3. Rozwój własnych zdolności twórczych

4. „Fabryka dobrych pomysłów” – jak wydobyć z siebie i innych to co najlepsze

5. Jak skutecznie krytykować pobudzając myślenie we właściwym kierunku?

6. Organizacja i przebieg spotkań/zebrań kreatywnych zespołów nastawionych na cel – rozwiązanie problemu

7. Uruchamianie twórczych procesów nastawionych na cel

8. Twórcze rozwiązywanie problemów – „smaruj, nie rdzewiej”

9. Co zrobić, kiedy nie widać rozwiązania problemu – improwizować

 

TRENER: Zygmunt Dolata

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP