Angielski C1 semestralny

Kurs języka angielskiego C1, pozwala na zdobycie zaawansowanych umiejętności językowych Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów z wieloletnią praktyką w nauce języków.

REGULAMIN

START:
8 marca, 2022
DURATION:
60 godzin

INSTRUCTORS:

Beata Boruszewska
Lektor języka Angielskiego
Mariusz Kiecana
Lektor języka angielskiego

Kurs języka angielskiego C1

Europejska Akademia Dyplomacji oferuje semestralny kurs języka angielskiego. Kurs pozwala poszerzyć zakres umiejętności językowych oraz ułatwić porozumiewanie się w innym języku, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa dotyczącego tematyki stosunków międzynarodowych. Zajęcia prowadzą lektorzy z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć grupowych; stosujemy nowoczesne metody nauczania pozwalające poznać najważniejsze zwroty i przydatne słownictwo. Wiedza zdobyta na kursie poprawi umiejętności językowe oraz pozwala na większą śmiałość w wypowiadaniu się na różnorodne tematy. Kurs może również stanowić dobre przygotowanie do pomyślnego zdania językowego egzaminu resortowego MSZ. Cena to 1200 zł (zw. z VAT).


W semestrze wiosennym 2022 zajęcia odbywać się będą w następujących terminach: poniedziałki i środy (18:30 – 20:00).

 • dwa razy w tygodniu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji napisz do nas: szkolenia@diplomats.pl


METODYKA:

Semestralne kursy językowe są nastawione na konwersacje i praktyczne aspekty poznawania języka poprzez ćwiczenia w wypowiadaniu się, budowaniu zdań i konstrukcji. Uczestnik nie tylko uczy się nowych słów i zwrotów, ale i podtrzymuje swoje dotychczasowe osiągnięcia językowe. Autorski program jest tak przygotowany, aby szlifować zdolności językowe osób uczestniczących w zajęciach. Lektorów cechuje indywidualne podejście do słuchacza.

CEL:

 • zapoznanie ze słownictwem politycznym, prasowym, społecznym

 • umożliwienie podtrzymywania żywego kontaktu z językiem

 • przygotowanie do egzaminu resortowego MSZ

EFEKTY:

 • uczestnik wzbogaci swoje słownictwo prasowe, związane ze sprawami międzynarodowymi,

 • uczestnik poprawi swoje zdolności konwersacyjne, oraz śmiałość w wypowiadaniu się na temat bieżących wydarzeń,

 • uczestnik będzie lepiej analizował obcojęzyczne przeglądy prasy,

 • uczestnik pozna zasady sporządzania korespondencji oficjalnej w języku angielskim,

 • uczestnik będzie wiedział jak wygląda egzamin resortowy i jak do niego podejść (opcjonalnie).

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • praca z aktualnymi materiałami prasowymi (The Economist, The Guardian, BBC)

 • lektorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy i przygotowywaniu do egzaminów MSZ

 • zajęcia nastawione na zwiększenie sprawności w płynnym komunikowaniu się

 • wygodny i komfortowy format online kursu

 • niewielkie grupy słuchaczy, do 12 osób

 • popołudniowe godziny zajęć

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne w cenie

 • test końcowy w formie zbliżonej do egzaminu resortowego MSZ (opcjonalnie)

 • 60 godzin dydaktycznych zajęć

 • certyfikat w cenie kursu

Europejska Akademia Dyplomacji zaprasza wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej znajomości języków obcych z zakresu spraw międzynarodowych na kursy przygotowujące do egzaminów resortowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i prowadzone przez lektorów, posiadających doświadczenie we współpracy z MSZ i PISM.

REJESTRACJA
TOP