Manager & Leadership

Manager & Leadership, czyli efektywność biznesowa w zarządzaniu pracownikiem i zespołem.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy oraz rozwija indywidualne umiejętności jego uczestników w zakresie zarządzania sobą, współpracownikami i podwładnymi. Jessy skierowane do wyższej i średniej kadry managerskiej oraz leaderów zespołów oraz grup projektowych i zadaniowych.

W proponowanym zakresie będzie stanowiło unifikację wiedzy i narzędzi uczestników. Ponadto zdecydowanie wpłynie na wzrost produktywności pracy.

Zostaną na nim również przeprowadzone indywidualne testy uczestników, by mogli zidentyfikować obszary rozwoju swoich osobistych kompetencji oraz współpracy z innymi osobami w organizacji. W trakcie zajęć odbędą się indywidualne konsultacje dla każdego z uczestników szkolenia.

Ponadto zostaną przeprowadzone dwa grupowe Niezaćwiczenia – praca zespołowa, współpraca i wykonywanie zleconych zadań, realizacja założonego celu, ewaluacja, wnioskowanie, audyt popełnionych błędów, ocena i minimalizacja ryzyka.

 

CELE SZKOLENIA

 • omówienie zasad zarządzania pracownikami w celu zwiększenia efektywności jednostki, zespołu i organizacji;

 • poznanie metod zwiększania produktywności poprzez doskonalenie kompetencji;

 • ćwiczenie standardów pracy managera w zarządzaniu pracownikami;

 • zwrócenie uwagi na znaczenie przywództwa, autorytetu i rangi managera;

 • wprowadzenie pojęcia zwinnych metodyk zarządzania – Agile;

 • rola komunikacji w organizacji i sposobów komunikowania się dwukierunkowego;

 • wykorzystanie jednominutowego zarządzania;

 • prowadzenie rozmów ewaluacyjnych z pracownikami;

 

PRZED SZKOLENIEM

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zadania, o których przygotowanie zostaną poproszeni przed szkoleniem. Będą nimi: opracowanie codziennych i tygodniowych czynności operacyjnych, które wykonują; zastanowienie się nad celami projektu, który chcą realizować; określenie itinerariuszy projektu oraz czasu jego realizacji. Przygotowanie w/w zadań będzie ważne w części warsztatowej szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Znaczenie komunikacji w organizacji

 2. Podstawy efektywności  / produktywności pracy zespołowej

 3. Efektywność zarządzania pracownikiem i zespołem

 4. Zarządzanie efektywnością czasu pracy własnej, zespołu i organizacji

 5. Realizacja projektu i pomiar produktywności pracy zespołowej, ról leaderów oraz osiąganych celów

 6. Cele i kryteria oceny projektu – realizacja założeń projektowych, ewaluacja zespołu projektowego i jego członków

 7. Efektywne prowadzenie spotkań

 8. Konflikty w zespole. Moja rola w rozwiązywaniu trudnych sytuacji

 9. Motywacja

Trener: Tomasz Dyba

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP