fbpx

Manager & Leadership

Manager & Leadership, czyli efektywność biznesowa w zarządzaniu pracownikiem i zespołem.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy oraz rozwija indywidualne umiejętności jego uczestników w zakresie zarządzania sobą, współpracownikami i podwładnymi. Jessy skierowane do wyższej i średniej kadry managerskiej oraz leaderów zespołów oraz grup projektowych i zadaniowych.

W proponowanym zakresie będzie stanowiło unifikację wiedzy i narzędzi uczestników. Ponadto zdecydowanie wpłynie na wzrost produktywności pracy.

Zostaną na nim również przeprowadzone indywidualne testy uczestników, by mogli zidentyfikować obszary rozwoju swoich osobistych kompetencji oraz współpracy z innymi osobami w organizacji. W trakcie zajęć odbędą się indywidualne konsultacje dla każdego z uczestników szkolenia.

Ponadto zostaną przeprowadzone dwa grupowe Niezaćwiczenia – praca zespołowa, współpraca i wykonywanie zleconych zadań, realizacja założonego celu, ewaluacja, wnioskowanie, audyt popełnionych błędów, ocena i minimalizacja ryzyka.

 

CELE SZKOLENIA

 • omówienie zasad zarządzania pracownikami w celu zwiększenia efektywności jednostki, zespołu i organizacji;

 • poznanie metod zwiększania produktywności poprzez doskonalenie kompetencji;

 • ćwiczenie standardów pracy managera w zarządzaniu pracownikami;

 • zwrócenie uwagi na znaczenie przywództwa, autorytetu i rangi managera;

 • wprowadzenie pojęcia zwinnych metodyk zarządzania – Agile;

 • rola komunikacji w organizacji i sposobów komunikowania się dwukierunkowego;

 • wykorzystanie jednominutowego zarządzania;

 • prowadzenie rozmów ewaluacyjnych z pracownikami;

 

PRZED SZKOLENIEM

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zadania, o których przygotowanie zostaną poproszeni przed szkoleniem. Będą nimi: opracowanie codziennych i tygodniowych czynności operacyjnych, które wykonują; zastanowienie się nad celami projektu, który chcą realizować; określenie itinerariuszy projektu oraz czasu jego realizacji. Przygotowanie w/w zadań będzie ważne w części warsztatowej szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Znaczenie komunikacji w organizacji

 2. Podstawy efektywności  / produktywności pracy zespołowej

 3. Efektywność zarządzania pracownikiem i zespołem

 4. Zarządzanie efektywnością czasu pracy własnej, zespołu i organizacji

 5. Realizacja projektu i pomiar produktywności pracy zespołowej, ról leaderów oraz osiąganych celów

 6. Cele i kryteria oceny projektu – realizacja założeń projektowych, ewaluacja zespołu projektowego i jego członków

 7. Efektywne prowadzenie spotkań

 8. Konflikty w zespole. Moja rola w rozwiązywaniu trudnych sytuacji

 9. Motywacja

Trener: Tomasz Dyba

TOP