Pozyskiwanie Inwestora z Azji

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za lokalny rozwój gospodarczy.

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za lokalny rozwój gospodarczy (jednostki samorządu lokalnego, agencje rozwoju regionalnego, centra przedsiębiorczości, podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i technologicznymi, przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z firmami z Azji Dalekowschodniej).

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę z zakresu rozumienia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów zagranicznych. W oparciu o praktyczne i konkretne przykłady przedstawione zostaną etapy podejmowania decyzji lokalizacyjnych przez zagraniczne koncerny i przedsiębiorstwa. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie możliwości skutecznej współpracy z potencjalnymi inwestorami planującymi lokalizację inwestycji w gminach. Przedmiotem szkolenia będą również różnice kulturowe w obsłudze inwestycji z Azji oraz specyfika współpracy z firmami z Dalekiego Wschodu a także negocjacje.

Program:

Program szkolenia zawiera następujące elementy:

  • Pozyskiwanie i obsługa inwestora chińskiego – różnice kulturowe
  • Spotkanie biznesowe – savoir-vivre, protokół dyplomatyczny
  • Negocjacje z uwzględnieniem różnic kulturowych
  • Japońska odmienność
  • Indochiny – specyfika regionu

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP