fbpx

Pozyskiwanie Inwestora z Azji

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za lokalny rozwój gospodarczy.

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za lokalny rozwój gospodarczy (jednostki samorządu lokalnego, agencje rozwoju regionalnego, centra przedsiębiorczości, podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i technologicznymi, przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z firmami z Azji Dalekowschodniej).

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę z zakresu rozumienia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów zagranicznych. W oparciu o praktyczne i konkretne przykłady przedstawione zostaną etapy podejmowania decyzji lokalizacyjnych przez zagraniczne koncerny i przedsiębiorstwa. Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie możliwości skutecznej współpracy z potencjalnymi inwestorami planującymi lokalizację inwestycji w gminach. Przedmiotem szkolenia będą również różnice kulturowe w obsłudze inwestycji z Azji oraz specyfika współpracy z firmami z Dalekiego Wschodu a także negocjacje.

Program:

Program szkolenia zawiera następujące elementy:

  • Pozyskiwanie i obsługa inwestora chińskiego – różnice kulturowe
  • Spotkanie biznesowe – savoir-vivre, protokół dyplomatyczny
  • Negocjacje z uwzględnieniem różnic kulturowych
  • Japońska odmienność
  • Indochiny – specyfika regionu

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

TOP