Praca w MSZ - kurs przygotowawczy do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej

Praca w MSZ

Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji. Szkolenie pomaga zrozumieć specyfikę pracy i kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

REGULAMIN

DURATION:
2 dni

INSTRUCTORS:

Praca w MSZ
Miłosz J. Zieliński
Procedury rektutacyjne do polskiej służby zagranicznej
Jan Wojciech Piekarski
Przewodniczący Rady Ambasadorów, Ambasador w Pakistanie (1984 - 1989), Belgii & Luksemburgu (1998 - 2002) & Izraelu (2003 - 2006)
Dariusz Wawrzeniecki
Motivation and preparation for selection procedures trainer.

Praca w MSZ

Szkolenie Praca w MSZ  jest skierowane dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w służbie zagranicznej RP (SZ RP) zarówno jako pracowników centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i placówek (ambasad, stałych przedstawicielstw i konsulatów). Jego formuła pozwala na przygotowanie się do pomyślnego przejścia przez konkursy na aplikację dyplomatyczno-konsularną, a także na konkretne stanowiska w MSZ (organizowane zgodnie z ustawą o służbie cywilnej). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą przydatne również podczas wykonywania obowiązków służbowych po rozpoczęciu pracy w SZ RP.

Szkolenie prowadzą doświadczeni wykładowcy, obecni i byli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, doświadczeni wykładowcy.

Szkolenie „Praca w MSZ” uwzględnia aktualne zmiany zachodzące w procesie rekrutacji!

Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną odbywa się raz w roku. Konkurs składa się z części ustnej i pisemnej. Po przejściu procedur konkursowych aplikanci są zatrudniani w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na czas określony – jednego roku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Program obejmuje informacje na temat:

 • struktury organizacyjnej MSZ, w tym obszarów, za które odpowiedzialni są minister SZ, sekretarze i podsekretarze stanu oraz podległe im komórki Ministerstwa;

 • specyfiki pracy w MSZ, w tym charakteru codziennych zadań tzw. desk officerów oraz wyzwań związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w centrali resortu i na placówkach dyplomatycznych i konsularnych;

 • relacji między służbą zagraniczną a służbą cywilną w MSZ;

 • możliwych ścieżek kariery i aktualnych wymagań stawianych kandydatom do służby zagranicznej oraz do służby cywilnej;

 • przebiegu procedur rekrutacyjnych z naciskiem na przygotowanie warsztatowe kandydatówpraktyczne aspekty procesu selekcji;

 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się również z psychologicznymi zagadnieniami związanymi z procesem rekrutacji, m.in. z radzeniem sobie ze stresem towarzyszącym kandydatom podczas kolejnych etapów procedur konkursowych.

Dzień 1

 1. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – przygotowanie do pracy w polskiej służbie zagranicznej i omówienie aktualnej procedury konkursowej – 2 godziny – prowadzący: Miłosz Zieliński

 2. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – ćwiczenie technik egzaminacyjnych (testy próbne, rozmowa kwalifikacyjna) – 6 godzin – prowadzący: Miłosz Zieliński

Dzień 2

 1. Specyfika pracy w polskiej dyplomacji – organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej. Schemat instytucjonalny i formy stanowisk w służbie zagranicznej. Struktura i funkcjonowanie placówek zagranicznych – 4 godziny – prowadzący: Ambasador Jan Wojciech Piekarski

 2. Warsztaty nt. zastosowania psychologii w procesach rekrutacji – jak zwiększyć swoje szanse?  Warsztaty nt. zastosowania psychologii w procesach rekrutacji – jak zwiększyć swoje szanse? Konsultacje indywidualne – 4 godziny – prowadzący: Dariusz Wawrzeniecki

 • pakiet materiałów szkoleniowych, w tym testów próbnych, opracowanych na podstawie realnej procedury rekrutacji do MSZ i doświadczeniu szkoleniowym prowadzącego zajęcia; test obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, polityki bezpieczeństwa, historii Polski i nowożytnych stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej, protokołu dyplomatycznego;

 • listę lektur pomagających przegotować się do egzaminów wstępnych na aplikację dyplomatyczno-konsularną, obejmującą pozycje poświęcone ww. dziedzinom, których opanowanie w dużej mierze pomaga podczas wszystkich etapów procedury konkursowej;

 • publikacje o tematyce międzynarodowej.

Zajęcia prowadzone są w formie ogólnych wykładów, warsztatów i indywidualnych konsultacji z trenerami.

2 dni / 16 godzin dydaktycznych

sobota i niedziela

Po zakończeniu szkolenia ”Praca w MSZ” każdy z uczestników otrzyma Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena promocyjna: 790 zł zw. z VAT* / 2 dni szkolenia

Zapisy do wyczerpania miejsc.

*Europejska Akademia Dyplomacji nie jest płatnikiem VAT. Cena zw. z VAT.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń językowych przygotowujących do zdawania egzaminów resortowych MSZ z języka obcego.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca Polska Służba Zagraniczna, Praca Polska Służba Zagraniczna, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji,

Newsletter

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 5000 graduates from more than 50 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP