fbpx

Praca w MSZ - kurs przygotowawczy

aplikacja dyplomatyczno-konsularna

Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji. Szkolenie pomaga zrozumieć specyfikę pracy i kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

REGULAMIN

START:
6 lipca, 2019
DURATION:
2 dni

INSTRUCTORS:

Address

Warszawa, Oleandrów 6   View map

Categories

Praca w MSZ

kurs przygotowawczy

“Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – kurs przygotowawczy”  jest skierowane dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polski zarówno jako pracowników centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i placówek (ambasad, stałych przedstawicielstw i konsulatów). Jego formuła pozwala na przygotowanie się do pomyślnego przejścia przez konkursy na aplikację dyplomatyczno-konsularną, a także na konkretne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (organizowane zgodnie z ustawą o służbie cywilnej). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą przydatne również podczas wykonywania obowiązków służbowych po rozpoczęciu pracy w służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polski.

Szkolenie prowadzą doświadczeni wykładowcy, obecni i byli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, doświadczeni wykładowcy.

Dwa razy do roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmuje na aplikację dyplomatyczno-konsularną osoby zainteresowane karierą w dyplomacji. Kandydaci muszą spełniać wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej. Przyjęcie na aplikację poprzedzone jest wieloetapowym egzaminem sprawdzającym wiedzę ogólną, predyspozycje do służby oraz znajomość języków obcych. Z chwilą rozpoczęcia aplikacji jej uczestnicy są zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami jak i obowiązkami.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na kursie otrzymasz informacje na temat:

 • struktury organizacyjnej MSZ, w tym obszarów, za które odpowiedzialni są minister SZ, sekretarze i podsekretarze stanu oraz podległe im komórki Ministerstwa;

 • przebiegu procedur rekrutacyjnych z naciskiem na przygotowanie warsztatowe kandydatów i praktyczne aspekty procesu selekcji;

 • poszczególnych części egzaminu na aplikację dyplomatyczno-konsularną z uwzględnieniem:

  • sprawdzianu wiedzy ogólnej,
  • sprawdzianu umiejętności,
  • assessment centre – badania kompetencji,
  • rozmowy kwalifikacyjnej;
 • materiałów przydatnych w samodzielnej nauce;

 • przykładowych testów;

 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Podczas warsztatów zapoznasz się również z psychologicznymi zagadnieniami związanymi z procesem rekrutacji, m.in. z radzeniem sobie ze stresem towarzyszącym podczas kolejnych etapów procedur konkursowych.

Dzień 1

 1. Specyfika pracy w korpusie dyplomatyczno-konsularnym.

 2. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – przygotowanie do pracy w polskiej służbie zagranicznej i omówienie aktualnej procedury konkursowej.

 3. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – test wiedzy (jak się przygotować, przykładowe materiały, testy próbne).

 4. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – rozmowa kwalifikacyjna (symulacja rozmowy, na co zwrócić uwagę, jak radzić sobie ze stresem).

Dzień 2

 1. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – test umiejętności (przykładowe testy, techniki rozwiązywania).

 2. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – assessment centre (na czym polega, przykłady, na co zwrócić uwagę).

 • pakiet materiałów szkoleniowych, w tym testów próbnych, opracowanych na podstawie realnej procedury rekrutacji do MSZ i doświadczenia szkoleniowego prowadzącego zajęcia; testy obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, polityki bezpieczeństwa, historii Polski i nowożytnych stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej, protokołu dyplomatycznego;

 • listę lektur pomagających przegotować się do egzaminów wstępnych na aplikację dyplomatyczno-konsularną, obejmującą pozycje poświęcone ww. dziedzinom, których opanowanie w dużej mierze pomaga podczas wszystkich etapów procedury konkursowej;

 • przykładowe testy umiejętności oraz scenariusze assessment centre (badanie kompetencji);

 • Certyfikat EAD, poświadczający odbycie szkolenia.

Zajęcia prowadzone są w formie ogólnych wykładów, warsztatów i indywidualnych konsultacji z trenerami.

2 dni / 16 godzin dydaktycznych

sobota i niedziela

Po zakończeniu szkolenia ”Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – kurs przygotowawczy” otrzymasz Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena promocyjna: 790 zł* / 2 dni szkolenia

Cena promocyjna obowiązuje przy zapisie i płatności do 10. czerwca.

Cena standardowa 990zł.

Zapisy do wyczerpania miejsc.

*Europejska Akademia Dyplomacji nie jest płatnikiem VAT. Cena zw. z VAT.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń językowych przygotowujących do zdawania egzaminów resortowych MSZ z języka obcego.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca Polska Służba Zagraniczna, Praca Polska Służba Zagraniczna, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji,

TOP