Język angielski

Semestralne kursy językowe

Europejska Akademia Dyplomacji zaprasza wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej znajomości języków obcych z zakresu spraw międzynarodowych na kursy przygotowujące do egzaminów resortowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i prowadzone przez lektorów, posiadających doświadczenie we współpracy z MSZ i PISM.

REGULAMIN

START:
Luty 25, 2019
DURATION:
60 godzin

REJESTRACJA NA SEMESTR WIOSENNY 2018/2019 TRWA!

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ 25 LUTEGO 2019


METODYKA:

Semestralne kursy językowe są nastawione na konwersacje i praktyczne aspekty poznawania języka poprzez ćwiczenia w wypowiadaniu się, budowaniu zdań i konstrukcji. Uczestnik nie tylko uczy się nowych słów i zwrotów, ale podtrzymuje swoje dotychczasowe osiągnięcia językowe. Autorski program jest tak przygotowany, aby szlifować zdolności językowe osób uczestniczących w zajęciach. Lektorów cechuje indywidualne podejście do słuchacza.

CEL:

 • zapoznanie ze słownictwem politycznym, prasowym, społecznym

 • umożliwienie podtrzymywania żywego kontaktu z językiem

 • przygotowanie do egzaminu resortowego MSZ

EFEKTY:

 • uczestnik wzbogaci swoje słownictwo prasowe, związane ze sprawami międzynarodowymi,

 • uczestnik poprawi swoje zdolności konwersacyjne, oraz śmiałość w wypowiadaniu się na temat bieżących wydarzeń,

 • uczestnik będzie lepiej analizował obcojęzyczne przeglądy prasy,

 • uczestnik pozna zasady sporządzania korespondencji oficjalnej w języku angielskim,

 • uczestnik będzie wiedział jak wygląda egzamin resortowy i jak do niego podejść.

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • praca z aktualnymi materiałami prasowymi (The Economist, The Guardian, BBC)

 • lektorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy i przygotowywaniu do egzaminów MSZ

 • zajęcia nastawione na zwiększenie sprawności w płynnym komunikowaniu się

 • dogodna lokalizacja w centrum Warszawy (3 minuty od Metra Politechnika)

 • niewielkie grupy słuchaczy, do 12 osób

 • popołudniowe godziny zajęć

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne w cenie

 • test końcowy w formie zbliżonej do egzaminu resortowego MSZ

 • 60 godzin dydaktycznych zajęć

 • certyfikat w cenie kursu

FORMAT I KOSZT ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki w siedzibie EAD przy ulicy Oleandrów 6. Kurs rozpoczyna się w drugim tygodniu października 2018. Ilość miejsc czasowo ograniczona.

CENA:

 • opłata jednorazowa 1400 PLN

 • opłata ratalna 1600 PLN (2 raty)

DOJAZD:

 • metro: Politechnika;

 • tramwaj: 4, 10, 14, 18 (Trasa Łazienkowska);

 • autobus: 182, 187,188, 382, 411, 422, 501,  502, 505,  514, 519,  520, 523 , 525 (Metro Politechnika), 117, 119, 130, 138 (DS Riviera).

Inne języki: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, język chiński

Semestralne kursy językowe, Semestralne kursy językowe, Semestralne kursy językowe, Semestralne kursy językowe

PLACEMENT TEST

This test consists of 30 questions. Maximum time is 30 minutes. There is only one correct answer.

Newsletter

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 5000 graduates from more than 50 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP