fbpx

Język angielski

Semestralne kursy językowe

Europejska Akademia Dyplomacji zaprasza wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej znajomości języków obcych z zakresu spraw międzynarodowych na kursy przygotowujące do egzaminów resortowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i prowadzone przez lektorów, posiadających doświadczenie we współpracy z MSZ i PISM.

REGULAMIN

START:
11 marca, 2024
DURATION:
60 godzin

TRWA REKRUTACJA NA 

JESIENNY KURS SEMESTRALNY 2023/2024!


METODYKA:

Nasze kursy językowe są nastawione na konwersacje i praktyczne aspekty poznawania języka poprzez ćwiczenia w wypowiadaniu się, budowaniu zdań i konstrukcji. Uczestnik nie tylko uczy się nowych słów i zwrotów, ale i podtrzymuje swoje dotychczasowe osiągnięcia językowe. Autorski program jest tak przygotowany, aby szlifować zdolności językowe osób uczestniczących w zajęciach. Lektorów cechuje indywidualne podejście do słuchacza.

CEL:

 • zapoznanie ze słownictwem politycznym, prasowym, społecznym

 • umożliwienie podtrzymywania żywego kontaktu z językiem

 • przygotowanie do egzaminu resortowego MSZ

EFEKTY:

 • uczestnik wzbogaci swoje słownictwo prasowe, związane ze sprawami międzynarodowymi,

 • uczestnik poprawi swoje zdolności konwersacyjne, oraz śmiałość w wypowiadaniu się na temat bieżących wydarzeń,

 • uczestnik będzie lepiej analizował obcojęzyczne przeglądy prasy,

 • uczestnik pozna zasady sporządzania korespondencji oficjalnej w języku angielskim,

 • uczestnik będzie wiedział jak wygląda egzamin resortowy i jak do niego podejść.

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • praca z aktualnymi materiałami prasowymi (The Economist, The Guardian, BBC)

 • lektorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy i przygotowywaniu do egzaminów MSZ

 • zajęcia nastawione na zwiększenie sprawności w płynnym komunikowaniu się

 • niewielkie grupy słuchaczy, do 12 osób

 • popołudniowe godziny zajęć

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne w cenie

 • test końcowy w formie zbliżonej do egzaminu resortowego MSZ

 • certyfikat w cenie kursu

FORMAT I KOSZT ZAJĘĆ:

Aktualnie zajęcia organizujemy w formacie online, co pozwala na uczestnictwo w nich z każdego miejsca na ziemi z dostępem do internetu.

DOSTĘPNE POZIOMY:


CENA KURSÓW SEMESTRALNYCH:

 • opłata jednorazowa 1400 PLN

 • opłata ratalna 1600 PLN (2 raty)


Inne języki: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, język chiński

Semestralne kursy językowe, Semestralne kursy językowe, Semestralne kursy językowe, Semestralne kursy językowe

[WpProQuiz 1]

TOP