fbpx

Przygotowanie do negocjacji w środowisku międzynarodowym

Szkolenie pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, różnic kulturowych i odmiennych stylów negocjacyjnych.

Szkolenie pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, różnic kulturowych i odmiennych stylów negocjacyjnych. Szkolenie adresowane jest m.in. do osóbzainteresowanych tematem prowadzenia i uczestniczenia w procesach negocjacyjnych, pracowników administracji publicznej, którzy reprezentują instytucje na spotkaniach o charakterze międzynarodowym, przedstawicieli organizacji pozarządowych, planujących rozwijać swoją działalność w środowisku wielokulturowym, a także pracowników sektora prywatnego i studentów wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji.

Program:
Program szkolenia jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami z zakresu negocjacji o charakterze międzynarodowym i zawiera następujące elementy:

  • Przygotowanie negocjacji
  • Strategie negocjacyjne w środowisku międzynarodowym
  • Wielokulturowość i wybrane style negocjacyjne (amerykański, azjatycki, europejski i inne)
  • Fazy i techniki negocjacji międzynarodowych
  • Błędy w procesie negocjacyjnym – kompendium dobrych rad i praktyk

 Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, dyskusji, studium przypadków oraz symulacji negocjacji.  Łącznie 9 godzin szkoleniowych. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej. Każdy z uczestników otrzyma dyplom poświadczający udział w szkoleniu.

W trakcie szkolenia istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami.

TOP