Przygotowanie do negocjacji w środowisku międzynarodowym

Szkolenie pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, różnic kulturowych i odmiennych stylów negocjacyjnych.

Szkolenie pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, różnic kulturowych i odmiennych stylów negocjacyjnych. Szkolenie adresowane jest m.in. do osóbzainteresowanych tematem prowadzenia i uczestniczenia w procesach negocjacyjnych, pracowników administracji publicznej, którzy reprezentują instytucje na spotkaniach o charakterze międzynarodowym, przedstawicieli organizacji pozarządowych, planujących rozwijać swoją działalność w środowisku wielokulturowym, a także pracowników sektora prywatnego i studentów wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji.

Program:
Program szkolenia jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami z zakresu negocjacji o charakterze międzynarodowym i zawiera następujące elementy:

  • Przygotowanie negocjacji
  • Strategie negocjacyjne w środowisku międzynarodowym
  • Wielokulturowość i wybrane style negocjacyjne (amerykański, azjatycki, europejski i inne)
  • Fazy i techniki negocjacji międzynarodowych
  • Błędy w procesie negocjacyjnym – kompendium dobrych rad i praktyk

 Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, dyskusji, studium przypadków oraz symulacji negocjacji.  Łącznie 9 godzin szkoleniowych. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej. Każdy z uczestników otrzyma dyplom poświadczający udział w szkoleniu.

W trakcie szkolenia istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami.

Newsletter

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 5000 graduates from more than 50 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP