fbpx

Wielokulturowość w procesach HR

INSTRUCTORS:

Malwina Bakalarska
Komunikacja międzykulturowa i organizacja pracy w środowiskach wielokulturowych

Cele i korzyści:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom wszystkich szczebli działów personalnych.

  • Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej

  • Przedstawienie mechanizmów budowania stereotypów na etapie konstruowania ogłoszeń o pracę

  • Przepracowanie własnych ograniczeń wobec różnic kulturowych, czyli jak rekrutować w zglobalizowanym świecie

  • Idealny on-bording – jak sprostać odmiennym oczekiwaniom nowych pracowników z różnych części świata

  • Różnorodność kulturowa etyki pracy i wynikające z niej zachowania pracownicze

  • Co działa, a co zniechęca w danej kulturze, czyli  jak prowadzić oceny pracownicze, jak motywować, jak udzielać feedbacku pracownikom pochodzącym z innych kultur

  • Jak planować szkolenia i programy rozwojowe uwzględniając Cultural Diversity zespołów pracowniczych

  • Rola i pozycja stanowisk zarządczych w wybranych kręgach kulturowych

  • Rola i pozycja pracowników szeregowych w wybranych kręgach kulturowych

 

Metodologia: Wykład, ćwiczenia praktyczne w parach, grupowe scenki symulacyjne

Trener: 

Dr Malwina Bakalarska – specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej i organizacji pracy w środowiskach wielokulturowych. W praktyce trenerskiej wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas 15 lat pracy praktycznej w międzynarodowym środowisku oraz 10 lat poświęconym na badania naukowe  (PAN) wśród kultur pozaeuropejskich. Dzięki tysiącom godzin spędzonych na przeprowadzaniu pogłębionych wywiadów  z przedstawicielami kultur afrykańskich i azjatyckich, a następnie przepisywaniu przebiegu rozmów i analizie głosu posiadła unikatową wiedzę i praktyczne wyczucie w kwestiach werbalnej komunikacji międzykulturowej. Każde szkolenie opiera na indywidualnej analizie  potrzeb szkoleniowych klienta  z użyciem jakościowych narzędzi socjologicznych. Była autorką programów studiów podyplomowych z w/w zakresu, w tym m.in. dla  Polskiej Straży Granicznej.  Indeksowana w polskiej bazie ZnaneEkspertki.pl.

TOP