Wielokulturowość w procesach HR

INSTRUCTORS:

Malwina Bakalarska
Komunikacja międzykulturowa i organizacja pracy w środowiskach wielokulturowych

Cele i korzyści:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom wszystkich szczebli działów personalnych.

  • Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej

  • Przedstawienie mechanizmów budowania stereotypów na etapie konstruowania ogłoszeń o pracę

  • Przepracowanie własnych ograniczeń wobec różnic kulturowych, czyli jak rekrutować w zglobalizowanym świecie

  • Idealny on-bording – jak sprostać odmiennym oczekiwaniom nowych pracowników z różnych części świata

  • Różnorodność kulturowa etyki pracy i wynikające z niej zachowania pracownicze

  • Co działa, a co zniechęca w danej kulturze, czyli  jak prowadzić oceny pracownicze, jak motywować, jak udzielać feedbacku pracownikom pochodzącym z innych kultur

  • Jak planować szkolenia i programy rozwojowe uwzględniając Cultural Diversity zespołów pracowniczych

  • Rola i pozycja stanowisk zarządczych w wybranych kręgach kulturowych

  • Rola i pozycja pracowników szeregowych w wybranych kręgach kulturowych

 

Metodologia: Wykład, ćwiczenia praktyczne w parach, grupowe scenki symulacyjne

Trener: 

Dr Malwina Bakalarska – specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej i organizacji pracy w środowiskach wielokulturowych. W praktyce trenerskiej wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas 15 lat pracy praktycznej w międzynarodowym środowisku oraz 10 lat poświęconym na badania naukowe  (PAN) wśród kultur pozaeuropejskich. Dzięki tysiącom godzin spędzonych na przeprowadzaniu pogłębionych wywiadów  z przedstawicielami kultur afrykańskich i azjatyckich, a następnie przepisywaniu przebiegu rozmów i analizie głosu posiadła unikatową wiedzę i praktyczne wyczucie w kwestiach werbalnej komunikacji międzykulturowej. Każde szkolenie opiera na indywidualnej analizie  potrzeb szkoleniowych klienta  z użyciem jakościowych narzędzi socjologicznych. Była autorką programów studiów podyplomowych z w/w zakresu, w tym m.in. dla  Polskiej Straży Granicznej.  Indeksowana w polskiej bazie ZnaneEkspertki.pl.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP