II zjazd XI. edycji Akademii Młodych Dyplomatów

II zjazd XI. edycji Akademii Młodych Dyplomatów

W dniach 9-11 stycznia odbył się II zjazd XI. edycji Akademii Młodych Dyplomatów. Głównym gościem sobotniego spotkania był dr Paweł Kowal, Poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-2014), Poseł na Sejm RP (2005-2009) i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2006-2007). Przedstawił on w wykładzie pt.: „Anatomia doktryny. W poszukiwaniu istoty idei Giedroycia” ewolucję poglądów dot. polskiej polityki wschodniej od okresu międzywojennego do dziś.

 Dr Kowal omówił także źródła historyczne i polityczne powstawania doktryny Giedroycia, jej podstawowe założenia oraz ich realizację w chwili obecnej. Wykład doktora wywołał długą dyskusję i wzbudził zainteresowanie uczestników współczesną polską polityką wschodnią. Nasi słuchacze pytali m.in. o podobieństwa między teorią Zbigniewa Brzezińskiego przedstawioną w „Wielkiej szachownicy” i doktryną Giedroycia, jak również o obraz Polski w oczach Ukraińców po wydarzeniach na Majdanie.

Podczas piątkowego konwersatorium gościliśmy ambasadora Bogdana Góralczyka. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Chiny jako globalne mocarstwo”, ambasador przedstawił sposób, w jaki Chińczycy zmodyfikowali swoją koncepcję ustrojową oraz politykę zagraniczną. Skupił się na wyjątkowym połączeniu socjalizmu z kapitalizmem o chińskiej specyfice, wprowadzonym w życie przez Denga Xiaopinga, oraz na jego wpływie na gospodarkę i społeczeństwo. Ambasador omówił także wprowadzone reformy i nowy model ekonomiczny w Chinach. Następnie miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi, które dotyczyły m.in. współpracy polsko-chińskiej, stosowania przez Chin zasady divide et impera, również w kontekście relacji z Rosją oraz regionalnej polityki Chin.

Już w najbliższą sobotę (24 stycznia) w Łodzi odbędzie się konferencja w ramach sesji wyjazdowej AMD. Więcej szczegółów podamy wkrótce.