Mariusz Rukat

Mariusz Rukat

Trener

Analityk i ekspert ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Wykładowca akademicki.

Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1996), a także: College on Chinese Language & Literature w Chinach (1997-2000),  studiów podyplomowych w obszarze narodowego bezpieczeństwa (UW) oraz kursów planowania strategicznego (U.S. Naval Postgraduate School,  Monterey).

Analityk Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON ds. relacji polityczno-wojskowych Sił Zbrojnych RP z zagranicą o specjalizacji: Stany Zjednoczone, Chiny oraz państwa Dalekiego Wschodu, Azji Południowowschodniej i Pacyfiku. W latach 2008 – 2012 r. zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Pekinie.

Od 2015 r. wykładowca akademicki. Specjalizuje się w problematyce polityki międzynarodowej (Chiny, Stany Zjednoczone, struktura bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku oraz polityka państw grupy BRICS – w tym Rosji), zagadnieniach dot. koncepcji strategicznych (studia strategiczne). Prowadzi zajęcia akademickie i warsztaty nt. politycznych, społecznych i operacyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa.

Doktorant w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – problematyka: chińska kultura strategiczna.

Zna biegle język chiński i angielski.  W stopniu dobrym rosyjski.

Other Courses

ID Course Name Duration Start Date
Cyberbezpieczeństwo (webinar online) 8 godzin 20 kwietnia, 2021

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP