fbpx

Mariusz Rukat

Mariusz Rukat

Trener

Analityk i ekspert ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Wykładowca akademicki.

Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1996), a także: College on Chinese Language & Literature w Chinach (1997-2000),  studiów podyplomowych w obszarze narodowego bezpieczeństwa (UW) oraz kursów planowania strategicznego (U.S. Naval Postgraduate School,  Monterey).

Analityk Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON ds. relacji polityczno-wojskowych Sił Zbrojnych RP z zagranicą o specjalizacji: Stany Zjednoczone, Chiny oraz państwa Dalekiego Wschodu, Azji Południowowschodniej i Pacyfiku. W latach 2008 – 2012 r. zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Pekinie.

Od 2015 r. wykładowca akademicki. Specjalizuje się w problematyce polityki międzynarodowej (Chiny, Stany Zjednoczone, struktura bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku oraz polityka państw grupy BRICS – w tym Rosji), zagadnieniach dot. koncepcji strategicznych (studia strategiczne). Prowadzi zajęcia akademickie i warsztaty nt. politycznych, społecznych i operacyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa.

Doktorant w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – problematyka: chińska kultura strategiczna.

Zna biegle język chiński i angielski.  W stopniu dobrym rosyjski.

Other Courses

ID Course Name Duration Start Date
Cyberbezpieczeństwo (webinar live online) 8 godzin 19 kwietnia, 2023
TOP