Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Szkolenie podnoszące świadomość i kompetencje pracowników administracji publicznej z zakresu bezpieczeństwa informacji w cyfrowej przestrzeni.

Cyberbezpieczeństwo w urzędzie – szkolenie

Szkolenie kompleksowo omawia zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wykazując największe zagrożenia oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi. Szkolenie wyrabia nawyk odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w miejscu pracy. Cyberbezpieczeństwo jest wyzwaniem każdej instytucji XXI wieku.

Opis:

Cyberbezpieczeństwo jest podstawą bezpiecznego państwa i społeczeństwa XXI w. W dobie postępującej informatyzacji urzędów, znaczna część usług jest przenoszona do cyberprzestrzeni, co wiąże się zagrożeniami dla integralności i poufności przetwarzanych danych. Po 1989 r. część zadań administracji publicznej w Polsce realizują samorządy terytorialne. Tym samym, zarówno na poziomie gmin, powiatów i województw, wobec administracji lokalnej stoją wyzwania w zakresie ochrony informacji poufnych i danych wrażliwych. Celem cyberprzestępców jest pozyskanie tych informacji, ich modyfikacja lub zniszczenie. Niejednokrotnie te nielegalne działania przynoszą ogromne zyski, a po stronie urzędu dotkliwe straty. Szkolenie pozwala uczulić pracowników urzędów na niebezpieczeństwo wynikające z powszechnego użycia sieci komputerowych w wymianie danych. Podczas szkolenia słuchacze poznają najczęstsze zagrożenia oraz sposoby przeciwdziałania im, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki – dobrych praktyk zarządzania informacją i danymi.

Program:

 • Przedstawienie wybranych dokumentów i aktów prawnych
 • Inżynieria społeczna i techniki manipulacji, wyłudzanie informacji
 • Rodzaje informacji i ustalenie stopnia istotności
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Rodzaje zagrożeń dla Bezpieczeństwa Informacji
 • Odróżnianie fałszywej korespondencji
 • Korzystanie z prywatnych sprzętów (komputery, smartfony, tablety), sieci społecznościowych
 • Zarządzanie hasłami dostępu
 • Sposoby wykrywania złośliwego oprogramowania
 • Analiza wybranych studiów przypadku, ocena zachowań, metod działania analiza wybranych rozwiązań wykorzystywanych w urzędzie
 • Umiejętność wykrywania zagrożeń w praktyce
 • Bezpieczeństwo urzędu a bezpieczeństwo narodowe

Metodyka

Autorski program stworzony we współpracy z niezależnym think-tankiem – Fundacją i. Kazimierza Pułaskiego. Wykłady i warsztaty są wzbogacone o panel dyskusyjny. Podczas zajęć zostaną przeprowadzone case study wybranych przypadków naruszenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników administracji samorządowej, niezależnie od szczebla wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo korespondencji i danych w urzędzie.

Organizujemy również szkolenia, dotyczące poniższych zagadnień:

 1. Cyberbezpieczeństwo: rodzaje ataków i metody obrony
 2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w instytucji
 3. Bezpieczeństwo danych zgodnie z ISO/IEC 27001
 4. Budowa bezpieczeństwa instytucji

Cel szkolenia:

 • wzrost kompetencji kadry urzędniczej w obszarze zagrożeń teleinformatycznych;
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego w urzędzie;
 • uczulenie na cyberataki o charakterze inżynierii społecznej
 • poznanie podstawowych zasad i dobrych praktyk wykorzystywania technologii informatycznych
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

Efekty:

 • Uczestnik rozumie zagrożenie atakiem hackerskim, rozróżnia rodzaje i sposoby ataku
 • Słuchacz wie jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem i wykradzeniem danych/informacji
 • Poważnie podchodzi do tematyki bezpieczeństwa, właściwego doboru haseł i zabezpieczania sprzętu
 • Rozpoznaje podejrzane wiadomości, strony czy programy
 • Uczestnik wie gdzie i jak zgłaszać próby ataku hackerskiego

Nasze Atuty:

 • Profesjonalna kadra wykładowcza
 • Program dostosowany do pracy i rozwiązań stosowanych w urzędach
 • Pakiet materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
 • Doświadczenie we współpracy z samorządem
 • Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji
 • Miesięczna możliwość kontaktu z trenerem

Cyberbezpieczeństwo 

Cyberbezpieczeństwo w firmie, Cyberbezpieczeństwo w Polsce