fbpx

Cyberbezpieczeństwo (webinar live online)

Szkolenie podnoszące świadomość i kompetencje pracowników administracji publicznej z zakresu bezpieczeństwa informacji w cyfrowej przestrzeni.

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH I WEBINARÓW

START:
19 kwietnia, 2023
DURATION:
8 godzin

INSTRUCTORS:

Mariusz Rukat
Trener

Address

Online webinar   View map

Cyberbezpieczeństwo

Szkolenie kompleksowo omawia zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wykazując największe zagrożenia oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi. Szkolenie wyrabia nawyk odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w miejscu pracy. 

Cyberbezpieczeństwo jest podstawą bezpiecznego państwa i społeczeństwa XXI w., ale i wyzwaniem dla każdej współczesnej instytucji. W dobie postępującej informatyzacji urzędów, znaczna część usług jest przenoszona do cyberprzestrzeni, co wiąże się zagrożeniami dla integralności i poufności przetwarzanych danych. Po 1989 r. część zadań administracji publicznej w Polsce realizują samorządy terytorialne. Tym samym, zarówno na poziomie gmin, powiatów i województw, wobec administracji lokalnej stoją wyzwania w zakresie ochrony informacji poufnych i danych wrażliwych. Celem cyberprzestępców jest pozyskanie tych informacji, ich modyfikacja lub zniszczenie. Niejednokrotnie te nielegalne działania przynoszą ogromne zyski, a po stronie urzędu dotkliwe straty. Szkolenie pozwala uczulić pracowników urzędów na niebezpieczeństwo wynikające z powszechnego użycia sieci komputerowych w wymianie danych. Podczas szkolenia słuchacze poznają najczęstsze zagrożenia oraz sposoby przeciwdziałania im, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki – dobrych praktyk zarządzania informacją i danymi.

Cyberbezpieczeństwo 

Cyberbezpieczeństwo w firmie, Cyberbezpieczeństwo w Polsce

 1. Platforma organizacyjna Internetu
 2. Przyczyny podatności na zagrożenia wynikające ze struktury systemów i/lub działań użytkowników w cyberprzestrzeni
 3. Przetwarzanie spersonalizowanych danych i profilowanie użytkowników online;
  Socjotechnika i działania przestępcze w sieci
 4. Polityka i strategie państw: USA, Chiny, Rosja: technologie defensywne i ofensywne (w konfliktach), wykorzystanie SIGINT i OSINT w procesie wywiadu (program “Pegasus” i inne), fake news i wojna informacyjna.

Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany drogą mailową co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Autorski program stworzony przez ekspertów Europejskiej Akademii Dyplomacji. Podczas zajęć zostaną przeprowadzone case study wybranych przypadków naruszenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Szkolenie poprowadzi ppłk Mariusz Rukat – analityk, ekspert ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa oraz wykładowca akademicki.

Każdy z uczestników otrzyma numerowany certyfikat poświadczający udział w kursie.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 590 złotych (+ 23% VAT) = 725,70 zł.

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”

Cel szkolenia:

 • wzrost kompetencji kadry urzędniczej w obszarze zagrożeń teleinformatycznych;
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego w urzędzie;
 • uczulenie na cyberataki o charakterze inżynierii społecznej
 • poznanie podstawowych zasad i dobrych praktyk wykorzystywania technologii informatycznych
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

Efekty:

 • Uczestnik rozumie zagrożenie atakiem hackerskim, rozróżnia rodzaje i sposoby ataku
 • Słuchacz wie jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem i wykradzeniem danych/informacji
 • Poważnie podchodzi do tematyki bezpieczeństwa, właściwego doboru haseł i zabezpieczania sprzętu
 • Rozpoznaje podejrzane wiadomości, strony czy programy
 • Uczestnik wie gdzie i jak zgłaszać próby ataku hackerskiego

Z uwagi na sytuacje epidemiczną szkolenie odbywa się w formie online. Przewidujemy również możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie stacjonarnej na zamówienie Klienta, w miejscu przez niego wyznaczonym lub w naszej Siedzibie.

W kwestii faktur prosimy kontaktować się z nami na faktury@diplomats.pl

Dla administracji publicznej przewidzieliśmy specjalną procedurę płatności. Prosimy o zarejestrowanie się online, a następnie o wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EAD (DO POBRANIA TUTAJ) i przesłanie skanem na mail szkolenia@diplomats.pl. Stanowi to gwarancję miejsca w grupie, jak również możliwość płatności po szkoleniu.

TOP