Cyberbezpieczeństwo (webinar online)

Szkolenie podnoszące świadomość i kompetencje pracowników administracji publicznej z zakresu bezpieczeństwa informacji w cyfrowej przestrzeni.

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH I WEBINARÓW

START:
20 kwietnia, 2021
DURATION:
8 godzin

INSTRUCTORS:

Mariusz Rukat
Trener

Address

Online webinar   View map

Cyberbezpieczeństwo (szkolenie online)

Szkolenie kompleksowo omawia zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wykazując największe zagrożenia oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi. Szkolenie wyrabia nawyk odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w miejscu pracy. Cyberbezpieczeństwo jest wyzwaniem każdej instytucji XXI wieku.

Opis:

Cyberbezpieczeństwo jest podstawą bezpiecznego państwa i społeczeństwa XXI w. W dobie postępującej informatyzacji urzędów, znaczna część usług jest przenoszona do cyberprzestrzeni, co wiąże się zagrożeniami dla integralności i poufności przetwarzanych danych. Po 1989 r. część zadań administracji publicznej w Polsce realizują samorządy terytorialne. Tym samym, zarówno na poziomie gmin, powiatów i województw, wobec administracji lokalnej stoją wyzwania w zakresie ochrony informacji poufnych i danych wrażliwych. Celem cyberprzestępców jest pozyskanie tych informacji, ich modyfikacja lub zniszczenie. Niejednokrotnie te nielegalne działania przynoszą ogromne zyski, a po stronie urzędu dotkliwe straty. Szkolenie pozwala uczulić pracowników urzędów na niebezpieczeństwo wynikające z powszechnego użycia sieci komputerowych w wymianie danych. Podczas szkolenia słuchacze poznają najczęstsze zagrożenia oraz sposoby przeciwdziałania im, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki – dobrych praktyk zarządzania informacją i danymi.

Cyberbezpieczeństwo 

Cyberbezpieczeństwo w firmie, Cyberbezpieczeństwo w Polsce

Autorski program stworzony przez ekspertów Europejskiej Akademii Dyplomacji. Podczas zajęć zostaną przeprowadzone case study wybranych przypadków naruszenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 1. Platforma organizacyjna Internetu 
 2. Przyczyny podatności na zagrożenia wynikające ze struktury systemów i/lub działań użytkowników w cyberprzestrzeni 
 3. Przetwarzanie spersonalizowanych danych i profilowanie użytkowników online;
  Socjotechnika i działania przestępcze w sieci
 4. Polityka i strategie państw: USA, Chiny, Rosja: technologie defensywne i ofensywne (w konfliktach), wykorzystanie SIGINT i OSINT w procesie wywiadu (program „Pegasus” i inne), fake news i wojna informacyjna.

Szkolenie rozpocznie się o 9 rano i zakończy około godziny 16:00.

Każdy z uczestników otrzyma numerowany certyfikat poświadczający udział w kursie.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 590 złotych (zw. z VAT).

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944
tytuł: „Savoir-vivre – imię i nazwisko”

Z uwagi na sytuacje epidemiczną szkolenie odbywa się w formie online. Przewidujemy również możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie stacjonarnej na zamówienie Klienta, w miejscu przez niego wyznaczonym lub w naszej Siedzibie.

Organizujemy również szkolenia, dotyczące poniższych zagadnień:

 1. Cyberbezpieczeństwo: rodzaje ataków i metody obrony
 2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w instytucji
 3. Bezpieczeństwo danych zgodnie z ISO/IEC 27001
 4. Budowa bezpieczeństwa instytucji

Cel szkolenia:

 • wzrost kompetencji kadry urzędniczej w obszarze zagrożeń teleinformatycznych;
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego w urzędzie;
 • uczulenie na cyberataki o charakterze inżynierii społecznej
 • poznanie podstawowych zasad i dobrych praktyk wykorzystywania technologii informatycznych
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

Efekty:

 • Uczestnik rozumie zagrożenie atakiem hackerskim, rozróżnia rodzaje i sposoby ataku
 • Słuchacz wie jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem i wykradzeniem danych/informacji
 • Poważnie podchodzi do tematyki bezpieczeństwa, właściwego doboru haseł i zabezpieczania sprzętu
 • Rozpoznaje podejrzane wiadomości, strony czy programy
 • Uczestnik wie gdzie i jak zgłaszać próby ataku hackerskiego

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP