fbpx

Monika Borkowska

Monika Borkowska

Lektor jęz. polskiego

Nauczyciel dyplomowany i terapeuta z wieloletnim stażem. Specjalizuje się w nauczaniu, wspomaganiu osób z różnymi ograniczeniami oraz terapii pedagogicznej; od trzech lat prowadzi zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji oraz Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych
oraz drugiego przedmiotu. Brała udział w licznych szkoleniach m.in. „Jak pracować z cudzoziemcami”. Kurs metodyczny realizowany w ramach projektu Fundacji Obywatelska Perspektywa nr 6/11- 2019/FAMI pt. „Dom daleko od domu”. Webinarium „Opiekun stażu
nauczyciela polonijnego” zrealizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie oraz ,,Uczę polskiego jako obcego” zrealizowane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Aktualnie pracuje w szkole z dziećmi jako pedagog wspierający, prowadzi zajęcia indywidualne z języka polskiego dla dzieci i młodzieży cudzoziemskich jest terapeutą w Fundacji ,,La Fontaine”; od 2022 r. współpracuje z Europejską Akademią Dyplomacji, w której prowadzi
kursy języka polskiego dla dorosłych.

Jej atutem jest chęć ciągłego rozwoju i prowadzenie interaktywnych lekcji nastawionych przede wszystkim na praktyczne użycie języka polskiego. Podczas zajęć stosuje metody aktywizujące.

Wielokrotnie otrzymała nagrody dyrektora szkoły za wyróżniającą pracę dydaktyczno – wychowawczą.

Jej pasją jest sztuka i taniec. Od roku uczęszcza na warsztaty flamenco.

Other Courses

ID Course Name Duration Start Date
Polski dla dyplomatów 60 hours 11 marca, 2024
TOP