Publications

Publications

 • Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945 (He’s from my land. Poles helping Jews 1939-1945) (ed. with Zofia Lewin; Znak 1967, 1969, 2007);

 • Warszawski pierścień śmierci 1939-1944 (1967, 1970, 2008; English edition: Warsaw Death Ring: 1939-1944, 1968; German edition, 1970);

 • Kronika wydarzeń w Warszawie 1939-1949 (Warsaw Chronicle: 1939-1949; with Bogdan Brzeziński and Leszek Moczulski; Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970);

 • 1859 dni Warszawy (1859 Days of Warsaw; preface: Aleksander Gieysztor; bibliography of Władysław Bartoszewski’s publications – Zofia Steczowicz-Sajderowa; index: Zofia Bartoszewska; Znak 1974; second edition, expanded: 1984, third edition, revised and expanded: Znak 2008);

 • Los Żydów Warszawy 1939-1943. W czterdziestą rocznicę powstania w getcie warszawskim (The Fate of Jews in Warsaw: 1939-1943. On the 40th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising, Puls, London 1983);

 • Das Warschauer Getto wie es wirklich war. Zeugenbericht eines Christen (1983; also published in English in the US and GB);

 • Herbst der Hoffnungen: es lohnt sich, anständig zu sein (Herder 1983);

 • Jesień nadziei: warto być przyzwoitym (The Fall of Hope: It Pays to Be Decent, samizdat, translated from German; afterward by Reinhold Lehmann; [Lublin]: Spotkania 1984, 1986);

 • Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego (Days of the Fighting Capital. Chronicle of the Warsaw Uprising. Aneks, London 1984; Krąg, Warsaw 1984 [samizdat]; Alfa 1989; Świat Książki 2004; Świat Książki 2008);

 • Metody i praktyki Bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL (Methods and Practices of the Security Services in the first decade of communist rule in Poland, under the pen name Jan Kowalski; samizdat; Grupy Polityczne „Wola”, Ogólnopolski Komitet Oporu Robotników “Solidarność” 1985; Biuletyn Łódzki 1985; Apel 1986; Rota 1986);

 • Aus der Geschichte lernen? Aufsätze und Reden zur Kriegs- und Nachkriegsgeschichte Polens (preface: Stanisław Lem; Deutscher Taschenbuch, Monachium 1986);

 • Syndykat zbrodni (Crime Syndicate, under the pen name “ZZZ”; 1986);

 • Uns vereint ein vergossenes Blut. Juden und Polen in der Zeit der Endlösung (1987);

 • Na drodze do niepodległości (On the road to Independence, Editions Spotkania, Paris 1987);

 • Polen und Juden in der Zeit der „Endlösung” (Informationszentrum im Dienste der christlich-jüdischen Verständigung, Vienna 1990);

 • Warto być przyzwoitym. Szkic do pamiętnika (It Pays to Be decent. A Diary Sketch, samizdat; CDN 1988);

 • Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste (It Pays to Be Decent. Personal and Impersonal Texts. Polish translation of Herbst der Hoffnungen: es lohnt sich, anständig zu sein; Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze 1990; second edition, revised: 2005);

 • Kein Frieden ohne Freiheit. Betrachtungen eines Zeitzeugen am Ende des Jahrhunderts (2000);

 • Ponad podziałami. Wybrane przemówienia i wywiady – lipiec-grudzień 2000 (Above Divisions. Selected Speeches and Interviews. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2001);

 • Wspólna europejska odpowiedzialność. Wybrane przemówienia i wywiady, styczeń-lipiec 2001 (Common European Responsibility. Selected Speeches and Interviews, January-July 2001. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2001);

 • Moja Jerozolima, mój Izrael. Władysław Bartoszewski w rozmowie z Joanną Szwedowską (My Jerusalem, My Israel. Władysław Bartoszewski in conversation with Joanna Szwedowska. Afterword: Andrzej Paczkowski; Rosner i Wspólnicy 2005);

 • Und reiß uns den Hass aus der Seele (Deutsch-Polnischer Verlag 2005);

 • Władysław Bartoszewski: wywiad-rzeka (Władysław Bartoszewski: Extended Interview. In conversation with Michał Komar; Świat Książki 2006);

 • Dziennik z internowania. Jaworze 15.12.1981 – 19.04.1982 (Jawor Internment Camp Diary. 15 December 1981 – 19 April 1982. Świat Książki 2006);

 • Pisma wybrane 1942-1957, Tom I (Selected Writings. 1942-1957, Vol. I. Universitas 2007);

 • Pisma wybrane 1958-1968, Tom II (Selected Writings. 1958-1968, Vol. II. Universitas 2007);

 • …mimo wszystko. Wywiadu rzeki księga druga (In spite of all. Book Two of Extended Interview. In conversation with Michał Komar; Świat Książki 2008);

 • Opuszczeni bohaterowie Powstania Warszawskiego (Forlorn Heroes of the Warsaw Uprising. Biały Kruk 2008; photos by Adam Bujak and Eugeniusz Lokajski);

 • Pisma wybrane 1969-1979, Tom III (Selected Writings. 1969-1979, Vol. III. Universitas 2009);

 • Powstanie Warszawskie (Warsaw Uprising. Świat Książki, Warszawa 2009);

 • Doświadczenia lat wojny 1939 – 1945 (Wartime Experiences: 1939-1945. ZNAK, Kraków 2009);

 • O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Nadzieje (On Germans and Poles. Memoirs. Forecasts. Hopes. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010);