Dlaczego  Kursy Językowe EAD 

Kursy Języków Obcych Europejskiej Akademii Dyplomacji oparte są na programach autorskich i dedykowane są osobom zainteresowanym problematyką społeczno-polityczną  oraz tym, którzy  przystępują do egzaminu resortowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Korzyści 
Nasi lektorzy pracują na autentycznych materiałach prasowych, dostosowując tym samym poziom trudności do rzeczywistych potrzeb językowych uczestników kursu. To właśnie autentyczność, jak również poczucie udziału  w najświeższych wydarzeniach wpływają pozytywnie na chęć do nauki  i przynoszą szybkie rezultaty.

Profilaktyka zagrożeń wywiadowczych (szkolenie stacjonarne)

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się bezpieczeństwem firm

Bezpieczeństwo dyplomaty i urzędnika w XXI wieku (szkolenie stacjonarne) – v2

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się bezpieczeństwem firm

Etykieta w biznesie z elementami protokołu dyplomatycznego

Kurs jest skierowany do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę

Efektywna komunikacja (webinar live online)

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się komunikacją.

Program 
Podczas zajęć kursanci ćwiczą wszystkie sprawności językowe, zwracając szczególną uwagę na umiejętność pisania streszczeń (wymóg egzaminu) i formułowanie wypowiedzi własnej na zadany temat. Tematyką wiodącą jest obszar społeczno-polityczny co sprawia, że poszerzony zostaje zakres słownictwa i struktur gramatycznych. Tym samym wzrasta samodzielność językowa w formułowaniu i prezentowaniu własnych opinii na forum publicznym.