Dlaczego  Kursy Językowe EAD 

Kursy Języków Obcych Europejskiej Akademii Dyplomacji oparte są na programach autorskich i dedykowane są osobom zainteresowanym problematyką społeczno-polityczną  oraz tym, którzy  przystępują do egzaminu resortowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Korzyści 
Nasi lektorzy pracują na autentycznych materiałach prasowych, dostosowując tym samym poziom trudności do rzeczywistych potrzeb językowych uczestników kursu. To właśnie autentyczność, jak również poczucie udziału  w najświeższych wydarzeniach wpływają pozytywnie na chęć do nauki  i przynoszą szybkie rezultaty.

Intensywne wakacyjne kursy językowe

Intensywny, miesięczny kurs języka obcego, który błyskawicznie poprawi Twoje

Kursy językowe dla firm

Kursy językowe dla firm organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji

Polski dla dyplomatów

Europejska Akademia Dyplomacji we współpracy z Protokołem Dyplomatycznym Ministerstwa

Kurs języka chińskiego

Jedyny kurs językowy, który łączy naukę języka obcego z

Język angielski – kurs przygotowawczy do egzaminu resortowego MSZ

Europejska Akademia Dyplomacji zaprasza wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej

Program 
Podczas zajęć kursanci ćwiczą wszystkie sprawności językowe, zwracając szczególną uwagę na umiejętność pisania streszczeń (wymóg egzaminu) i formułowanie wypowiedzi własnej na zadany temat. Tematyką wiodącą jest obszar społeczno-polityczny co sprawia, że poszerzony zostaje zakres słownictwa i struktur gramatycznych. Tym samym wzrasta samodzielność językowa w formułowaniu i prezentowaniu własnych opinii na forum publicznym.

Egzamin resortowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Egzamin resortowy w MSZ ma na celu sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem społeczno-politycznym w mowie i w piśmie. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część  pisemna  zawiera cztery zadania:

  •  napisanie streszczenia,

  •  przetłumaczenie fragmentu tekstu,

  •  wyrażenie swojej opinii na zadany temat  /3 do wyboru/,

  •  uzupełnienie tekstu brakującymi słowami /20 luk/.

W części ustnej  należy:

  • dokonać krótkiej autoprezentacji,

  • wysłuchać i przedstawić krótkie nagranie-informację,

  • podjąć rozmowę na zadany temat, najczęściej związany z treścią nagrania.