fbpx

Język angielski w dyplomacji (webinar live online)

REGULAMIN

START:
29 września, 2023
DURATION:
8 godzin

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które opanowały język angielski na poziomie co najmniej B1 (pożądany B2), ale brak im doświadczenia lub mają obawy w używaniu go kontaktach międzynarodowych. Celem szkolenia jest przygotowanie do reprezentowania danej instytucji na arenie międzynarodowej poprzez rozwinięcie różnorodnych kompetencji niezbędnych w kontaktach z przedstawicielami innych krajów. Odpowiadają im poszczególne moduły szkolenia:

• Wystąpienia publiczne,
• Rozmowy międzynarodowe,
• Debaty panelowe,
• Korespondencja międzynarodowa

Szkolenie będzie się odbywać w języku angielskim z wykorzystaniem języka polskiego i będzie obejmowało krótki blok teoretyczny w formie wykładu i prezentacji multimedialnej, połączonych z dyskusją z uczestnikami oraz rozbudowaną część praktyczną w formie ćwiczeń i warsztatów z wykorzystaniem technik audiowizualnych.

Szkolenie ma za zadanie nie tylko zapoznać uczestników ze środkami językowymi (strukturami leksykalno-gramatycznymi, frazeologicznymi i stylistycznymi, rejestrem językowym itp.) używanymi w kontaktach międzynarodowych w języku angielskim oraz umożliwić im praktyczne wykorzystanie tych środków poprzez szereg ćwiczeń i warsztatów, ale też podnieść motywację do podejmowania się kontaktów w języku angielskim na arenie międzynarodowej.

Koszt uczestnictwa: 590 zł + 23% VAT. Szkolenie odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym (via Zoom).

Więcej informacji:

szkolenia@diplomats.pl

TOP