Europejska Akademia Szkolenia oferuje szkolenia przygotowujące kandydatów na urzędników instytucji europejskich i kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej do procesów aplikacji w ww. instytucjach.  Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki testowe, odbierają przygotowanie w zakresie prowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskają informacje na temat przyszłego środowiska pracy, jego specyfiki i organizacji.

W ramach szkoleń na konkursy EAD oferuje następujące weekendowe kursy: