Profilaktyka zagrożeń kontrwywiadowczych (webinar live online)

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się bezpieczeństwem firm i instytucji oraz osób indywidualnych, zainteresowanych tematyką kontrwywiadowczą.

REGULAMIN

START:
28 października, 2022
DURATION:
5 godzin

Szkolenie „Profilaktyka zagrożeń kontrwywiadowczych” jest programem skierowanym do osób pracujących zarówno w administracji publicznej, jak i biznesie oraz osób indywidualnych, pozostających w relacjach służbowych z przedstawicielami podmiotów zagranicznych (gospodarczych, dyplomatycznych bądź administracyjnych). Ukierunkowane jest na budowanie świadomości technik manipulacyjnych oraz zagrożeń, jakie niosą za sobą kontakty z obcokrajowcami zainteresowanymi pozyskaniem wrażliwej wiedzy, także w perspektywie długookresowej. Szkolenie uwrażliwia na potencjalne ryzyka wynikające z braku dostatecznej ochrony informacji oraz wskazuje elementy wpływające na podatność jej ujawniania.

Program łączy cenne praktyki i zajęcia z doświadczonymi ekspertami w zakresie osłony kontrwywiadowczej. Kurs zawiera następujące elementy:

• Służby specjalne – charakterystyka, praktyka, metody;
• Osoba jako cel działań – metody budowania relacji;
• Budowanie świadomości i dobre praktyki;

 1. Wstęp:

 • wybrane zagadnienia z działalności obcych służb specjalnych w obszarze relacji z polskimi instytucjami i  podmiotami gospodarczymi;

 • główne obszary zainteresowań (USA, Francja, Niemcy);

 • praktyka obcych służb w zakresie wspierania przedsiębiorstw w relacjach z podmiotami na terenie innych państw;

 • działania służb i podmiotów ukierunkowane na zdobywanie informacji niejawnych;

 2. Osoba jako cel działań obcych wywiadów/podmiotów – metody budowania relacji i zaufania w przypadku nawiązania relacji biznesowej/służbowej:

 • budowanie relacji w oparciu o więź osobistą, rozpoznanie słabości rozmówcy (osobistych lub zawodowych);

 • budowanie relacji w oparciu o tożsamość poglądów i przekonań;

 • budowanie relacji w oparciu o ideę wspólnego interesu;

 • budowanie relacji w oparciu o prestiż i wyjątkowość;

 • metoda “obcej flagi”;

3. Budowanie świadomości (podsumowanie, systematyzacja wiedzy, dyskusja):

 • zasady dotyczące prowadzenia rozmów;

 • nie uleganie wpływom, manipulacji, naciskom;

 • zasady przechowywania sprzętu/dokumentów podczas wyjazdów zagranicznych;

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 790 złotych + 23% VAT = 971,70 zł.


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne
 • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

SWIFT: INGBPLPW

IBAN: PL 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”

Prosimy o podanie dokładnych danych instytucji, firmy lub osoby prywatnej, na które ma być wystawiony rachunek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, numer telefonu, adres e-mail, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)) przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000289736, w celu realizacji i promocji szkoleń. Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie.

TOP