Wizyta studyjna w Ambasadzie Chin

27 kwietnia w odbyło się spotkanie przedstawicieli Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej ze studentami XI. edycji Akademii Młodych Dyplomatów oraz studentami Szkoły Głównej Handlowej.

Studentów przywitał Radca ds. Politycznych, Pan Lin Jian. Następnie wygłosił krótkie przemówienie na temat “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road”, podczas którego Radca omówił priorytety, projekty i plany związane z nową strategią ekonomiczną Chin oraz jej znaczeniem dla Polski.

Kolejnym punktem spotkania była ożywiona dyskusja oraz sesja pytań i odpowiedzi, których udzielali przedstawiciele poszczególnych departamentów Ambasady. Pytania od studentów dotyczyły nie tylko zagadnień ekonomicznych, lecz również kwestii politycznych, perspektyw pogłębienia współpracy polsko-chińskiej, kwestii wymiany doświadczeń oraz możliwości przyciągnięcia Polaków do kultury Chin i promocji kultury polskiej w Chinach.

Po przedłużonej, dzięki uprzejmości gospodarzy, dyskusji, przedstawiciele Ambasady oraz goście udali się do ogrodu, gdzie zrobiono wspólne zdjęcie pamiątkowe. Warto również wspomnieć, że Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej nie po raz gości studentów Akademii Młodych Dyplomatów, zawsze chętnie zapoznając ich ze specyfiką pracy na placówce dyplomatycznej.

Uprzejmie informujemy również, iż rekrutacja do XII. edycji Akademii Młodych Dyplomatów juz trwa. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie lub kontaktując się z Koordynatorem AMD, p. Małgorzatą Zawadzką (mzawadzka@diplomats.pl).