Asertywność w biznesie

Asertywność w biznesie

Asertywność w biznesie

Budowanie postawy asertywnej i asertywnej komunikacji, organizacja pracy w oparciu o priorytety, przekonywanie i wywieranie wpływu (warsztat szkoleniowy przy wykorzystaniu kamery filmowej)

 

Cele szkoleniowe:

 • Wyrażać swoje zdanie, opinie, pomysły i potrzeby

 • Reagować pozytywnie w sytuacjach konfliktowych i trudnych

 • Chronić się przed szkodliwym wpływem społecznym i manipulacją

 • Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i nieoczekiwanymi

 • Wzmocnienie swojego poczucia wartości i zaufania do siebie

 • Zidentyfikowanie swoich mocnych stron i obszarów do dalszej pracy

 • Określać priorytety i ustawiać zadania według hierarchii ważności

 • Rozwijania umiejętności stawiania właściwych celów i podejmowania odpowiednich decyzji.

 • Określanie celów, priorytetów i tworzenie planów

 • Praktyczne zapoznanie z zasadami technikami efektywnej organizacji czasu pracy

 • Zwiększanie efektywności i skuteczności działania,

 • Świadome zarządzanie priorytetami i realne planowanie działań,

 • Uświadomienie wagi planowania celów, wytyczania ścieżek ich realizacji

  i zabezpieczenia adekwatnych do celów zasobów

 • Trenowanie ze szkolonymi identyfikowania „złodziei czasu” i wybór najlepszych metod ich eliminacji

 • Rozwijanie umiejętności przekonywania i wywierania wpływu

Program szkolenia

 1. Wstęp – identyfikacja pojęcia asertywności

 2. JA-TY-ONI – budowanie swojej wartości i wiary w siebie

 3. Asertywna komunikacja droga do osiągania celów

 4. Rozładowywanie konfliktów postawą asertywną

 5. Organizacja pracy własnej w oparciu o priorytety

 6. Przekonywanie i wywieranie wpływu

 7. Zakończenie szkolenia

Trener: 

Zygmunt Dolata – trener biznesu, coach, doradca HR, autor tekstów specjalistycznych

Ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, treningów oraz sesji doradczych i coachingowych. Wieloletni biznesowy praktyk- doświadczenie menedżerskie zdobywał na stanowiskach menedżerskich, specjalistycznych i sprzedażowych w firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych (mi. TP SA, ORANGE, ERGO HESTIA, BUSINESS FOUNDATION – Dyrektor Regionu, Kierownik marketingu, Główny Specjalista, Przedstawiciel Handlowy). Wykładowca w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na studiach MBA – moduł: Kierowanie zespołem), w Wyższej Szkole Logistyki (Metodyka prezentacji projektu) i Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu (Przywództwo i motywowanie). Wykładał także w Wyższej Szkole Bankowej techniki negocjacyjne. Pracował jako  Główny Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży -Trener Regionalny w  TP. SA, Orange oraz firm ubezpieczeniowych Ergo Hestia, Norwich Union oraz Sampo. Ukończył 2 letnie studia MBA ZZL oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania, motywowania i promocji w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Absolwent Politechniki Warszawskiej – magister inżynier. Prowadził w roli prelegenta 4 coroczne Ogólnopolskie  Konferencje dla Szefów Produkcji, Mistrzów i Brygadzistów w Warszawie organizowane przez wydawnictwo Media – Forum w Poznaniu i magazyn „Pracownik Fizyczny”- pismo szefów produkcji, mistrzów i brygadzistów, Autor ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi, wystąpień publicznych  , prezentacji i autoprezentacji, negocjacji, motywowania, efektywnego wykorzystania narzędzi zarządzania ludźmi w organizacji oraz rozwoju osobistego w specjalistycznych wydawnictwach: „Personel i Zarządzanie”, „Personel Plus”, „As Sprzedaży”, „Szef Sprzedaży”, „Magazyn Trenera” i portalu: www.novense.com. Finalista konkursu: „Mówca Znakomity” Poznań, 2007 r. Organizator: „Gazeta Wyborcza” i Teatr Nowy  w Poznaniu”. Laureat I Edycji Konkursu Polish Society for Training & Development – 2 miejsce „Efektywny Trener Biznesu”, Zwycięzca plebiscytu Czytelników w 2013 roku portalu www.Treco.pl „Porady praktyków”. Specjalizuje się w treningach menedżerskich dla kadry zarządzającej, szczególnie firm produkcyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania, team building’u, negocjacji, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania zmianą, planowania i organizacji czasu pracy, wystąpień publicznych i prezentacji, savoir-vivre-etykieta w biznesie oraz obszaru HR (mi. rekrutacja, motywacja, SOOP, outplacement). Opracował Instrukcję procesu szkoleniowego dla Trenerów wewnętrznych TP SA i ORANGE oraz Instrukcje procesu coachingowego w projekcie JOSEFIN dla coachów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Autor kilkudziesięciu autorskich programów szkoleniowych z sukcesem realizowanych w praktyce. W wolnych chwilach lubi zagłębić się w lekturę dobrej polskiej i skandynawskiej powieści kryminalnej oraz rozwiązywanie krzyżówek. Nie gardzi dobrym filmem i spektaklem teatralnym.