Asertywność w biznesie

Asertywność w biznesie

Asertywność w biznesie

Budowanie postawy asertywnej i asertywnej komunikacji, organizacja pracy w oparciu o priorytety, przekonywanie i wywieranie wpływu (warsztat szkoleniowy przy wykorzystaniu kamery filmowej)

 

Cele szkoleniowe:

 • Wyrażać swoje zdanie, opinie, pomysły i potrzeby

 • Reagować pozytywnie w sytuacjach konfliktowych i trudnych

 • Chronić się przed szkodliwym wpływem społecznym i manipulacją

 • Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i nieoczekiwanymi

 • Wzmocnienie swojego poczucia wartości i zaufania do siebie

 • Zidentyfikowanie swoich mocnych stron i obszarów do dalszej pracy

 • Określać priorytety i ustawiać zadania według hierarchii ważności

 • Rozwijania umiejętności stawiania właściwych celów i podejmowania odpowiednich decyzji.

 • Określanie celów, priorytetów i tworzenie planów

 • Praktyczne zapoznanie z zasadami technikami efektywnej organizacji czasu pracy

 • Zwiększanie efektywności i skuteczności działania,

 • Świadome zarządzanie priorytetami i realne planowanie działań,

 • Uświadomienie wagi planowania celów, wytyczania ścieżek ich realizacji

  i zabezpieczenia adekwatnych do celów zasobów

 • Trenowanie ze szkolonymi identyfikowania „złodziei czasu” i wybór najlepszych metod ich eliminacji

 • Rozwijanie umiejętności przekonywania i wywierania wpływu

Program szkolenia

 1. Wstęp – identyfikacja pojęcia asertywności

 2. JA-TY-ONI – budowanie swojej wartości i wiary w siebie

 3. Asertywna komunikacja droga do osiągania celów

 4. Rozładowywanie konfliktów postawą asertywną

 5. Organizacja pracy własnej w oparciu o priorytety

 6. Przekonywanie i wywieranie wpływu

 7. Zakończenie szkolenia

Trener: 

Zygmunt Dolata – trener biznesu, coach, doradca HR, autor tekstów specjalistycznych

Ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, treningów oraz sesji doradczych i coachingowych. Wieloletni biznesowy praktyk- doświadczenie menedżerskie zdobywał na stanowiskach menedżerskich, specjalistycznych i sprzedażowych w firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych (mi. TP SA, ORANGE, ERGO HESTIA, BUSINESS FOUNDATION – Dyrektor Regionu, Kierownik marketingu, Główny Specjalista, Przedstawiciel Handlowy). Wykładowca w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na studiach MBA – moduł: Kierowanie zespołem), w Wyższej Szkole Logistyki (Metodyka prezentacji projektu) i Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu (Przywództwo i motywowanie). Wykładał także w Wyższej Szkole Bankowej techniki negocjacyjne. Pracował jako  Główny Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży -Trener Regionalny w  TP. SA, Orange oraz firm ubezpieczeniowych Ergo Hestia, Norwich Union oraz Sampo. Ukończył 2 letnie studia MBA ZZL oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania, motywowania i promocji w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Absolwent Politechniki Warszawskiej – magister inżynier. Prowadził w roli prelegenta 4 coroczne Ogólnopolskie  Konferencje dla Szefów Produkcji, Mistrzów i Brygadzistów w Warszawie organizowane przez wydawnictwo Media – Forum w Poznaniu i magazyn „Pracownik Fizyczny”- pismo szefów produkcji, mistrzów i brygadzistów, Autor ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi, wystąpień publicznych  , prezentacji i autoprezentacji, negocjacji, motywowania, efektywnego wykorzystania narzędzi zarządzania ludźmi w organizacji oraz rozwoju osobistego w specjalistycznych wydawnictwach: „Personel i Zarządzanie”, „Personel Plus”, „As Sprzedaży”, „Szef Sprzedaży”, „Magazyn Trenera” i portalu: www.novense.com. Finalista konkursu: „Mówca Znakomity” Poznań, 2007 r. Organizator: „Gazeta Wyborcza” i Teatr Nowy  w Poznaniu”. Laureat I Edycji Konkursu Polish Society for Training & Development – 2 miejsce „Efektywny Trener Biznesu”, Zwycięzca plebiscytu Czytelników w 2013 roku portalu www.Treco.pl „Porady praktyków”. Specjalizuje się w treningach menedżerskich dla kadry zarządzającej, szczególnie firm produkcyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania, team building’u, negocjacji, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania zmianą, planowania i organizacji czasu pracy, wystąpień publicznych i prezentacji, savoir-vivre-etykieta w biznesie oraz obszaru HR (mi. rekrutacja, motywacja, SOOP, outplacement). Opracował Instrukcję procesu szkoleniowego dla Trenerów wewnętrznych TP SA i ORANGE oraz Instrukcje procesu coachingowego w projekcie JOSEFIN dla coachów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Autor kilkudziesięciu autorskich programów szkoleniowych z sukcesem realizowanych w praktyce. W wolnych chwilach lubi zagłębić się w lekturę dobrej polskiej i skandynawskiej powieści kryminalnej oraz rozwiązywanie krzyżówek. Nie gardzi dobrym filmem i spektaklem teatralnym.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP