fbpx

Asertywność w biznesie

Asertywność w biznesie

Budowanie postawy asertywnej i asertywnej komunikacji, organizacja pracy w oparciu o priorytety, przekonywanie i wywieranie wpływu (warsztat szkoleniowy przy wykorzystaniu kamery filmowej)

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Budowanie postawy asertywnej i asertywnej komunikacji, organizacja pracy w oparciu o priorytety, przekonywanie i wywieranie wpływu (warsztat szkoleniowy przy wykorzystaniu kamery filmowej)

 • Wyrażać swoje zdanie, opinie, pomysły i potrzeby
 • Reagować pozytywnie w sytuacjach konfliktowych i trudnych
 • Chronić się przed szkodliwym wpływem społecznym i manipulacją
 • Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i nieoczekiwanymi
 • Wzmocnienie swojego poczucia wartości i zaufania do siebie
 • Zidentyfikowanie swoich mocnych stron i obszarów do dalszej pracy
 • Określać priorytety i ustawiać zadania według hierarchii ważności
 • Rozwijania umiejętności stawiania właściwych celów i podejmowania odpowiednich decyzji.
 • Określanie celów, priorytetów i tworzenie planów
 • Praktyczne zapoznanie z zasadami technikami efektywnej organizacji czasu pracy
 • Zwiększanie efektywności i skuteczności działania,
 • Świadome zarządzanie priorytetami i realne planowanie działań,
 • Uświadomienie wagi planowania celów, wytyczania ścieżek ich realizacji

  i zabezpieczenia adekwatnych do celów zasobów

 • Trenowanie ze szkolonymi identyfikowania „złodziei czasu” i wybór najlepszych metod ich eliminacji
 • Rozwijanie umiejętności przekonywania i wywierania wpływu
 1. Wstęp – identyfikacja pojęcia asertywności
 2. JA-TY-ONI – budowanie swojej wartości i wiary w siebie
 3. Asertywna komunikacja droga do osiągania celów
 4. Rozładowywanie konfliktów postawą asertywną
 5. Organizacja pracy własnej w oparciu o priorytety
 6. Przekonywanie i wywieranie wpływu
 7. Zakończenie szkolenia

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP