fbpx

Efektywne spotkania biznesowe online

START:
18 lutego, 2022
DURATION:
1 dzień szkoleniowy, np. 09.00-15.00

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Bieżąca sytuacja spowodowała ogromną popularność spotkań prowadzonych zdalnie. Specyfika takich spotkań wymaga zastosowania odpowiednich metod i narzędzi, tak by były one efektywne. Sprecyzowanie celu, formuły oraz czasu trwania takiego spotkania pozwala zaoszczędzić zasoby nie tylko czasowe poszczególnych pracowników, ale również finansowe firmy.

 1. Satysfakcja z przebiegu i rezultatów spotkań biznesowych
 2. Nabycie umiejętności organizowania spotkań biznesowych
 3. Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w rozmowach biznesowych z Klientami
 4. Pozyskanie potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych
 5. Rozwijanie umiejętności budowania wiarygodności i relacji w kontaktach biznesowych
 6. Kształtowanie pozytywnych nawyków dotyczących etykiety biznesowej podczas spotkań biznesowych

Spotkania biznesowe

1. Plusy i minusy spotkań biznesowych online
2. Cele i założenia spotkań biznesowych
3. Organizacja spotkań biznesowych (z kim, w jakim celu, gdzie, jak, kiedy, zaproszenia, materiały, catering, lista mówców)
4. Aplikacje i narzędzia do prowadzenia spotkań online
5. Struktura spotkania biznesowego od wstępu do zakończenia spotkania
6. Autoprezentacja, czyli jak zbudować swoja mocna pozycję wykorzystując swoje mocne strony autoprezentacyjne, narzędzia komunikacyjne, budowanie swojej wiarygodności podczas spotkania
7. Wystąpienie publiczne podczas spotkań biznesowych online
8. Efektywna komunikacja werbalna i pozawerbalna w spotkaniach online
9. Budowanie relacji, nawiązywanie i wymiana kontaktów – networking
10. Nawiązanie i podtrzymanie kontaktu interpersonalnego
11. O czym i jak prowadzić rozmowy
12. Jak rekomendować siebie i innych podczas spotkania biznesowego
13. Bariery i przeszkody w budowaniu relacji podczas spotkań biznesowych
14. Etykieta biznesowa, czyli savoir vivre podczas spotkań biznesowych – przywitanie, przedstawianie się, wymiana wizytówek, mowa ciała, ubiór, uznane zwyczaje i obyczaje podczas spotkań, co wypada, a co nie,

Mini wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

 1. Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
 2. Analiza przypadków
 3. Rozpatrywanie przykładów z doświadczeń uczestników
 4. Odgrywanie ról
 5. Symulacje
 6. Dyskusja
 7. „Burza mózgów”
 8. Ćwiczenia indywidualne
 9. Wnioskowanie po ćwiczeniach

1 dzień szkoleniowy, np. 09.00-15.00

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP