Effective negotiations in international environments

Szkolenie warsztatowe prowadzone całkowicie w języku angielskim pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym poprzez uczestniczenie w licznych ćwiczeniach praktycznych.

DURATION:
1 - 2 days

INSTRUCTORS:

Bartosz Komasa
Cultural differences trainer.
David Koshel
W EAD trener z zakresu negocjacji w środowisku międzynarodowym.

Szkolenie warsztatowe prowadzone całkowicie w języku angielskim pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym poprzez uczestniczenie w licznych ćwiczeniach praktycznych. Szkolenie adresowane jest m.in. do osób zainteresowanych tematem prowadzenia i uczestniczenia w dwu- i wielostronnych procesach negocjacyjnych.

Program:
Program szkolenia prowadzony jest w języku angielskim przez eksperta z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach z tematyki negocjacji i obejmuje następujące zagadnienia:

 • Introduction to negotiations
 • Key components of negotiating effectively
 • Preparing for negotiations
 • Simulation and analysis of negotiations in the international environment
 • How to manage difficult negotiations and negotiators?
 • Tactics at the table – review of negotiation performance (video analysis)
 • Role of culture in negotiation
 • More than words –  non-verbal communication in negotiations
 • Specifics of multi-party and internal negotiations – presentation
 • Specifics of multi-party and internal negotiations – simulation exercise
 • Course summary

Zajęcia prowadzone są w głównie w formie warsztatów, dyskusji, studium przypadków oraz symulacji.  Łącznie 16 godzin szkoleniowych. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej. Każdy z uczestników otrzyma dyplom poświadczający udział w szkoleniu. W trakcie szkolenia istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

Trenerzy:
Zajęcia prowadzone są przez wybitnego eksperta ds. negocjacji, który  ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu dyplomatów i urzędników w siedzibie ONZ w Nowym Yorku.

Newsletter

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 5000 graduates from more than 50 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP