fbpx

Effective negotiations in international environments

Szkolenie warsztatowe prowadzone całkowicie w języku angielskim pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym poprzez uczestniczenie w licznych ćwiczeniach praktycznych.

DURATION:
1 - 2 days

INSTRUCTORS:

Bartosz Komasa
Cultural differences trainer.
David Koshel
W EAD trener z zakresu negocjacji w środowisku międzynarodowym.

Szkolenie warsztatowe prowadzone całkowicie w języku angielskim pozwala zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu umiejętnego prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym poprzez uczestniczenie w licznych ćwiczeniach praktycznych. Szkolenie adresowane jest m.in. do osób zainteresowanych tematem prowadzenia i uczestniczenia w dwu- i wielostronnych procesach negocjacyjnych.

Program:
Program szkolenia prowadzony jest w języku angielskim przez eksperta z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach z tematyki negocjacji i obejmuje następujące zagadnienia:

 • Introduction to negotiations
 • Key components of negotiating effectively
 • Preparing for negotiations
 • Simulation and analysis of negotiations in the international environment
 • How to manage difficult negotiations and negotiators?
 • Tactics at the table – review of negotiation performance (video analysis)
 • Role of culture in negotiation
 • More than words –  non-verbal communication in negotiations
 • Specifics of multi-party and internal negotiations – presentation
 • Specifics of multi-party and internal negotiations – simulation exercise
 • Course summary

Zajęcia prowadzone są w głównie w formie warsztatów, dyskusji, studium przypadków oraz symulacji.  Łącznie 16 godzin szkoleniowych. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej. Każdy z uczestników otrzyma dyplom poświadczający udział w szkoleniu. W trakcie szkolenia istnieje również możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

Trenerzy:
Zajęcia prowadzone są przez wybitnego eksperta ds. negocjacji, który  ma wieloletnie doświadczenie w szkoleniu dyplomatów i urzędników w siedzibie ONZ w Nowym Yorku.

TOP