Kierowanie zespołem

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Na szkoleniu z kierowania zespołem odpowiemy sobie na pytania:

 • Jakie są cechy przywódców-menedżerów?

 • Jak wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego przewodzenia ludźmi?

 • Jak radzić sobie z niesubordynacją i brakiem dyscypliny pracowników?

 • Jak wpływać, motywować i inspirować współpracowników?

 • Jak motywować bez „kija” i „marchewki”?

 • Jak działać, aby się skutecznie realizować zaplanowane cele i zamierzenia?

 • Jak radzić sobie z pokonywaniem barier komunikacyjnych w zespole?

 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu zespołem?

 • Rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich

 • Budowanie autorytetu i wykorzystanie elementów budowania charyzmy

 • Zapoznanie z cechami, działaniami i efektami prawdziwych liderów.

 • Poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu podwładnymi

 • Doskonalenie w wyznaczaniu celów i zdań podwładnym

 • Rozwijanie skutecznej komunikacji z podwładnymi z wykorzystaniem technik komunikacyjnych

 • Trenowanie sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole i z zespołem

 • Zapoznanie ze sprawdzonymi metodami motywowania/inspirowania podwładnych

 • Przewodzenie, a zarządzanie – jak być skutecznym liderem swojego zespołu

 • Rola i zadania menedżera, a źródła władzy menedżera-lidera

 • Wyznaczanie celów i zadań podwładnym – komunikacja z zespołem

 • Przywództwo adaptatywne Blancharda

 • Cykl komunikacyjny w kierowaniu ludźmi

 • Motywacja, a motywowanie, czyli jak sprawić żeby pracownikom „chciało się chcieć”

 • Rozmowy dyscyplinujące z podwładnymi, którzy nie realizują zadań, poleceń, procesów i procedur,

 • Konflikt w zespole – kierowanie konfliktem przez lidera

 • Planowanie i organizacja pracy menedżera

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP