Kierowanie zespołem

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Na szkoleniu z kierowania zespołem odpowiemy sobie na pytania:

 • Jakie są cechy przywódców-menedżerów?

 • Jak wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego przewodzenia ludźmi?

 • Jak radzić sobie z niesubordynacją i brakiem dyscypliny pracowników?

 • Jak wpływać, motywować i inspirować współpracowników?

 • Jak motywować bez „kija” i „marchewki”?

 • Jak działać, aby się skutecznie realizować zaplanowane cele i zamierzenia?

 • Jak radzić sobie z pokonywaniem barier komunikacyjnych w zespole?

 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu zespołem?

 • Rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich

 • Budowanie autorytetu i wykorzystanie elementów budowania charyzmy

 • Zapoznanie z cechami, działaniami i efektami prawdziwych liderów.

 • Poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu podwładnymi

 • Doskonalenie w wyznaczaniu celów i zdań podwładnym

 • Rozwijanie skutecznej komunikacji z podwładnymi z wykorzystaniem technik komunikacyjnych

 • Trenowanie sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole i z zespołem

 • Zapoznanie ze sprawdzonymi metodami motywowania/inspirowania podwładnych

 • Przewodzenie, a zarządzanie – jak być skutecznym liderem swojego zespołu

 • Rola i zadania menedżera, a źródła władzy menedżera-lidera

 • Wyznaczanie celów i zadań podwładnym – komunikacja z zespołem

 • Przywództwo adaptatywne Blancharda

 • Cykl komunikacyjny w kierowaniu ludźmi

 • Motywacja, a motywowanie, czyli jak sprawić żeby pracownikom „chciało się chcieć”

 • Rozmowy dyscyplinujące z podwładnymi, którzy nie realizują zadań, poleceń, procesów i procedur,

 • Konflikt w zespole – kierowanie konfliktem przez lidera

 • Planowanie i organizacja pracy menedżera