Kompetencje międzykulturowe

Kompetencje międzykulturowe

Kompetencje międzykulturowe we współczesnym świecie

Współczesny świat jest otwarty, pracujemy na różnych zakątkach kuli ziemskiej, poznajemy nowe kultury i religie, obserwujemy odmienne zachowania. Dziwimy się, oburzamy, inaczej odczuwamy. Nie zawsze jest to łatwe. Jak zatem radzić sobie w nowych realiach, pracując w zespołach wielokulturowych i wieloreligijnych, jak rozumieć innych ludzi, nauczyć się tolerancji, wzmocnić zaufanie, budować postawę szacunku i zrozumienia? W tym trudnym procesie pomocne będzie szkolenie międzykulturowe, które jest odpowiedzią na wyzwania dla współczesnego świata.

Szkolenie  międzykulturowe jest idealnym wsparciem indywidualnego rozwoju umiejętności współpracy zarówno z zagranicznymi partnerami biznesowymi, współpracownikami, jak  i pracownikami. Jest to także doskonała metoda wsparcia w rozwoju dla osób planujących podróże, zarówno te służbowe, jak i prywatne.
Udział w szkoleniu  międzykulturowym pozwala uczestnikom zrozumieć różnice kulturowe, społeczne i mentalne, mające znaczenia dla skutecznej komunikacji i realizacji planowanego przedsięwzięcia.
W procesie socjalizacji odgrywamy określone role społeczne, a to oznacza, że jesteśmy częścią zbiorowości, przystosowujemy się, uczymy się zachowań wg określonych norm i wzorców kulturowych. W wyniku tego procesu przyjmujemy za własne narzucane nam postawy i poglądy, co wzmacnia w nas zjawisko oceny odmienności. Dlatego też trudno odnaleźć się nam w odmiennych kulturach, inaczej myślimy, wyrażamy siebie.

Różnice kulturowe wpływają na niemalże  każdy obszar funkcjonowania człowieka. Wpływają na postrzeganie ról społecznych, na postawy, organizację pracy, rozumienie systemu społecznego a przede wszystkim na komunikację. Dotyczy to także komunikacji w organizacji, co może rodzić konflikty, wzmagać stres, tworzyć bariery międzyludzkie.
Dzięki udziałowi w szkoleniu  międzykulturowym uczestnicy będą mogli przede wszystkim zrozumieć odmienność, a dzięki temu wzmocnić i rozwinąć własne kompetencje w zakresie komunikacji, asertywności, tolerancji i empatii. Ma to kluczowy wpływ przede wszystkim na sukces organizacji międzynarodowej, która tworzy oddziały na całym świecie, jak też dla osób, które z innych powodów niż zawodowe funkcjonują w obcej kulturze.

Skupiając się na adaptacji różnic kulturowych wpływamy bezpośrednio na jakość życia. Świat jest jeden, ale żeby w pełni to odczuwać trzeba  go zrozumieć.

Cel szkolenia:

 1. kształtowanie postaw i umiejętności sprzyjających skutecznemu porozumiewaniu się z przedstawicielami odmiennych kultur

 2. efektywna współpraca i wzajemne porozumienie w zespołach wielokulturowych, dzięki czemu:

  – różnorodność wzbogaci, rozwinie i podniesie efekty pracy zespołowej

  – różnorodność zbuduje most skutecznej i efektywnej komunikacji w poszanowaniu i zrozumieniu odmienności

  – różnorodność wygeneruje lepsze efekty biznesowe dla organizacji

  – różnorodność stworzy nową kulturę komunikacji

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • definiować uwarunkowania kształtujące odmienne kultury

 • lepiej komunikować się z przedstawicielami odmiennych kultur

 • zrozumieć specyfikę komunikacji międzykulturowej

 • zwiększyć efektywność swojego przekazu i skuteczność jego oddziaływania

 • zwiększyć efektywność pracy zespołowej

 • zwiększyć efektywność rozwiązywania problemów

 • wykorzystać wiedzę i umiejętności w procesach negocjacji

 • skutecznie oferować wsparcie

Prowadząca: Eliza Taworska

Coach (CCA Core Coach Accreditation), Master Business Trainer, Trener międzykulturowy. Członek SIETAR Polska i Trener Grupy Trenerskiej SIETAR Polska (Society for Intercultural Education Training and Research). Prowadzi sesje coachingowe i mentoringowe, warsztaty i szkolenia w obszarze wielokulturowości, efektywności osobistej, Mindfulness, różnorodności i CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).  Ukończyła trening nauczycielski Mindfulness & Meditation w Tushita Meditation Centre Dharamsala, Himachal Pradesh w Indiach. Społecznie Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Global Language, która poprzez osobiste zaangażowanie Polaków wspiera edukację kobiet i dzieci w Indiach. Pasjonatka kultury indyjskiej, przyrody i duchowości. Od siedmiu lat żyje na pograniczu dynamicznie rozwijającej się Europy i mistycznych, niebywale różnorodnych Indii. Na co dzień coach i trener, pracuje Polsce i w Indiach, gdzie realizuje projekty wolontariatu krótkoterminowego z udziałem Polaków, mające na celu wspieranie edukacji kobiet i dzieci dotkniętych ubóstwem.  Od lat zaangażowana w pracę społeczną, podróżuje i fotografuje, buduje nową definicję wolontariatu. Pracuje ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w obszarze coachingu, różnorodności oraz wielokulturowości i wolontariatu. Doceniana w polskich i międzynarodowych firmach przede wszystkim za bogate doświadczenie menedżerskie i społeczne oraz praktyczne podejście do problemu, do 2009 roku związana z rynkiem finansowym. Wdraża kultury coachingowe w organizacjach, towarzyszy ludziom i organizacjom w procesach zmiany, nieustannie rozwijając świadomą uważność. Przez ponad 10 lat równolegle z pracą zawodową była zaangażowana w projekty społeczne dotyczące doceniania różnorodności, ponad 6 000 godzin szkoleniowych.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP