fbpx

Kompetencje międzykulturowe

Kompetencje międzykulturowe

Kompetencje międzykulturowe we współczesnym świecie

Współczesny świat jest otwarty, pracujemy na różnych zakątkach kuli ziemskiej, poznajemy nowe kultury i religie, obserwujemy odmienne zachowania. Dziwimy się, oburzamy, inaczej odczuwamy. Nie zawsze jest to łatwe. Jak zatem radzić sobie w nowych realiach, pracując w zespołach wielokulturowych i wieloreligijnych, jak rozumieć innych ludzi, nauczyć się tolerancji, wzmocnić zaufanie, budować postawę szacunku i zrozumienia? W tym trudnym procesie pomocne będzie szkolenie międzykulturowe, które jest odpowiedzią na wyzwania dla współczesnego świata.

Szkolenie  międzykulturowe jest idealnym wsparciem indywidualnego rozwoju umiejętności współpracy zarówno z zagranicznymi partnerami biznesowymi, współpracownikami, jak  i pracownikami. Jest to także doskonała metoda wsparcia w rozwoju dla osób planujących podróże, zarówno te służbowe, jak i prywatne.
Udział w szkoleniu  międzykulturowym pozwala uczestnikom zrozumieć różnice kulturowe, społeczne i mentalne, mające znaczenia dla skutecznej komunikacji i realizacji planowanego przedsięwzięcia.
W procesie socjalizacji odgrywamy określone role społeczne, a to oznacza, że jesteśmy częścią zbiorowości, przystosowujemy się, uczymy się zachowań wg określonych norm i wzorców kulturowych. W wyniku tego procesu przyjmujemy za własne narzucane nam postawy i poglądy, co wzmacnia w nas zjawisko oceny odmienności. Dlatego też trudno odnaleźć się nam w odmiennych kulturach, inaczej myślimy, wyrażamy siebie.

Różnice kulturowe wpływają na niemalże  każdy obszar funkcjonowania człowieka. Wpływają na postrzeganie ról społecznych, na postawy, organizację pracy, rozumienie systemu społecznego a przede wszystkim na komunikację. Dotyczy to także komunikacji w organizacji, co może rodzić konflikty, wzmagać stres, tworzyć bariery międzyludzkie.
Dzięki udziałowi w szkoleniu  międzykulturowym uczestnicy będą mogli przede wszystkim zrozumieć odmienność, a dzięki temu wzmocnić i rozwinąć własne kompetencje w zakresie komunikacji, asertywności, tolerancji i empatii. Ma to kluczowy wpływ przede wszystkim na sukces organizacji międzynarodowej, która tworzy oddziały na całym świecie, jak też dla osób, które z innych powodów niż zawodowe funkcjonują w obcej kulturze.

Skupiając się na adaptacji różnic kulturowych wpływamy bezpośrednio na jakość życia. Świat jest jeden, ale żeby w pełni to odczuwać trzeba  go zrozumieć.

Cel szkolenia:

 1. kształtowanie postaw i umiejętności sprzyjających skutecznemu porozumiewaniu się z przedstawicielami odmiennych kultur

 2. efektywna współpraca i wzajemne porozumienie w zespołach wielokulturowych, dzięki czemu:

  – różnorodność wzbogaci, rozwinie i podniesie efekty pracy zespołowej

  – różnorodność zbuduje most skutecznej i efektywnej komunikacji w poszanowaniu i zrozumieniu odmienności

  – różnorodność wygeneruje lepsze efekty biznesowe dla organizacji

  – różnorodność stworzy nową kulturę komunikacji

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • definiować uwarunkowania kształtujące odmienne kultury

 • lepiej komunikować się z przedstawicielami odmiennych kultur

 • zrozumieć specyfikę komunikacji międzykulturowej

 • zwiększyć efektywność swojego przekazu i skuteczność jego oddziaływania

 • zwiększyć efektywność pracy zespołowej

 • zwiększyć efektywność rozwiązywania problemów

 • wykorzystać wiedzę i umiejętności w procesach negocjacji

 • skutecznie oferować wsparcie

Prowadząca: Eliza Taworska

Coach (CCA Core Coach Accreditation), Master Business Trainer, Trener międzykulturowy. Członek SIETAR Polska i Trener Grupy Trenerskiej SIETAR Polska (Society for Intercultural Education Training and Research). Prowadzi sesje coachingowe i mentoringowe, warsztaty i szkolenia w obszarze wielokulturowości, efektywności osobistej, Mindfulness, różnorodności i CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).  Ukończyła trening nauczycielski Mindfulness & Meditation w Tushita Meditation Centre Dharamsala, Himachal Pradesh w Indiach. Społecznie Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Global Language, która poprzez osobiste zaangażowanie Polaków wspiera edukację kobiet i dzieci w Indiach. Pasjonatka kultury indyjskiej, przyrody i duchowości. Od siedmiu lat żyje na pograniczu dynamicznie rozwijającej się Europy i mistycznych, niebywale różnorodnych Indii. Na co dzień coach i trener, pracuje Polsce i w Indiach, gdzie realizuje projekty wolontariatu krótkoterminowego z udziałem Polaków, mające na celu wspieranie edukacji kobiet i dzieci dotkniętych ubóstwem.  Od lat zaangażowana w pracę społeczną, podróżuje i fotografuje, buduje nową definicję wolontariatu. Pracuje ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w obszarze coachingu, różnorodności oraz wielokulturowości i wolontariatu. Doceniana w polskich i międzynarodowych firmach przede wszystkim za bogate doświadczenie menedżerskie i społeczne oraz praktyczne podejście do problemu, do 2009 roku związana z rynkiem finansowym. Wdraża kultury coachingowe w organizacjach, towarzyszy ludziom i organizacjom w procesach zmiany, nieustannie rozwijając świadomą uważność. Przez ponad 10 lat równolegle z pracą zawodową była zaangażowana w projekty społeczne dotyczące doceniania różnorodności, ponad 6 000 godzin szkoleniowych.
TOP