fbpx

Komunikacja interpersonalna i synergia zespołowa

START:
7 kwietnia, 2022
DURATION:
6 godzin
 1. Nastawienie na pracę zespołową
 2. Praktyczne rozwiązywanie problemów i konfliktów
 3. Doskonalenie komunikacji w zespole
 4. Motywowanie, techniki motywowania
 5. Feedback – udzielanie informacji zwrotnej
 6. Poznanie swojej roli w zespole, preferowanego stylu kierowania
 7. Rozwinięcie umiejętności pracy z ludźmi.
 8. Praktyczny trening umiejętności wymaganych przy kierowaniu zespołem

Budowanie zespołu –wprowadzenie

 1. Umiejętności lidera w kierowaniu zespołem
 • Komunikowanie
 • Motywowanie, techniki motywowania, motywowanie finansowe i pozafinansowe, motywowanie przez cele,
 • Delegowanie zadań
 • Podejmowanie decyzji
 1. Warunki istnienia zespołu
 • Wspólny cel
 • Normy zespołowe
 • Współpraca wewnętrzna
 • Odpowiednia wielkość zespołu
 • Cechy dobrych zespołów

II. Struktura zespołu

 1. Efektywność zespołu
 2. Profil zespołu
 3. Decyzje zespołowe –zalety, wady
 4. Etapy budowania zespołu
  a) Współdziałanie
  b) Normowanie
  c) Docieranie
  d) formowanie
 5. Motywowanie zespołu –bodźce motywujące
 6. Cechy i umiejętności działania lidera
 7. Role w pracy zespołowej

III. Źródła władzy

 1. Formalna
 2. Nagradzania
 3. Karania
 4. Ekspercka

IV. Etapu cyklu komunikacji w zarządzaniu zespołem

 1. Spotkania związane z planowaniem
 2. Spotkania związane z umową
 3. Spotkania monitorujące
 4. Spotkania motywujące
 5. Spotkania dotyczące oceny
 6. Feedback – udzielanie informacji zwrotnej

V. Planowanie, monitorowanie, rozwiązywanie problemów

 1. Rozmowa korygująca i oceniająca
 2. Struktura rozmowy
 3. Konstruktywna krytyka -ocena

VI. Postawy kierownicze i style przewodzenia

 1. Dyrektywny
 2. Konsultacyjny
 3. Partycypacyjny
 4. Delegujący

VII. Konflikt

 1. Poziomy konfliktu
 • Konflikt wewnętrzny
 • Konflikt interpersonalny
 • Konflikt wewnątrzgrupowy
 • Konflikt międzygrupowy
 1. Funkcje konfliktu
 • Procesy konkurencyjne
 • Błędne postrzeganie i uprzedzenie
 • Emocjonalność
 • Osłabienie komunikacji
 • Zatarcie kwestii
 • Usztywnienie stanowisk
 • Wyolbrzymianie różnic, umniejszanie podobieństw
 • Eskalacja konfliktu
 1. Zarządzanie konfliktem i korzyści płynące z konfliktu
 1. Asertywne podejście do konfliktu
 • Czym jest asertywność?
 • Ocenianie, a wyrażanie opinii
 • Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
 • Agresja, uległość, a asertywność
 • Asertywne techniki odmowy
 • Komunikat „Ja”, „zdarta płyta”, „być może”, „ja tak nie myślę”, „co kiedy konkretnie coś zrobiłem?”

Ćwiczenia praktyczne, „burze mózgów”, symulacje,  dyskusje, gry szkoleniowe, analiza przypadków bazujących mi. na doświadczeniach uczestników, prowadzącego i literaturze przedmiotu, praca w małych grupach, symulacje, mini wykład.

Odbiorcy szkolenia: kadra zarządzająca, menedżerowie, liderzy

Czas szkolenia: 6 godzin

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP