Komunikacja interpersonalna i synergia zespołowa

START:
19 listopada, 2021
DURATION:
6 godzin

Współpraca kluczem do rozwiązania konfliktu – jak dochodzić do porozumienia, kiedy pracownicy są w konflikcie i stresie? W jaki sposób skutecznie się komunikować, aby osiągać zamierzone cele zawodowe?

Konflikty są  nieodłącznym elementem relacji międzyludzkiej. Tam gdzie są ludzie, tam mamy do czynienia z konfliktem. Zwłaszcza w czasie zmian następujących w przedsiębiorstwie, w otoczeniu firmy, w gospodarce, na rynku, w czasie kryzysu gospodarczego. Kiedy pracownicy w związku z nową sytuacją musza zmienić stanowisko pracy, nabyć nowe umiejętności, zmienić postawy lub odejść z organizacji mamy do czynienia sytuacja konfliktowa, która możemy rozwiązać poprzez mediacje z pracownikami, menedżerami, zarządzającymi.

Wyjaśnianie nieporozumień wśród członków grupy to bardzo delikatne zadanie. Ważne jest, aby nie ingerować za dużo, Twoja interwencja może być jednak pomocna, a nawet niezbędna w niektórych przypadkach. Jeżeli sądzisz, że wśród członków Twojego zespołu są jakieś nieporozumienia, pomóż pracownikom wyrazić swoje opinie oraz skłoń ich do wysłuchania siebie nawzajem, aby pomóc im dojść do zgody, porozumienia.

Zapraszam na warsztat doskonalenia się w biegłości skutecznego porozumiewania się i rozumienia, przekazania komunikatów odbiorcom zgodnie z zamierzonym celem i sensem. Budowanie pozytywnego, twórczego klimatu opiera się na skutecznym porozumiewaniu. Podczas warsztatu Uczestnicy zapoznają się z instrumentami, sposobami i zasadami dobrej komunikacji. Także naucza się i udoskonala metody eliminowania nieporozumień i konfliktów wynikających z nieskutecznej, nieefektywnej komunikacji interpersonalnej.

Cele szkolenia:

 • Kształtowanie atmosfery sprzyjającej skutecznej komunikacji

 • Zrozumienie zasad funkcjonowania zespołów

 • Podnoszenie efektywności (synergia zespołowa)

 • Wpływ motywacji indywidualnej i zespołowej na efekty współpracy

 • Identyfikacja przyczyn konfliktu w zespole

 • Czynniki wpływające na podniesienie umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole

 • Utrzymanie skuteczności pracy w warunkach zamieszania i stresu

 • Opracowanie listy konstruktywnych zasad warunkujących zbudowanie dobrze współpracującego zespołu

PROGRAM:

 1. Zasady funkcjonowania zespołów

 2. Proces komunikowania się – od nadawcy komunikatu do odbiorcy

 3. Zasady motywowania indywidualnego i zespołowego

 4. Konflikty i sposoby zarządzania nimi

 5. Zasady efektywnej komunikacji

 6. Przekonywanie, perswazja, argumentacja i wpływanie na zespół

TRENER: Zygmunt Dolata

TOP