fbpx

Kursy językowe dla firm

kursy językowe dla firm

Kursy językowe dla firm organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji przygotują pracowników Państwa firmy do profesjonalnych wypowiedzi w języku obcym.

Kursy językowe dla firm

Europejska Akademia Dyplomacji oferuje unikalne na rynku specjalistyczne programy kształcenia językowego. Wyróżnia nas najwyższa jakość szkoleń, kadra ekspertów doświadczona na polu międzynarodowym, nowoczesne metody nauczania i korzystne ceny. Zadowolenie uczestników naszych kursów, którzy wracają do nas na kolejne zajęcia, jest dla nas największym powodem do dumy i satysfakcji z wykonanej pracy. Kursy językowe dla firm są odpowiedzią na zapotrzebowanie i liczne pytania kierowane przez naszych dawnych studentów a obecnych pracowników ministerstw i międzynarodowych korporacji.

KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM – TEMATYKA

Tematyka standardowych zajęć językowych obejmuje słownictwo ekonomiczne, kulturalno-społeczne i z zakresu spraw międzynarodowych. Proponowana tematyka kursów specjalistycznych to:

 • kurs języka informacyjno-prasowego (język mediów tradycyjnych i elektronicznych),
 • kurs języka instytucjonalno-administracyjnego (z elementami prawa, w tym specyfiki pracy instytucji europejskich),
 • kurs języka branży energetycznej (słownictwo ekonomiczne i z zakresu inżynierii energetycznej),
 • kurs języka z dziedziny kultury i sztuki (język wymiany kulturalnej, omawiający różne gałęzie sztuki i działalności artystycznej),
 • kurs języka chińskiego dla biznesmenów,
 • kurs języka dla administracji publicznej,
 • kurs języka angielskiego dla pracowników instytucji unijnych,
 • mini kursy specjalistyczne –  korespondencja tradycyjna i elektroniczna, wystąpienia publiczne, zaproszenia, small talk, pisma urzędowe i formularze, podziękowania i gratulacje.

KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM – METODOLOGIA

Zajęcia prowadzone są przez lektorów posiadających doświadczenie w pracy z klientem biznesowym i instytucjonalnym. Nauka języka odbywa się przede wszystkim w oparciu o materiały autorskie lektorów. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnicy piszą test poziomujący. Jego wyniki porównywane są z wynikami testu końcowego. Test końcowy sprawdza umiejętności z zakresu pisania, mówienia, słuchania i znajomości gramatyki danego języka. Po pomyślnym zaliczeniu testu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM – POZIOMY GRUP 

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach (do 10 osób), gwarantujących komfortowe warunki nauki w siedzibie EAD lub u klienta. Wyposażone sale (komputer, projektor, odtwarzacz CD, tablica, słowniki) zapewniają możliwość wykorzystania narzędzi audiowizualnych podczas zajęć. Kursy prowadzone są w grupach od poziomu początkującego (A0) do zaawansowanego (C1). Ponadto, oferujemy kurs egzaminacyjny (E), którego celem jest ćwiczenie technik zdawania egzaminu resortowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM – INTENSYWNOŚĆ ZAJĘĆ

Oferowane zajęcia językowe charakteryzują się zróżnicowaną intensywnością i prowadzone są we wszystkie dni robocze. W naszej stałej ofercie znajdują się semestralne kursy:

 • 60-godzinne (zajęcia 2 razy w tygodniu)
 • 90-godzinne (zajęcia 3 razy w tygodniu)
 • 120 godzinne (zajęcia 4 razy w tygodniu).

Kursy językowe dla firm mogą być w 100% dostosowane do potrzeb zamawiającego zarówno pod względem merytorycznym jak i logistycznym. Aby zachować wysoki poziom kształcenia oferujemy prowadzenie zajęć tylko w niewielkich grupach słuchaczy.

Zapraszamy do zapoznania również z naszą ofertą kursów semestralnych.

 

Kursy językowe dla firm Warszawa,  Kursy językowe dla firm Warszawa, 

TOP