fbpx

Metody budowania większej satysfakcji z pracy - ,,job crafting"

START:
26 kwietnia, 2022
DURATION:
1 dzień szkoleniowy. Szkolenie rozpocznie się o 9:00 i zakończy o 15:00.

Job crafting to sprawdzona naukowo metoda podniesienia satysfakcji i poczucia celu w wykonywanej pracy. Od naszego sposobu myślenia o naszej pracy zależy to, jakie efekty uda nam się w niej osiągnąć oraz czy będzie ona dla nas optymalnym zajęciem zawodowym na dłuższy czas. Definiując nasze zdolności, zainteresowania i osobiste cele możemy zmienić percepcję wykonywanej przez nas pracy na przynoszącą samorealizację, rozwijającą i zgodną z naszymi przekonaniami.

Jak połączyć talent, umiejętności i zainteresowania, aby odczuwać radość i dumę z pracy. Większe zaangażowanie , obniżenie poziomu stresu i lepsze radzenie sobie zmianami

 • połączenie pracy ze swoimi talentami, zainteresowaniami i wartościami. Dzięki niemu możemy w pracy odczuwać większą satysfakcję, czerpać radość, odczuwać dumę z wykonywanych zadań.

 • Stworzenie działań nakierowanych na dopasowywanie pracy do swoich zdolności i predyspozycji. Główną ideą warsztatu jest nauczenie się sposobów wyzwalania i zwiększania zaangażowania poprzez skoncentrowanie się na wewnętrznych źródłach motywacji.

 • angażowanie pracowników w oddolne wprowadzanie zmian w swojej pracy, przy wykorzystaniu swoich zasobów takich jak mocne strony, wartości oraz relacje. Wzrasta dzięki temu poczucie kontroli i poczucie sterowności.

1.Żródła zadowolenia w pracy

 • poznanie barier stojących na drodze do zwiększenia satysfakcji i poczucia sensu pracy

 • model orientacji zawodowych: zajęcie-kariera-powołanie

 • perspektywy szczęścia w pracy: szczęście hedonistyczne, szczęście eudajmonistyczne

2. Róznica między poczuciem sensu a zaangażowaniem

 • Czy motywacja jest jednoznaczna z zaangażowaniem?

 • Satysfakcja z pracy: Dwuczynnikowa teoria Herzberga (1987)

 • Jak wzmocnić zaangażowanie w pracy

 • Kwestionariusz UWES – Shaufeli i Bakker (2003)- zmierz swoje samopoczucie w pracy

 • jak poczucie sensu w pracy wpływa na zaangażowanie

 • Skad się bierze sens pracy i jak dbać o jego poczucie

3.Źródła wewnętrznej motywacji – zwiększania poczucia sensu i budowanie zasobów

 • Źródło motywacji wewnętrznych- Kotwice Kariery Scheina – kiedy Ci się chce? .

 • Mapowanie pracy – zależności między zadaniami, energią i priorytetami w pracy

 • co jest dla mnie ważne i jak realizować to w pracy- zasoby własne a wartości

 • Moje mocne strony- jak rozpoznać mocne strony i zintegrować je z wartościami

 • Poszukiwanie spójności – osiąganie spokoju i radości w pracy

4.W poszukiwaniu równowagi w życiu-

 • Koło życia – diagnoza aktualnej sytuacji życiowej

 • Objawy i konsekwencje zachwianej równowagi w życiu

 • Jakie mam źródła energii i jak je aktywować?

 • Techniki ochrony przed wypaleniem zawodowym

 • Autodiagnoza spójności dotychczasowego rytmu z wartościami i potrzebami

5.Zarządzanie własną energią i samorealizacja jako sposób na zachowanie balansu

 • Techniki ochrony przed wypaleniem zawodowym

 • 4 ważne zasady budowania wysokiego poziomu energii

 • Regenerowanie sił i odzyskiwanie energii

 • Sposoby na poprawę nastroju i samopoczucia

 • Autodiagnoza spójności dotychczasowego rytmu z wartościami i potrzebami

 • Przekonania jako podstawa harmonijnego życia

6. Indywidualny Plan Działań

 • Praca z wizją idealną i z wizją realną

 • Mój osobisty plan działania: Co robić? Co przestanę robić? Jaki będzie pierwszy krok?

 • pracownicy działów HR i konsultanci HR, odpowiedzialnym za badania satysfakcji pracowników, komunikację wewnętrzną, pracowniom rekrutacji, employer brandingu, pracownicy HR BP, którzy pracują i z managerami i zespołami pracowniczymi

 • Trenerzy i coachowie wewnętrzni

 • kierownicy, managerowie w ramach rozwoju kompetencji menedżerskich w kontekście rozwoju kompetencji motywowania siebie i motywowania pracowników

1 dzień szkoleniowy. Szkolenie rozpocznie się o 9:00 i zakończy o 15:00.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Więcej szczegółów niebawem!

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP