fbpx

Mindfulness

Mindfulness

REGULAMIN

START:
16 października, 2017
DURATION:
1 dzień

Mindfulness – królowa kompetencji

W dzisiejszych trudnych czasach coraz bardziej potrzebna jest nam uważność (ang. mindfulness). Ludzie szukają takich metod, które ją rozwijają, a dzięki niej zwiększają efektywność zawodową i życiową oraz dobrostan umysłowy. W pracy  uważność jest jedną z kluczowych kompetencji. Dzięki niej budujemy autentyczną, partnerską relację, potrafimy uważnie słuchać i zadawać pytania. Dzięki uważności jesteśmy głęboko obecni w pracy z podwładnym,  klientem, kontrahentem,  podążamy za nim wolni od rozproszenia i oceniania. Uważność pozwala na świadome rozszerzenie uwagi i wychodzenie „poza ramy”.

Cel:

zaciekawienie i pokazanie przydatności proponowanych metod w kontekście samorozwoju (zwiększania efektywności zawodowej, pogłębianie dobrostanu umysłowego i fizycznego). Trening Mindfulness jest szczególnie przydatny osobom pracującym w wymagających środowiskach, gdzie ważne, by podczas pracy utrzymywać klarowny umysł, mieć obiektywną ocenę sytuacji i koncentrować się na zadaniach.

Czego możesz się spodziewać?
– osiągniesz stan relaksacji, poczucia spokoju i szczęścia – uwolnisz się od automatycznego, nawykowego wciągania w schematy myślowe
– oduczysz się starych i niefunkcjonalnych schematów funkcjonowania umysłu
– rozwiniesz swoją uważność i poznasz jej potęgę w pracy w relacji z drugim człowiekiem

Dla kogo?

 • gdy zajmujesz odpowiedzialne stanowisko (jesteś dyrektorem, nauczycielem, od twoich decyzji i zachowań zależy los innych ludzi, kluczowa dla organizacji jest dobra współpraca między ludźmi)

 • gdy stres w pracy jest intensywny

 • gdy znajdujesz się w środowisku natłoku informacyjnego

 • gdy zaburzona jest równowaga między życiem zawodowym i prywatnym

 • gdy chcesz zwiększenia własnej efektywności

 • gdy jesteś zmuszony do wykazywanie nieustannej kreatywności

 • gdy cierpisz na przeciążenie pracą (nauką)

 • gdy nastąpił spadek efektywności zespołu, pojawiają się konflikty

Czym jest Mindfulness?

Mindfulness, czyli bycie w uważności stosowane jest w niemal całej aktywności ludzkiej – w edukacji, medycynie, psychologii a nawet wojsku. Podstawowym zaożeniem treningu Mindfulness jest podwyższenie dobrostanu umysłowego i wzrost efektywności człowieka poprzez zastosowanie licznych metod. Trening uważności służy do tego, by świadomie wykorzystywać nasze myśli ponad emocjami, ponad tym, co w danej sytuacji myślimy i czujemy. Pozwala skupiać się nad tym, co mówimy, robimy, dokąd podąża nasza uwaga. Dzięki temu możemy budować lepsze relacje, skutecznie komunikować się, wyzbyć się oceny. Ludzie praktykujący Mindfulness mniej odczuwają stres, mają lepsze kontakty interpersonalne, rzadziej wchodzą w konflikty i sprawniej je rozwiązują bez uszczerbku dla obu stron. Mają lepsze życie.

Czym Mindfulness nie jest?

 • Nie jest terapią, nie jest metodą relaksacji, nie jest religią.

 • W uważności uczymy się trzeźwej oceny sytuacji niezależnie od tego, jak bardzo zestresowani jestesmy

 • Uczymy się odpowiadać na bodźce świadomie a nie automatycznie, gdy kierują nami emocje

 • Nie jest środkiem na wszystko o skróconym czasie działania.

 • Nie jest metodą opróżniania głowy z myśliale ich porządkowania, panowania nad umysłem, by nie zawładnął nami.

Efekty ćwiczenia uważności

 • wyższa efektywność pracy

 • wyższa jakość życia

 • większa satysfakcja z pracy

 • równowaga work life balance

 • zwiększona uwaga i koncentracja

 • lepsze relacje międzyludzkie

 • mniej konfliktów

 • niskie koszty zaangażowania emocjonalnego

 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • lepsze umiejętności życiowe, społeczne

Najbliższe szkolenie otwarte: 29.05.2017, cena: 550zł

Prowadząca: Eliza Taworska

Coach (CCA Core Coach Accreditation), Master Business Trainer, Trener międzykulturowy. Członek SIETAR Polska i Trener Grupy Trenerskiej SIETAR Polska (Society for Intercultural Education Training and Research). Prowadzi sesje coachingowe i mentoringowe, warsztaty i szkolenia w obszarze wielokulturowości, efektywności osobistej, Mindfulness, różnorodności i CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).  Ukończyła trening nauczycielski Mindfulness & Meditation w Tushita Meditation Centre Dharamsala, Himachal Pradesh w Indiach. Społecznie Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Global Language, która poprzez osobiste zaangażowanie Polaków wspiera edukację kobiet i dzieci w Indiach. Pasjonatka kultury indyjskiej, przyrody i duchowości. Od siedmiu lat żyje na pograniczu dynamicznie rozwijającej się Europy i mistycznych, niebywale różnorodnych Indii. Na co dzień coach i trener, pracuje Polsce i w Indiach, gdzie realizuje projekty wolontariatu krótkoterminowego z udziałem Polaków, mające na celu wspieranie edukacji kobiet i dzieci dotkniętych ubóstwem.  Od lat zaangażowana w pracę społeczną, podróżuje i fotografuje, buduje nową definicję wolontariatu. Pracuje ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w obszarze coachingu, różnorodności oraz wielokulturowości i wolontariatu. Doceniana w polskich i międzynarodowych firmach przede wszystkim za bogate doświadczenie menedżerskie i społeczne oraz praktyczne podejście do problemu, do 2009 roku związana z rynkiem finansowym. Wdraża kultury coachingowe w organizacjach, towarzyszy ludziom i organizacjom w procesach zmiany, nieustannie rozwijając świadomą uważność. Przez ponad 10 lat równolegle z pracą zawodową była zaangażowana w projekty społeczne dotyczące doceniania różnorodności, ponad 6 000 godzin szkoleniowych.
TOP