fbpx

Negocjacje międzynarodowe (szkolenie stacjonarne)

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

START:
18 maja, 2023
DURATION:
8 godzin

INSTRUCTORS:

Ilona Hunek
Negocjacje międzynarodowe

Profesjonalne szkolenie kompleksowo wprowadzające w sztukę negocjacji. Kurs składa się z krótkiej części wprowadzającej oraz bardzo intensywnych warsztatów pod okiem trenera, podczas których uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności i poznają nowe techniki negocjacyjne w praktyce. Podczas zajęć nie obciążamy biorących udział suchymi teoriami. Stawiamy nacisk przede wszystkim na pracę z specjalistą i poprawę postrzegania rzeczywistości, w której będziemy prowadzić rozmowy.

Negocjacje są kluczową kompetencją na stanowiskach związanych ze sprzedażą, kontaktem z klientem, dla liderów projektów i managerów. Od tego na ile świadomie są realizowane negocjacje zależy m.in. jakość relacji międzyludzkich, wyniki biznesowe uzyskane podczas procesu – ich wzrost lub spadek czy ponoszone koszty indywidualne (emocje, stres) osób dedykowanych do tego procesu.

Z tego powodu umiejętności negocjacyjne dzielimy na dwie kategorie:

 1. Umiejętności intrapersonalne – świadomość swoich emocji i efektywne zarządzanie nimi, sposób myślenia i wynikające z tego automatyczne nawyki działania.

 2. Umiejętności negocjacyjne – kluczowe techniki, dostosowane do sytuacji i partnera negocjacyjnego, zapewniające realizację optymalnych celów dla każdej ze stron.

Na szkoleniu zajmujemy się każdą z kategorii. Program zajęć jest unikalny, ponieważ tworzymy je bazując na przygotowanych studiach przypadków negocjacyjnych, osadzonych w specyfice klienta i odnoszących się do potrzeb uczestników.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych w negocjacjach oraz zdobycie umiejętności ‘nawigacji’ w międzykulturowym środowisku.

Po szkoleniu uczestnicy powinni:

 • Wiedzieć, w jaki sposób kultura narodowa wpływa komunikację i pracę w środowisku międzynarodowym
 • Umieć skutecznie przygotować się do negocjacji międzykulturowych
 • Być świadomym podobieństw i różnic kulturowych w negocjacjach z przedstawicielami wybranych krajów
 • Wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z konfliktami wynikającymi z różnic kulturowych
 • Wiedzieć, w jak sposób wykorzystywać podobieństwa kulturowe do budowania porozumień i relacji.

1. Negocjacje jako wspólne podejmowanie decyzji

2. Wymiar kultury w negocjacjach

3.  Model komunikacji międzykulturowej pozwalający na ‘nawigację’ w środowisku międzykulturowym: Linear-active/Multi-active/Reactive

4.  Zastosowanie narzędzi modelu do komunikacji i negocjacji międzykulturowych

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim biznesmenom, przedstawicielom handlowym, pracownikom administracji, osoby związane ze sprzedażą, kontaktem z klientem, liderzy projektów, managerowie. Szkolenie ułatwi pracę tym, którzy na swoim stanowisku odpowiadają za kontakty z klientami, łagodzenie sporów i ustalanie małych porozumień.

Szkolenie prowadzone jest głównie w formie prezentacji i dyskusji z uczestnikami (autorefleksja).  W szkoleniu zostaną również wykorzystane elementy warsztatu, których celem jest zwiększenie świadomości uczestników na temat własnych wartości i preferencji, która powinna ułatwić poruszanie się i pracę w środowisku międzykulturowym.  W ramach szkolenia wykorzystana będzie również gra negocjacyjna i ćwiczenia praktyczne.

Głównym narzędziem jest model LMR opracowany przez Richarda Lewisa.  Model pozwala w prosty i trafny sposób przewidzieć potencjalne konflikty jak również znaleźć punkty wspólne między różnymi kulturami narodowymi.

8 godzin dydaktycznych. Szkolenie rozpocznie się o 9:00 i zakończy ok. 16:30.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena: 690 PLN + VAT = 848, 70 zł.

Zapisy do wyczerpania miejsc.


W celu ukończenia rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty. Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944
tytuł: „Negocjacje międzynarodowe – imię i nazwisko”

Szkolenie to jest bazą wyjściową szkoleń specjalistycznych:

 • Negocjacje zaawansowane

 • Techniki negocjacyjne – warsztaty

 • Negocjacje w środowisku międzynarodowym

 • Negocjacje publiczne

 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów

TOP