fbpx

Negocjacje publiczne

Negocjacje publiczne

DURATION:
1 dzień

Negocjacje publiczne

Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego angażowania się w sprawy jednostek terytorialnych – reprezentowania interesów lokalnych społeczności, poprzez świadome prowadzenie negocjacji i mediacji.

Specyfika negocjacji publicznych jest odmienna od negocjacji biznesowych. Pomimo wspólnego trzonu dla obu form, negocjacje publiczne cechują się większym ukierunkowaniem na integrację obywateli i instytucji dla wspólnego dobra.

Społeczne negocjacje to uwzględnianie wartości wspólnoty. Wspólnoty małych ojczyzn, gdzie nie zysk a dobro obecnych i przyszłych pokoleń jest najważniejszym z celów.

Negocjacje są elementem tworzenia lokalnej kultury i budowaniu relacji społecznych opartych o uczciwość, przejrzystość, wzajemne poszanowanie i zrozumienie.

Profesjonalne negocjacje potrafią zażegnać i wygasić wiele konfliktów rozsadzających małe społeczności i destrukcyjnie wpływających na ich rozwój gospodarczy.

Program:

 • Przypomnienie typów negocjacji

 • Różnice w stosunku do negocjacji biznesowych

 • Negocjacje jako forma reprezentacji lokalnej społeczności

 • Atuty samorządów i modyfikacje technik

 • Negocjacje z inwestorem

 • Negocjacje z lokalnymi przedsiębiorcami

 • Negocjacje z wykonawcą zamówienia publicznego

 • Negocjacje z dostawcami technologii i zaopatrzenia

 • Negocjacje z lokalną społecznością

 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów (niezrealizowania zadania publicznego, budowa obwodnicy)

 • Savoir Vivre w negocjacji publicznych

 • Rozwiązania win-win (zyskują obie strony)

Warsztaty negocjacyjne – symulacje, gry, ćwiczenia i doszkalanie technik, indywidualne zajęcia z trenerem.

Szkolenie przygotowuje m.in. do zmierzenia się z takimi wyzwaniami jak: budowa obwodnicy, źle zrealizowane zadanie publiczne, negocjacje z potencjalnym inwestorem, przełamywanie podziałów politycznych.

 

Wymagana jest podstawowa znajomość dynamiki procesu negocjacji. Uczestnik powinien znać i rozumieć np. różnice pomiędzy interesami a stanowiskami, mechanizm działania BATNY, podstawowe mechanizmy zarządzania konfliktem (współpraca, dominacja, kompromis, unikanie, podporządkowanie), zasady dobrej komunikacji (parafrazowanie, pytania otwarte, aktywne słuchanie) oraz podstawowe zasady wywierania wpływu (reguły skatalogowane przez Cialdiniego).

bliczne, Negocjacje publiczne

TOP