Negocjacje publiczne

Negocjacje publiczne

DURATION:
1 dzień

Negocjacje publiczne

Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego angażowania się w sprawy jednostek terytorialnych – reprezentowania interesów lokalnych społeczności, poprzez świadome prowadzenie negocjacji i mediacji.

Specyfika negocjacji publicznych jest odmienna od negocjacji biznesowych. Pomimo wspólnego trzonu dla obu form, negocjacje publiczne cechują się większym ukierunkowaniem na integrację obywateli i instytucji dla wspólnego dobra.

Społeczne negocjacje to uwzględnianie wartości wspólnoty. Wspólnoty małych ojczyzn, gdzie nie zysk a dobro obecnych i przyszłych pokoleń jest najważniejszym z celów.

Negocjacje są elementem tworzenia lokalnej kultury i budowaniu relacji społecznych opartych o uczciwość, przejrzystość, wzajemne poszanowanie i zrozumienie.

Profesjonalne negocjacje potrafią zażegnać i wygasić wiele konfliktów rozsadzających małe społeczności i destrukcyjnie wpływających na ich rozwój gospodarczy.

Program:

 • Przypomnienie typów negocjacji

 • Różnice w stosunku do negocjacji biznesowych

 • Negocjacje jako forma reprezentacji lokalnej społeczności

 • Atuty samorządów i modyfikacje technik

 • Negocjacje z inwestorem

 • Negocjacje z lokalnymi przedsiębiorcami

 • Negocjacje z wykonawcą zamówienia publicznego

 • Negocjacje z dostawcami technologii i zaopatrzenia

 • Negocjacje z lokalną społecznością

 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów (niezrealizowania zadania publicznego, budowa obwodnicy)

 • Savoir Vivre w negocjacji publicznych

 • Rozwiązania win-win (zyskują obie strony)

Warsztaty negocjacyjne – symulacje, gry, ćwiczenia i doszkalanie technik, indywidualne zajęcia z trenerem.

Szkolenie przygotowuje m.in. do zmierzenia się z takimi wyzwaniami jak: budowa obwodnicy, źle zrealizowane zadanie publiczne, negocjacje z potencjalnym inwestorem, przełamywanie podziałów politycznych.

 

Wymagana jest podstawowa znajomość dynamiki procesu negocjacji. Uczestnik powinien znać i rozumieć np. różnice pomiędzy interesami a stanowiskami, mechanizm działania BATNY, podstawowe mechanizmy zarządzania konfliktem (współpraca, dominacja, kompromis, unikanie, podporządkowanie), zasady dobrej komunikacji (parafrazowanie, pytania otwarte, aktywne słuchanie) oraz podstawowe zasady wywierania wpływu (reguły skatalogowane przez Cialdiniego).

bliczne, Negocjacje publiczne

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP