Negocjacje publiczne

Negocjacje publiczne

DURATION:
2 dni

Negocjacje publiczne

Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego angażowania się w sprawy jednostek terytorialnych – reprezentowania interesów lokalnych społeczności, poprzez świadome prowadzenie negocjacji i mediacji.

Specyfika negocjacji publicznych jest odmienna od negocjacji biznesowych. Pomimo wspólnego trzonu dla obu form, negocjacje publiczne cechują się większym ukierunkowaniem na integrację obywateli i instytucji dla wspólnego dobra.

Społeczne negocjacje to uwzględnianie wartości wspólnoty. Wspólnoty małych ojczyzn, gdzie nie zysk a dobro obecnych i przyszłych pokoleń jest najważniejszym z celów.

Negocjacje są elementem tworzenia lokalnej kultury i budowaniu relacji społecznych opartych o uczciwość, przejrzystość, wzajemne poszanowanie i zrozumienie.

Profesjonalne negocjacje potrafią zażegnać i wygasić wiele konfliktów rozsadzających małe społeczności i destrukcyjnie wpływających na ich rozwój gospodarczy.

Program:

 • Przypomnienie typów negocjacji

 • Różnice w stosunku do negocjacji biznesowych

 • Negocjacje jako forma reprezentacji lokalnej społeczności

 • Atuty samorządów i modyfikacje technik

 • Negocjacje z inwestorem

 • Negocjacje z lokalnymi przedsiębiorcami

 • Negocjacje z wykonawcą zamówienia publicznego

 • Negocjacje z dostawcami technologii i zaopatrzenia

 • Negocjacje z lokalną społecznością

 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów (niezrealizowania zadania publicznego, budowa obwodnicy)

 • Savoir Vivre w negocjacji publicznych

 • Rozwiązania win-win (zyskują obie strony)

Warsztaty negocjacyjne – symulacje, gry, ćwiczenia i doszkalanie technik, indywidualne zajęcia z trenerem

Szkolenie przygotowuje m.in. do zmierzenia się z takimi wyzwaniami jak: budowa obwodnicy, źle zrealizowane zadanie publiczne, negocjacje z potencjalnym inwestorem, przełamywanie podziałów politycznych.

Negocjacje publiczne, Negocjacje publiczne