Negocjacje

INSTRUCTORS:

Dariusz Wawrzeniecki
Motivation and preparation for selection procedures trainer.

Profesjonalne szkolenie kompleksowo wprowadzające w sztukę negocjacji. Szkolenie składa się z krótkiej części wprowadzającej oraz bardzo intensywnych warsztatów pod okiem trenera, podczas których uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności i poznają nową techniki negocjacyjne w praktyce. Podczas szkolenia nie przeładowujemy uczestników suchymi teoriami. Stawiamy nacisk przede wszystkim na pracę z trenerem i poprawę postrzegania rzeczywistości, w której będziemy prowadzić negocjacje.

Negocjacje są kluczową kompetencją na stanowiskach związanych ze sprzedażą, kontaktem z klientem, dla liderów projektów i managerów. Od tego na ile świadomie są realizowane zależy m.in. jakość relacji z klientami, dostawcami, podwykonawcami; wyniki biznesowe uzyskane przez proces negocjacji – ich wzrost lub spadek czy ponoszone koszty indywidualne (emocje, stres) osób dedykowanych do tego procesu.

Dlatego umiejętności negocjacyjne dzielimy na dwie kategorie:

 1. Umiejętności intrapersonalne – świadomość swoich emocji i umiejętne nimi zarządzanie, sposób myślenia i wynikające z tego sposobu automatyczne nawyki działania

 2. Umiejętności negocjacyjne – kluczowe techniki negocjacji, dostosowane do sytuacji i partnera negocjacyjnego, zapewniające realizację celów, które są stawiane przed negocjatorem.

Na szkoleniu zajmujemy się obiema tymi kategoriami.  Robimy to bazując na przygotowanych studiach przypadków negocjacyjnych, osadzonych w specyfice klienta i odnoszących się do potrzeb Uczestników.

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie efektywnych negocjacji

 • Poznanie alternatywnych technik prowadzenia negocjacji i zdobycie umiejętności dopasowania ich do swoich potrzeb

 • Poznanie swoich osobistych kompetencji w kontekście negocjacji i podnoszenie ich w dążeniu do doskonałości

 1. Istota negocjacji.

 2. Budowanie umiejętności skutecznego negocjatora.

 3. Niepowodzenie w przygotowaniu to przygotowanie niepowodzenia – co przed negocjacjami?

 4. Typologie zachowań w negocjacjach. Sposoby prowadzenia negocjacji.

 5. Techniki perswazji i wpływ społeczny w negocjacjach.

 6. Zarządzanie sobą w negocjacjach.

 7. Emocje w negocjacjach.

 8. Komunikacja werbalna i niewerbalna, Sztuka argumentacji i radzenia sobie z obiekcjami.

 9. Konflikty w trakcie procesu negocjacyjnego – jaki nimi zarządzać?

 10. Źródła siły w negocjacjach i budowanie własnej wartości

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim biznesmenom, przedstawicielom handlowym, pracownikom administracji, osoby związane ze sprzedażą, kontaktem z klientem, liderzy projektów, managerowie. Szkolenie ułatwi pracę tym, którzy na swoim stanowisku odpowiadają za kontakty z klientami, łagodzenie sporów i ustalanie małych porozumień.

Szkolenie dwudniowe, może zostać zrealizowane jako szkolenie jednodniowe.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Ustalana indywidualnie. Jeśli chcesz poznać cenę, napisz maila na executive_education[at]diplomats.pl lub zadzwoń: +48 22 378 11 97.

Szkolenie to jest bazą wyjściową szkoleń specjalistycznych:

 • Negocjacje zaawansowane

 • Techniki negocjacyjne – warsztaty

 • Negocjacje w środowisku międzynarodowym

 • Negocjacje publiczne

 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów