Negocjacje

INSTRUCTORS:

Dariusz Wawrzeniecki
Motivation and preparation for selection procedures trainer.

NEGOCJACJE

Profesjonalne dwudniowe szkolenie kompleksowo wprowadzające w sztukę negocjacji. Szkolenie składa się z krótkiej części wprowadzającej oraz bardzo intensywnych warsztatów pod okiem trenera, podczas których uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności i poznają nową techniki negocjacyjne w praktyce. Podczas szkolenia nie przeładowujemy uczestników suchymi teoriami. Stawiamy nacisk przede wszystkim na pracę z trenerem i poprawę postrzegania rzeczywistości, w której będziemy prowadzić negocjacje.

Negocjacje są kluczową kompetencją na stanowiskach związanych ze sprzedażą, kontaktem z klientem, dla liderów projektów i managerów. Od tego na ile świadomie są realizowane zależy:

 1. Jakość relacji z klientami, dostawcami, podwykonawcami

 2. Wyniki biznesowe uzyskane przez proces negocjacji – ich wzrost lub spadek

 3. Ponoszone koszty indywidualne (emocje, stres) osób dedykowanych do tego procesu

Dlatego umiejętności negocjacyjne dzielimy na dwie kategorie:

 1. Umiejętności intrapersonalne – świadomość swoich emocji i umiejętne nimi zarządzanie, sposób myślenia i wynikające z tego sposobu automatyczne nawyki działania

 2. Umiejętności negocjacyjne – kluczowe techniki negocjacji, dostosowane do sytuacji i partnera negocjacyjnego, zapewniające realizację celów, które są stawiane przed negocjatorem.

Na szkoleniu zajmujemy się obiema tymi kategoriami.  Robimy to bazując na przygotowanych studiach przypadków negocjacyjnych, osadzonych w specyfice klienta i odnoszących się do potrzeb uczestników.

Ramowy program:

 1. Istota negocjacji.

 2. Budowanie umiejętności skutecznego negocjatora.

 3. Niepowodzenie w przygotowaniu to przygotowanie niepowodzenia – co przed negocjacjami?

 4. Typologie zachowań w negocjacjach. Sposoby prowadzenia negocjacji.

 5. Techniki perswazji i wpływ społeczny w negocjacjach.

 6. Zarządzanie sobą w negocjacjach.

 7. Emocje w negocjacjach.

 8. Komunikacja werbalna i niewerbalna, Sztuka argumentacji i radzenia sobie z obiekcjami.

 9. Konflikty w trakcie procesu negocjacyjnego – jaki nimi zarządzać?

 10. Źródła siły w negocjacjach i budowanie własnej wartości

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim biznesmenom, przedstawicielom handlowym, pracownikom administracji, osoby związane ze sprzedażą, kontaktem z klientem, liderzy projektów, managerowie. Szkolenie ułatwi pracę tym, którzy na swoim stanowisku odpowiadają za kontakty z klientami, łagodzenie sporów i ustalanie małych porozumień.

Rezultaty:

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie efektywnych negocjacji

 • Poznanie alternatywnych technik prowadzenia negocjacji i zdobycie umiejętności dopasowania ich do swoich potrzeb

 • Poznanie swoich osobistych kompetencji w kontekście negocjacji i podnoszenie ich w dążeniu do doskonałości

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Szkolenie to jest bazą wyjściową szkoleń specjalistycznych:

 • Negocjacje zaawansowane

 • Techniki negocjacyjne – warsztaty

 • Negocjacje w środowisku międzynarodowym

 • Negocjacje publiczne

 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów