Negocjacje międzynarodowe (online webinar)

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH I WEBINARÓW

START:
29 września, 2020
DURATION:
6 godzin

INSTRUCTORS:

Ilona Hunek
Negocjacje międzynarodowe

Profesjonalne szkolenie kompleksowo wprowadzające w sztukę negocjacji. Szkolenie składa się z krótkiej części wprowadzającej oraz bardzo intensywnych warsztatów pod okiem trenera, podczas których uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności i poznają nową techniki negocjacyjne w praktyce. Podczas szkolenia nie przeładowujemy uczestników suchymi teoriami. Stawiamy nacisk przede wszystkim na pracę z trenerem i poprawę postrzegania rzeczywistości, w której będziemy prowadzić negocjacje.

Negocjacje są kluczową kompetencją na stanowiskach związanych ze sprzedażą, kontaktem z klientem, dla liderów projektów i managerów. Od tego na ile świadomie są realizowane zależy m.in. jakość relacji z klientami, dostawcami, podwykonawcami; wyniki biznesowe uzyskane przez proces negocjacji – ich wzrost lub spadek czy ponoszone koszty indywidualne (emocje, stres) osób dedykowanych do tego procesu.

Dlatego umiejętności negocjacyjne dzielimy na dwie kategorie:

 1. Umiejętności intrapersonalne – świadomość swoich emocji i umiejętne nimi zarządzanie, sposób myślenia i wynikające z tego sposobu automatyczne nawyki działania

 2. Umiejętności negocjacyjne – kluczowe techniki negocjacji, dostosowane do sytuacji i partnera negocjacyjnego, zapewniające realizację celów, które są stawiane przed negocjatorem.

Na szkoleniu zajmujemy się obiema tymi kategoriami.  Robimy to bazując na przygotowanych studiach przypadków negocjacyjnych, osadzonych w specyfice klienta i odnoszących się do potrzeb Uczestników.

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie efektywnych negocjacji

 • Poznanie alternatywnych technik prowadzenia negocjacji i zdobycie umiejętności dopasowania ich do swoich potrzeb

 • Poznanie swoich osobistych kompetencji w kontekście negocjacji i podnoszenie ich w dążeniu do doskonałości

 1. Istota negocjacji.

 2. Budowanie umiejętności skutecznego negocjatora.

 3. Niepowodzenie w przygotowaniu to przygotowanie niepowodzenia – co przed negocjacjami?

 4. Typologie zachowań w negocjacjach. Sposoby prowadzenia negocjacji.

 5. Techniki perswazji i wpływ społeczny w negocjacjach.

 6. Zarządzanie sobą w negocjacjach.

 7. Emocje w negocjacjach.

 8. Komunikacja werbalna i niewerbalna, Sztuka argumentacji i radzenia sobie z obiekcjami.

 9. Konflikty w trakcie procesu negocjacyjnego – jaki nimi zarządzać?

 10. Źródła siły w negocjacjach i budowanie własnej wartości

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim biznesmenom, przedstawicielom handlowym, pracownikom administracji, osoby związane ze sprzedażą, kontaktem z klientem, liderzy projektów, managerowie. Szkolenie ułatwi pracę tym, którzy na swoim stanowisku odpowiadają za kontakty z klientami, łagodzenie sporów i ustalanie małych porozumień.

6 godzin zegarowych (9:00 – 15:00)

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena: 390 PLN (plus 23% VAT)

Zapisy do wyczerpania miejsc.


W celu ukończenia rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty. Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI Sp.z.o.o.

Bank: ING
nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982

TYTUŁ: Nazwa szkolenia – data szkolenia oraz imię i nazwisko

Szkolenie to jest bazą wyjściową szkoleń specjalistycznych:

 • Negocjacje zaawansowane

 • Techniki negocjacyjne – warsztaty

 • Negocjacje w środowisku międzynarodowym

 • Negocjacje publiczne

 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP