Negocjacje

negocjacje

REGULAMIN

START:
Grudzień 12, 2016
DURATION:
2 dni

INSTRUCTORS:

Dariusz Wawrzeniecki
Motivation and preparation for selection procedures trainer.

NEGOCJACJE – WARSZTATY

Profesjonalne dwudniowe szkolenie kompleksowo wprowadzające w sztukę negocjacji. Szkolenie składa się z krótkiej części wprowadzającej oraz bardzo intensywnych warsztatów pod okiem trenera, podczas których uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności i poznają nową techniki negocjacyjne w praktyce. Podczas szkolenia nie przeładowujemy uczestników suchymi teoriami. Stawiamy nacisk przede wszystkim na pracę z trenerem i poprawę postrzegania rzeczywistości, w której będziemy prowadzić negocjacje

Program:

Istota negocjacji

 • Przeciwnik czy partner?
 • Konflikt interesów
 • Otwartość, naiwność, „dylemat więźnia”
 • Strategia negocjacji a komunikacja
 • Typowe błędy
 • Jak dostać to czego chcesz?
 • Negocjacje jako proces
 • Fazy negocjacji

Budowanie umiejętności skutecznego negocjatora

 • Przygotowanie do negocjacji
 • Umiejętność stawiania celów
 • Rola zrozumienia drugiej strony
 • Techniki zdobywania informacji
 • Aktywne słuchanie
 • Pozawerbalne aspekty komunikacji

 Techniki perswazji i wpływ społeczny w negocjacjach

 • Zasady wywierania wpływu
 • Odzwierciedlenie i harmonizowanie
 • Budowanie i rola pozytywnego nastroju (torowanie)
 • Świadome kształtowanie wizerunku
 • Argumentacja a proces negocjacji

Zarządzanie sobą w negocjacjach

 • Kompetencje osobiste
 • Ograniczające przekonania
 • Identyfikacja własnych schematów poznawczych
 • Kontrola emocji

Komunikacja werbalna

 • Koncentrowanie uwagi
 • Utrwalanie, bądź osłabianie siły przekazu

Źródła siły w negocjacjach i budowanie własnej wartości

 • Negocjacje pozycyjne
 • BATNA

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim  początkującym biznesmenom, przedstawicielom handlowym i pracownikom administracji. Szkolenie ułatwi pracę tym, którzy na swoim stanowisku odpowiadają za kontakty z klientami, łagodzenie sporów i ustalanie małych porozumień.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Rezultaty:

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie efektywnych negocjacji

 • Poznanie alternatywnych technik prowadzenia negocjacji i zdobycie umiejętności dopasowania ich do swoich potrzeb

 • Poznanie swoich osobistych kompetencji w kontekście negocjacji i podnoszenie ich w dążeniu do doskonałości

Szkolenie to jest bazą wyjściową szkoleń specjalistycznych, które Europejska Akademia Dyplomacji opracowuje z najlepszymi trenerami:

 • Negocjacje zaawansowane

 • Techniki negocjacyjne – warsztaty

 • Negocjacje w środowisku międzynarodowym

 • Negocjacje publiczne

 • Mediacje i rozwiazywanie konfliktów

Koszt udziału w dudnieniowym szkoleniu wynosi 650 zł brutto