Organizacja wizyt, wydarzeń medialnych i przyjęć (webinar online)

Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących konferencję lub wizytę delegacji.

REGULAMIN

START:
17 grudnia, 2021
DURATION:
6 godzin

Szkolenie „Organizacja wizyt krajowych i delegacji zagranicznych, wydarzeń medialnych oraz przyjęć” jest programem skierowanym do osób szykujących się na przygotowanie konferencji lub wizyty delegacji. Kurs jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi zajmujących się zawodowo organizacją wizyt zagranicznych i krajowych (na każdym szczeblu administracji państwowej) – w tym wizyt gości zagranicznych, wystaw, targów, przyjęć i spotkań z osobistościami wysokiej rangi.

Program łączy cenne praktyki i zajęcia z doświadczonymi ekspertami w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz specjalistami z zakresu public relations. Kurs zawiera następujące elementy:

Zasady savoir vivre w trakcie wizyty VIP;
Organizacja wizyt dla oficjalnych VIP – „od zaproszenia do podziękowania”;
Konferencja prasowa – zasady organizacji;
Przyjęcia – recepcje – jak przygotować, zasady zachowania i spożywania posiłków.

 1. Wstęp:

 • zasady protokołu dyplomatycznego, ceremoniału i etykiety w kontekście wizyt, wydarzeń medialnych czy przyjęć;

 • precedencja;

 • reguła prawej strony;

 • hierarchia miejsc (samochód, formuły rozmów, konferencje, wspólne foto, flagowanie).

 2. Wizyty krajowe i delegacje zagraniczne:

 • rola i znaczenie wizyt;

 • rodzaje, podział wizyt i ich charakterystyka;

 • standardowe punkty program wizyt krajowych i delegacji zagranicznych;

 • przygotowanie wizyt – poszczególne etapy;

 • realizacja wizyt.

3. Wydarzenia medialne:

 • znaczenie i rola mediów;

 • formy współpracy z mediami;

 • rzecznik prasowy;

 • obsługa medialna wydarzeń;

 • rodzaje spotkań z mediami;

 • konferencje prasowe.

4. Przyjęcia małe i duże:

 • znaczenie i rola przyjęć;

 • ich charakterystyka;

 • organizacja przyjęć – etapy;

 • zaproszenia;

 • przyjęcia zasiadane: menu, rodzaje stołów, usadzanie gości (różne warianty), przebieg przyjęcia;

 • przyjęcia na stojąco: scenariusz, menu, przebieg przyjęcia, obowiązki gospodarzy, zachowanie gości.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 490 złotych + 23% VAT = 602,7 zł.


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne
 • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”

Prosimy o podanie dokładnych danych instytucji, firmy lub osoby prywatnej, na które ma być wystawiony rachunek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, numer telefonu, adres e-mail, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)) przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000289736, w celu realizacji i promocji szkoleń. Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie.

TOP