Organizacja wizyt, wydarzeń medialnych i przyjęć

Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących konferencję lub wizytę delegacji.

REGULAMIN

START:
Listopad 27, 2019
DURATION:
1 day

INSTRUCTORS:

Grzegorz Chmielewski
Diplomatic conferences and visits organization trainer.

Szkolenie „Organizacja wizyt krajowych i delegacji zagranicznych, wydarzeń medialnych oraz przyjęć” skierowane do osób przygotowujących konferencję lub wizytę delegacji. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zajmujące się zawodowo przygotowywaniem wizyt zagranicznych i krajowych na każdym szczeblu administracji państwowej, w tym wizyt gości zagranicznych, wystaw, targów, przyjęć i spotkań z gośćmi wysokiej rangi.

Program jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami i ekspertami w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz ekspertów z zakresu public relations i zawiera następujące elementy:

 • Zasady savoir vivre w trakcie wizyty VIP

 • Organizacja wizyt oficjalnych VIP– „od zaproszenia do podziękowania”

 • Konferencja prasowa – zasady organizacji

 • Przyjęcia – recepcje – jak przygotować, zasady zachowania, spożywania posiłków.

 1. Wstęp:

 • zasady protokołu dyplomatycznego, ceremoniału i etykiety w kontekście wizyt, wydarzeń medialnych czy przyjęć;

 • precedencja;

 • reguła prawej strony;

 • hierarchia miejsc (samochód, formuły rozmów, konferencje, wspólne foto, flagowanie).

 2. Wizyty krajowe i delegacje zagraniczne:

 • rola i znaczenie wizyt;

 • rodzaje, podział wizyt i ich charakterystyka;

 • standardowe punkty program wizyt krajowych i delegacji zagranicznych;

 • przygotowanie wizyt – poszczególne etapy;

 • realizacja wizyt.

3. Wydarzenia medialne:

 • znaczenie i rola mediów;

 • formy współpracy z mediami;

 • rzecznik prasowy;

 • obsługa medialna wydarzeń;

 • rodzaje spotkań z mediami;

 • konferencje prasowe.

4. Przyjęcia małe i duże:

 • znaczenie i rola przyjęć;

 • ich charakterystyka;

 • organizacja przyjęć – etapy;

 • zaproszenia;

 • przyjęcia zasiadane: menu, rodzaje stołów, usadzanie gości (różne warianty), przebieg przyjęcia;

 • przyjęcia na stojąco: scenariusz, menu, przebieg przyjęcia, obowiązki gospodarzy, zachowanie gości.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena: 590zł brutto

*EAD nie jest płatnikiem VAT. Cena netto = cena brutto.

Prosimy o podanie dokładnych danych instytucji, firmy lub osoby prywatnej, na które ma być wystawiony rachunek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, numer telefonu, adres e-mail, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)) przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000289736, w celu realizacji i promocji szkoleń. Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie.

Newsletter

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 8000 graduates from more than 100 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP