Organizacja wizyt, wydarzeń medialnych i przyjęć

Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących konferencję lub wizytę delegacji.

REGULAMIN

START:
Październik 4, 2018
DURATION:
1 day

INSTRUCTORS:

Grzegorz Chmielewski
Diplomatic conferences and visits organization trainer.

Szkolenie „Organizacja wizyt krajowych i delegacji zagranicznych, wydarzeń medialnych oraz przyjęć” skierowane do osób przygotowujących konferencję lub wizytę delegacji. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zajmujące się zawodowo przygotowywaniem wizyt zagranicznych i krajowych na każdym szczeblu administracji państwowej, w tym wizyt gości zagranicznych, wystaw, targów, przyjęć i spotkań z gośćmi wysokiej rangi.

Program jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami i ekspertami w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz ekspertów z zakresu public relations i zawiera następujące elementy:

 • Zasady savoir vivre w trakcie wizyty VIP

 • Organizacja wizyt oficjalnych VIP– „od zaproszenia do podziękowania”

 • Konferencja prasowa – zasady organizacji

 • Przyjęcia – recepcje – jak przygotować, zasady zachowania, spożywania posiłków.

 1. Wstęp:

 • zasady protokołu dyplomatycznego, ceremoniału i etykiety w kontekście wizyt, wydarzeń medialnych czy przyjęć;

 • precedencja;

 • reguła prawej strony;

 • hierarchia miejsc (samochód, formuły rozmów, konferencje, wspólne foto, flagowanie).

 2. Wizyty krajowe i delegacje zagraniczne:

 • rola i znaczenie wizyt;

 • rodzaje, podział wizyt i ich charakterystyka;

 • standardowe punkty program wizyt krajowych i delegacji zagranicznych;

 • przygotowanie wizyt – poszczególne etapy;

 • realizacja wizyt.

3. Wydarzenia medialne:

 • znaczenie i rola mediów;

 • formy współpracy z mediami;

 • rzecznik prasowy;

 • obsługa medialna wydarzeń;

 • rodzaje spotkań z mediami;

 • konferencje prasowe.

4. Przyjęcia małe i duże:

 • znaczenie i rola przyjęć;

 • ich charakterystyka;

 • organizacja przyjęć – etapy;

 • zaproszenia;

 • przyjęcia zasiadane: menu, rodzaje stołów, usadzanie gości (różne warianty), przebieg przyjęcia;

 • przyjęcia na stojąco: scenariusz, menu, przebieg przyjęcia, obowiązki gospodarzy, zachowanie gości.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena: 590zł brutto

*EAD nie jest płatnikiem VAT. Cena netto = cena brutto.

Prosimy o podanie dokładnych danych instytucji, firmy lub osoby prywatnej, na które ma być wystawiony rachunek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, numer telefonu, adres e-mail, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)) przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000289736, w celu realizacji i promocji szkoleń. Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie.