Polska kultura organizacyjna

Polish Culture - Cross Cultural Training

Cele  szkolenia:

Uczestnicy rozumieją polski kontekst kulturowy –  zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym (wiedza).  Bardziej efektywnie radzą sobie z procesami akulturacji i komunikacją międzykulturową (umiejętności).  Z większą otwartością i pewnością podchodzą do sytuacji  niejednoznacznych kulturowo (postawy).

Korzyści dla uczestników:

 • Lepsze zrozumienie wartości kulturowych, norm, zachowań wpływających na stosunki społeczne i zawodowe w Polsce

 • Większa umiejętność komunikowania się w międzykulturowych sytuacjach społecznych i  biznesowych oraz współpracy w zespole

 • Głębsza świadomość strategii akulturacyjnych  i innych procesów zachodzących na styku kultur, zwłaszcza w kontekście kulturowym Polski

Proponowany program szkolenia:

 • Uwarunkowania kulturowe i uprzedzenia wpływające na proces integracji kulturowej w Polsce

 • Radzenie sobie z procesami międzykulturowymi (szok kulturowy, osobiste strategie radzenia sobie z niejednoznacznością i zmianą)

 • Etykieta i zwyczaje w Polsce

 • Wymiary kultury wpływające na relacje biznesowe i społeczne w Polsce

 • Komunikacja z Polakami: werbalna, pozawerbalna, wirtualna

 • Praktyczne informacje na temat życia i pracy w Polsce

 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych: metody, strategie, style

Dodatkowe tematy:

 • Praca w zespole międzykulturowym – jak korzystać z różnorodności kulturowej

 • Jak skutecznie uczyć się polskiego

 • Jak integrować się ze społecznością lokalną w Polsce

Metody:

 • dyskusje

 • gry symulacyjne

 • studium przypadku

 • prezentacje interaktywne

 • analiza materiałów audiowizualnych

Uczestnikom zapewniamy zabezpieczone certyfikaty, materiały szkoleniowe i informacyjne.

Polska kultura organizacyjna, Polska kultura organizacyjna, Polska kultura organizacyjna 

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP