fbpx

Polska kultura organizacyjna

Polish Culture - Cross Cultural Training

Cele  szkolenia:

Uczestnicy rozumieją polski kontekst kulturowy –  zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym (wiedza).  Bardziej efektywnie radzą sobie z procesami akulturacji i komunikacją międzykulturową (umiejętności).  Z większą otwartością i pewnością podchodzą do sytuacji  niejednoznacznych kulturowo (postawy).

Korzyści dla uczestników:

 • Lepsze zrozumienie wartości kulturowych, norm, zachowań wpływających na stosunki społeczne i zawodowe w Polsce

 • Większa umiejętność komunikowania się w międzykulturowych sytuacjach społecznych i  biznesowych oraz współpracy w zespole

 • Głębsza świadomość strategii akulturacyjnych  i innych procesów zachodzących na styku kultur, zwłaszcza w kontekście kulturowym Polski

Proponowany program szkolenia:

 • Uwarunkowania kulturowe i uprzedzenia wpływające na proces integracji kulturowej w Polsce

 • Radzenie sobie z procesami międzykulturowymi (szok kulturowy, osobiste strategie radzenia sobie z niejednoznacznością i zmianą)

 • Etykieta i zwyczaje w Polsce

 • Wymiary kultury wpływające na relacje biznesowe i społeczne w Polsce

 • Komunikacja z Polakami: werbalna, pozawerbalna, wirtualna

 • Praktyczne informacje na temat życia i pracy w Polsce

 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych: metody, strategie, style

Dodatkowe tematy:

 • Praca w zespole międzykulturowym – jak korzystać z różnorodności kulturowej

 • Jak skutecznie uczyć się polskiego

 • Jak integrować się ze społecznością lokalną w Polsce

Metody:

 • dyskusje

 • gry symulacyjne

 • studium przypadku

 • prezentacje interaktywne

 • analiza materiałów audiowizualnych

Uczestnikom zapewniamy zabezpieczone certyfikaty, materiały szkoleniowe i informacyjne.

Polska kultura organizacyjna, Polska kultura organizacyjna, Polska kultura organizacyjna 
TOP