Proces decyzyjny w UE

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

START:
9 maja, 2020
DURATION:
1 dzień

„Proces decyzyjny w UE” to szkolenie kompleksowo opisujące wszystkie etapy i podmioty uczestniczące w podejmowaniu decyzji na szczeblu unijnym. W trakcie szkolenia poznamy nie tylko najważniejsze prawne konstrukcje tworzące schemat procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej, ale również praktykę, która wespół z teoretyczną podbudową tworzy ostateczny kształt procesu decyzyjnego w UE. Przeanalizujemy konkretne zadania Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady UE, nie zapominając również o roli organów przygotowawczych Rady (grup roboczych Rady i COREPER) oraz instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie polskiej polityki europejskiej (np. Komitetu do Spraw Europejskich).

Na szkoleniu „Proces decyzyjny w UE” zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

 1. Istota, charakter i przedmiot decyzji w UE. Rodzaje i różnorodność procedur decyzyjnych w UE.

 2. Omówienie poszczególnych procesów decyzyjnych w tworzeniu aktów prawa o charakterze prawodawczym i nieprawodawczym (zwykła procedura prawodawcza i specjalna procedura prawodawcza). Praktyczne aspekty: grupy robocze, Coreper, trilogi, sprawozdawcy, cienie, komisje w PE, komisje współpracujące, głosowanie poprawek, I czytanie, II czytanie, early II reading, koncyliacja – przebieg z uwzględnieniem tych aspektów.

 3. Zasada wypracowania projektu inicjatywy legislacyjnej. Procesy decyzyjne – specyfika konsultacji społecznych. Droga od dokumentów przygotowawczych do procedury legislacyjnej.

 4. Komitologia – szczególny rodzaj decydowania politycznego w UE.

 5. Główne organy decyzyjne i uczestnicy procesu decyzyjnego.

 6. Miejsce i rola organów doradczych w procesie decyzyjnym.

Dyskusja i podsumowanie:

Jak instytucje UE są zaangażowane w proces decyzyjny? Jak to się zmieniło od Traktatu Lizbońskiego?

 • Rada UE

 • Komisja Europejska

 • Parlament Europejski

Case-study:

 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości, « Cassis de Dijon » (Case 120/78)

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej.

Program szkolenia „Proces decyzyjny w UE” składa się z 3 głównych części:

 1. Hierarchia norm prawnych w Unii Europejskiej i działalność Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 2. Akty prawne UE i procedury legislacyjne w UE.

 3. Proces kształtowania polityki EU.

1 dzień

Kurs wymaga zrównoważonego podejścia, w którym teoria i praktyka uzupełniają się wzajemnie, aby ułatwić naukę. Kurs ma charakter wysoce interaktywny, oparty na solidnych podstawach prezentacji, ale około 40% czasu poświęcony będzie case-studies i symulacji. Case-studies i symulacja posłuży do zdobycia przez uczestników wiedzy w praktycznym kontekście w celu wykazania znaczenia i konsekwencji unijnego otoczenia instytucjonalnego i procesu podejmowania decyzji w państwach członkowskich.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

590zł (plus 23%VAT)


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne

 • przerwy kawowe

 • lunch

 • certyfikaty i zaświadczenia


Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

Bank ING

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
tytuł: „Proces decyzyjny – data szkolenia oraz imię i nazwisko”

Zapisy na: szkolenia@diplomats.pl

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP