fbpx

Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników kontaktujących się z reprezentantami innych kultur podczas wymiany korespondencji, bezpośrednich rozmów, oficjalnych spotkań, czy negocjacji.

DURATION:
1 day

Szkolenie „Różnice Kulturowe” adresowane jest do pracowników, którzy na co dzień kontaktują się z reprezentantami innych kultur poprzez korespondencję, bezpośrednie rozmowy, oficjalne spotkania, czy negocjacje. Nasz program jest unikatowy, dzięki doświadczeniu trenerów, co sprawia, że całość tworzy niezwykle praktyczne, wyjątkowe i interesujące zajęcia. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o cenne informacje dotyczące zwyczajów, norm i zasad obowiązujących w danej kulturze. Celem kursu jest niwelowanie barier komunikacyjnych między przedstawicielami różnych kultur, w celu tworzenia zgodnego społeczeństwa międzykulturowego.

Program umożliwia biorącym udział dostrzec i wykorzystać zalety własnej kultury w kontaktach interpersonalnych oraz pokonywać konflikty i różnice tak, aby już nigdy nie były przeszkodą w współpracy i osiąganiu wspólnego celu.

Program:

Program szkolenia zawiera następujące elementy:

 • Znaczenie różnic międzykulturowych we współpracy międzynarodowej – różnice w zachowaniu, stereotypy, odmienne standardy pracy

 • Przestrzeganie savoir vivre w otoczeniu międzynarodowym – przekonania, wierzenia, zasady, autoprezentacja na spotkaniu biznesowym

 • Kulturowe różnice w stylach negocjowania, przygotowanie do negocjacji międzykulturowych – wymiary kultury w negocjacjach, wpływ czynników kulturowych na elementy negocjacji, komunikacja niewerbalna

 • Konflikty w środowisku międzynarodowym – istota, rodzaje, style rozwiązywania konfliktów, komunikacja interpersonalna, sposoby rozmów z obcokrajowcami z którymi pozostajemy w sporze

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

 • Uświadomienie, że różnice kulturowe mogą sprzyjać w rozwoju;

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej manier i zasad obowiązujących podczas konwersacji w środowisku międzynarodowym;

 • Przygotowanie uczestników do negocjacji międzykulturowych;

 • Niwelowanie nieporozumień wynikających z różnicy kultur;

 • Zwiększenie świadomości kursantów w temacie savoir-vivre.

 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej innych kultur i obyczajów;

 • Przyzwyczajenie do pracy z ludźmi z różnych środowisk kulturowych;

 • Wykształcenie nawyków klasyfikujących kursanta jako postać elokwentną i wychowaną i odpowiedzialną;

 • Nauka jak wykorzystać różnice kulturowe do swoich celów;

 • Zrozumienie różnic międzykulturowych;

 • Zdobycie wiedzy na temat wpływu kultury na proces negocjacji;

 • Zrozumienie przyczyn konfliktów międzynarodowych i nauka jak ich uniknąć;

 • Poznanie metod rozmów z obcokrajowcami podczas sporu;

 • Wzrost pewności siebie podczas spotkania i negocjacji z ludźmi z różnych kultur;

 • Otrzymanie prestiżowego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu;

 • Posiadanie materiałów szkoleniowych, umożliwiających przypomnienie zagadnień w dowolnym momencie.

Cena: 590 PLN (plus 23% VAT)
W celu ukończenia rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty. Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.
EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI Sp.z.o.o.
Bank: ING
nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
TYTUŁ: Nazwa szkolenia – data szkolenia oraz imię i nazwisko

TOP