Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników kontaktujących się z reprezentantami innych kultur podczas wymiany korespondencji, bezpośrednich rozmów, oficjalnych spotkań, czy negocjacji.

DURATION:
1 day

INSTRUCTORS:

Jan Wojciech Piekarski
Przewodniczący Rady Ambasadorów, Ambasador w Pakistanie (1984 - 1989), Belgii & Luksemburgu (1998 - 2002) & Izraelu (2003 - 2006)

Szkolenie Różnice Kulturowe adresowane jest do pracowników kontaktujących się z reprezentantami innych kultur podczas wymiany korespondencji, bezpośrednich rozmów, oficjalnych spotkań, czy negocjacji. Wiedza i wieloletnie doświadczenie trenerów prowadzących szkolenie sprawia, że jest ono niezwykle praktyczne, obejmuje cenne informacje dotyczące zwyczajów, norm i zasad obowiązujących w danej kulturze. Szkolenie jest nastawione na niwelowanie barier komunikacyjnych wynikających z różnic międzykulturowych.

Szkolenie pozwoli uczestnikom wykorzystać zalety własnej kultury w kontaktach interpersonalnych oraz pokonywać konflikty i różnice tak, aby przybliżyć sukces zarówno w negocjacjach jak i pokonaniu stereotypów.

Program:

Program szkolenia zawiera następujące elementy:

  • Znaczenie różnic międzykulturowych we współpracy międzynarodowej – różnice w zachowaniu, stereotypy, odmienne standardy pracy
  • Przestrzeganie savoir vivre w otoczeniu międzynarodowym – przekonania, wierzenia, zasady, autoprezentacja na spotkaniu biznesowym
  • Kulturowe różnice w stylach negocjowania, przygotowanie do negocjacji międzykulturowych – wymiary kultury w negocjacjach, wpływ czynników kulturowych na elementy negocjacji, komunikacja niewerbalna
  • Konflikty w środowisku międzynarodowym – istota, rodzaje, style rozwiązywania konfliktów, komunikacja interpersonalna, sposoby rozmów z obcokrajowcami z którymi pozostajemy w sporze

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.