Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników kontaktujących się z reprezentantami innych kultur podczas wymiany korespondencji, bezpośrednich rozmów, oficjalnych spotkań, czy negocjacji.

START:
17 kwietnia, 2021
DURATION:
1 day

Categories

Różnice kulturowe

Szkolenie „Różnice Kulturowe” adresowane jest do pracowników, którzy na co dzień kontaktują się z reprezentantami innych kultur poprzez korespondencję, bezpośrednie rozmowy, oficjalne spotkania, czy negocjacje. Nasz program jest unikatowy, dzięki doświadczeniu trenerów, co sprawia, że całość tworzy niezwykle praktyczne, wyjątkowe i interesujące zajęcia. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o cenne informacje dotyczące zwyczajów, norm i zasad obowiązujących w danej kulturze. Celem kursu jest niwelowanie barier komunikacyjnych między przedstawicielami różnych kultur, w celu tworzenia zgodnego społeczeństwa międzykulturowego.

Program umożliwia biorącym udział dostrzec i wykorzystać zalety własnej kultury w kontaktach interpersonalnych oraz pokonywać konflikty i różnice tak, aby już nigdy nie były przeszkodą w współpracy i osiąganiu wspólnego celu.

Program:

Program szkolenia zawiera następujące elementy:

 • Znaczenie różnic międzykulturowych we współpracy międzynarodowej – różnice w zachowaniu, stereotypy, odmienne standardy pracy

 • Przestrzeganie savoir vivre w otoczeniu międzynarodowym – przekonania, wierzenia, zasady, autoprezentacja na spotkaniu biznesowym

 • Kulturowe różnice w stylach negocjowania, przygotowanie do negocjacji międzykulturowych – wymiary kultury w negocjacjach, wpływ czynników kulturowych na elementy negocjacji, komunikacja niewerbalna

 • Konflikty w środowisku międzynarodowym – istota, rodzaje, style rozwiązywania konfliktów, komunikacja interpersonalna, sposoby rozmów z obcokrajowcami z którymi pozostajemy w sporze

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

 • Uświadomienie, że różnice kulturowe mogą sprzyjać w rozwoju;

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej manier i zasad obowiązujących podczas konwersacji w środowisku międzynarodowym;

 • Przygotowanie uczestników do negocjacji międzykulturowych;

 • Niwelowanie nieporozumień wynikających z różnicy kultur;

 • Zwiększenie świadomości kursantów w temacie savoir-vivre.

 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej innych kultur i obyczajów;

 • Przyzwyczajenie do pracy z ludźmi z różnych środowisk kulturowych;

 • Wykształcenie nawyków klasyfikujących kursanta jako postać elokwentną i wychowaną i odpowiedzialną;

 • Nauka jak wykorzystać różnice kulturowe do swoich celów;

 • Zrozumienie różnic międzykulturowych;

 • Zdobycie wiedzy na temat wpływu kultury na proces negocjacji;

 • Zrozumienie przyczyn konfliktów międzynarodowych i nauka jak ich uniknąć;

 • Poznanie metod rozmów z obcokrajowcami podczas sporu;

 • Wzrost pewności siebie podczas spotkania i negocjacji z ludźmi z różnych kultur;

 • Otrzymanie prestiżowego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu;

 • Posiadanie materiałów szkoleniowych, umożliwiających przypomnienie zagadnień w dowolnym momencie.

Cena: 590 PLN (plus 23% VAT)
W celu ukończenia rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty. Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.
EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI Sp.z.o.o.
Bank: ING
nr rachunku: 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL 52 1050 1461 1000 0090 8070 5982
TYTUŁ: Nazwa szkolenia – data szkolenia oraz imię i nazwisko

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP