Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników kontaktujących się z reprezentantami innych kultur podczas wymiany korespondencji, bezpośrednich rozmów, oficjalnych spotkań, czy negocjacji.

START:
17 września, 2020
DURATION:
1 day

Categories

Różnice kulturowe

Szkolenie Różnice Kulturowe adresowane jest do pracowników kontaktujących się z reprezentantami innych kultur podczas wymiany korespondencji, bezpośrednich rozmów, oficjalnych spotkań, czy negocjacji. Wiedza i wieloletnie doświadczenie trenerów prowadzących szkolenie sprawia, że jest ono niezwykle praktyczne, obejmuje cenne informacje dotyczące zwyczajów, norm i zasad obowiązujących w danej kulturze. Szkolenie jest nastawione na niwelowanie barier komunikacyjnych wynikających z różnic międzykulturowych.

Szkolenie pozwoli uczestnikom wykorzystać zalety własnej kultury w kontaktach interpersonalnych oraz pokonywać konflikty i różnice tak, aby przybliżyć sukces zarówno w negocjacjach jak i pokonaniu stereotypów.

Program:

Program szkolenia zawiera następujące elementy:

  • Znaczenie różnic międzykulturowych we współpracy międzynarodowej – różnice w zachowaniu, stereotypy, odmienne standardy pracy
  • Przestrzeganie savoir vivre w otoczeniu międzynarodowym – przekonania, wierzenia, zasady, autoprezentacja na spotkaniu biznesowym
  • Kulturowe różnice w stylach negocjowania, przygotowanie do negocjacji międzykulturowych – wymiary kultury w negocjacjach, wpływ czynników kulturowych na elementy negocjacji, komunikacja niewerbalna
  • Konflikty w środowisku międzynarodowym – istota, rodzaje, style rozwiązywania konfliktów, komunikacja interpersonalna, sposoby rozmów z obcokrajowcami z którymi pozostajemy w sporze

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP