Warsztat specjalisty ds. promocji w administracji publicznej

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiadających za komunikację strategiczną i promocję instytucji oraz budowanie pozytywnego wizerunku urzędu.

REGULAMIN

DURATION:
2 dni

Warsztat specjalisty ds. promocji w administracji publicznej i samorządzie terytorialnym

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiadających za komunikację strategiczną i promocję instytucji oraz budowanie pozytywnego wizerunku urzędu.

Szkolenie porusza następujące zagadnienia:

Promocja i rozwój miasta – jak na bazie obowiązującej strategii dostosować działania do współczesnych trendów?

 • Benchmark jednostki na tle sąsiadów
 • Skuteczne narzędzia promocji i informacji w telefonie prezydenta, burmistrza, wójta – media społecznościowe /Facebook, Twitter, Instagram

Media społecznościowe w rękach specjalisty ds. promocji

 • Zasady ochrony wizerunku w mediach społecznościowych z zachowaniem zasad ochrony życia prywatnego
 • Praktyczne wskazówki samodzielnego korzystania z mediów społecznościowych  /Facebook, Twitter, Instagram/
 • Występ przed kamerą – ćwiczenia i praktyczne wskazówki

Skuteczna polityka promocyjna, jako uzupełnienie dokumentu strategii promocji

 • jak stworzyć skuteczną i aktualną politykę promocyjną oraz monitorować jej realizację, z elementami benchmarkingu
 • rola mediów społecznościowych w aktywnych działaniach promocyjnych
 • aktualizacja zakresów czynności pracowników samorządowych
 • dobre praktyki realizacji strategicznych działań polityki promocyjnej

Wykład i studium przypadku:

Relacje z mediami

 • Savoir-vivre w kontakcie z dziennikarzami
 • Zasady występu przed kamerą
 • Prawna ochrona wizerunku urzędnika w mediach
 • Prawne ramy obowiązków urzędnika w kontakcie z mediami
 • Sztuka prowadzenia sporów (erystyka) w praktycznym warsztacie metod i technik.
 • Perswazja i skuteczne argumentowanie

Wykład
Ramy prawne polityki informacyjnej i promocyjnej realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz prawna ochrona wizerunku 

 • Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (oraz ustawy powiązane: o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej,o państwowym ratownictwie medycznym, karta nauczyciela, o narodowym spisie powszechnym, o samorządzie gminnym, o ochronie osób i mienia)
 • Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • RODO w kontekście mediów społecznościowych

Wykład i studium przypadku
Urzędnik w mediach społecznościowych

 • Zasady i granice prywatności w mediach społecznościowych
 • Kreowanie wizerunku urzędnika w mediach społecznościowych
 • Prawna ochrona wizerunku w mediach społecznościowych
 • Normy i zasady moralne urzędnika w przestrzeni publicznej

Wykład i studium przypadku

 • Marka miejscowości i marka osobista
 • jak stworzyć markę miejscowości i korelującą z nią markę osobistą? 
 • przykłady korelacji marki miejscowości i marki osobistej
 • marketing miejsca i city placement

Wykład i studium przypadku

 • Prezencja i autoprezentacja urzędnika
 • Zasada wystąpień publicznych i przygotowania wystąpienia
 • Trema, stres – skuteczne sposoby radzenia sobie z nim
 • Prezencja modowa – ubiór urzędnika
 • Normy i zasady moralne urzędnika w przestrzeni publicznej

Wykład

Kryzys i zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej

 • Wdrażania standardów komunikacji wewnętrznej
 • Scenariusze występowania sytuacji kryzysowej 
 • Diagnoza sytuacji kryzysowej
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 1200 złotych + 23% VAT.


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne
 • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

SWIFT: INGBPLPW

IBAN: PL 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”

Prosimy o podanie dokładnych danych instytucji, firmy lub osoby prywatnej, na które ma być wystawiony rachunek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, numer telefonu, adres e-mail, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)) przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000289736, w celu realizacji i promocji szkoleń. Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie.

TOP