fbpx

Zarządzanie czasem (webinar live online)

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

START:
16 listopada, 2022
DURATION:
1 dzień szkoleniowy

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

Po szkoleniu z zarządzania sobą w czasie i efektywną organizacją pracy  uczestnicy powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu:

 • Rozumienia znaczenia efektywności i efektywnych zachowań w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

 • Rozumienia znaczenia pracy w oparciu o ustalanie priorytetów.

 • Poznania reguł dotyczących planowania, nadawania priorytetów i monitorowania organizacji pracy.

 • Poznania sposobów radzenia sobie z zakłóceniami podczas organizacji czasu pracy.

 • Identyfikacji własnych zakłóceń, które utrudniają realizację zadań i przeszkadzają w efektywnym ich wykonywaniu.

 • Wykorzystywania narzędzi do planowania, nadawania priorytetów i monitorowania przebiegu podjętych działań.

 • Posługiwania się komunikatami ułatwiającymi efektywność zespołową.

 • Zachęcenia do lepszego zarządzania swoim czasem poprzez zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia efektywnego planu działania.

 • Uświadomienia roli i znaczenia poszczególnych elementów odpowiadających za skuteczność w organizowaniu czasu pracy.

 • Uwrażliwienia na aspekty automotywacyjne wpływające na efektywność pracowników.

 • Rozwijanie umiejętności kierowania sobą w czasie w oparciu o metodyi narzędzia organizacji czasu.
 • Wypracowanie metod na radzenie sobie z problemami złodziei czasu.
 • Podniesienie swojej efektywności w zakresie planowania i organizacji czasu.
 • Poznanie metod i technik skutecznie organizujących czas pracy.
 • Zidentyfikowanie „wąskich gardeł” w zakresie planowania i organizacji czasu pracy.
 1. Wprowadzenie w zagadnienie zarządzania sobą w czasie: definicja przedsiębiorczości, diagnoza obszarów kompetencji, postrzeganie siebie i swojej roli w firmie, funkcje zarządzania sobą i swoją pracą.
 2. Teraźniejszość: umiejętność samoorganizacji – czas jako mój osobisty kapitał, ile kosztuje zła organizacja czasu, pożeracze czasu- jak radzić sobie ze złodziejami czasu, wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC i  Zasady Pareto, zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień; podręczne i uniwersalne narzędzia zarządzania czasem; realizowanie funkcji zarządzania na swoim stanowisku pracy; tworzenie, wykorzystanie dokumentacji do lepszej realizacji celów i korekt w przyszłości, autodiagnoza własnych umiejętności – analiza SWOT
 3. Przyszłość: cele zawodowe i prywatne, arkusz samooceny z zarządzania czasem, korzyści z planowania, przeszkody w planowaniu, zasady i reguły planowania czasu, najważniejsze 15 minut dnia, samoocena -nawyki dotyczące planowania
 4. Przeszłość: tabela spędzonego czasu, realny harmonogram pracy, zarządzanie czasem – plan działania
 5. Zakończenie

1 dzień

 • Mini wykład
 • Ćwiczenia zespołowe i indywidualne
 • Analiza przypadków
 • Gry szkoleniowe
 • Dyskusja
 •  „Burza mózgów”
 • Symulacje

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena: 590 PLN (zw. z VAT)

Zapisy do wyczerpania miejsc.


W celu ukończenia rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty. Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI

Bank: ING
Nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

TYTUŁ: Nazwa szkolenia – data szkolenia oraz imię i nazwisko

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP