Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

START:
20 maja, 2020
DURATION:
1 day

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Address

Warsaw, Oleandrów 6   View map

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

Po szkoleniu z zarządzania sobą w czasie i efektywną organizacją pracy  uczestnicy powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu:

 • Rozumienia znaczenia efektywności i efektywnych zachowań w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

 • Rozumienia znaczenia pracy w oparciu o ustalanie priorytetów.

 • Poznania reguł dotyczących planowania, nadawania priorytetów i monitorowania organizacji pracy.

 • Poznania sposobów radzenia sobie z zakłóceniami podczas organizacji czasu pracy.

 • Identyfikacji własnych zakłóceń, które utrudniają realizację zadań i przeszkadzają w efektywnym ich wykonywaniu.

 • Wykorzystywania narzędzi do planowania, nadawania priorytetów i monitorowania przebiegu podjętych działań.

 • Posługiwania się komunikatami ułatwiającymi efektywność zespołową.

 • Zachęcenia do lepszego zarządzania swoim czasem poprzez zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia efektywnego planu działania.

 • Uświadomienia roli i znaczenia poszczególnych elementów odpowiadających za skuteczność w organizowaniu czasu pracy.

 • Uwrażliwienia na aspekty automotywacyjne wpływające na efektywność pracowników.

 • Rozwijanie umiejętności kierowania sobą w czasie w oparciu o metody

  i narzędzia organizacji czasu.

 • Wypracowanie metod na radzenie sobie z problemami złodziei czasu.

 • Podniesienie swojej efektywności w zakresie planowania i organizacji czasu.

 • Poznanie metod i technik skutecznie organizujących czas pracy.

 • Zidentyfikowanie „wąskich gardeł” w zakresie planowania i organizacji czasu pracy.

 1. Wprowadzenie w zagadnienie zarządzania sobą w czasie: definicja przedsiębiorczości, diagnoza obszarów kompetencji, postrzeganie siebie i swojej roli w firmie, funkcje zarządzania sobą i swoją pracą.

 2. Teraźniejszość: umiejętność samoorganizacji – czas jako mój osobisty kapitał, ile kosztuje zła organizacja czasu, pożeracze czasu- jak radzić sobie ze złodziejami czasu, wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC i  Zasady Pareto, zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień; podręczne i uniwersalne narzędzia zarządzania czasem; realizowanie funkcji zarządzania na swoim stanowisku pracy; tworzenie, wykorzystanie dokumentacji do lepszej realizacji celów i korekt w przyszłości, autodiagnoza własnych umiejętności – analiza SWOT

 3. Przyszłość: cele zawodowe i prywatne, arkusz samooceny z zarządzania czasem, korzyści z planowania, przeszkody w planowaniu, zasady i reguły planowania czasu, najważniejsze 15 minut dnia, samoocena -nawyki dotyczące planowania

 4. Przeszłość: tabela spędzonego czasu, realny harmonogram pracy, zarządzanie czasem – plan działania

 5. Zakończenie

1 dzień

 • Mini wykład

 • Ćwiczenia zespołowe i indywidualne

 • Analiza przypadków

 • Gry szkoleniowe

 • Dyskusja

 •  „Burza mózgów”

 • Symulacje

Cena: 590 PLN (zw. z VAT)

Zapisy do wyczerpania miejsc.


W celu ukończenia rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty. Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI

Bank: ING
Nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

TYTUŁ: Nazwa szkolenia – data szkolenia oraz imię i nazwisko

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP