Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

Cele szkolenia:

 • Identyfikacja czynników wpływających na efektywność organizacji czasu pracy pracowników  podczas wykonywania ich codziennych obowiązków służbowych.

 • Prezentacja narzędzi służących do planowania i organizowania czasu pracy w sposób efektywny.

 • Rozwijanie umiejętność prawidłowego organizowania czasu pracy z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

Korzyści ze szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia  uczestnicy powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu:

 • Rozumienia znaczenia efektywności i efektywnych zachowań w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

 • Rozumienia znaczenia pracy w oparciu o ustalanie priorytetów.

 • Poznania reguł dotyczących planowania, nadawania priorytetów i monitorowania organizacji pracy.

 • Poznania sposobów radzenia sobie z zakłóceniami podczas organizacji czasu pracy.

 • Identyfikacji własnych zakłóceń, które utrudniają realizację zadań i przeszkadzają w efektywnym ich wykonywaniu.

 • Wykorzystywania narzędzi do planowania, nadawania priorytetów i monitorowania przebiegu podjętych działań.

 • Posługiwania się komunikatami ułatwiającymi efektywność zespołową.

 • Zachęcenia do lepszego zarządzania swoim czasem poprzez zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia efektywnego planu działania.

 • Uświadomienia roli i znaczenia poszczególnych elementów odpowiadających za skuteczność w organizowaniu czasu pracy.

 • Uwrażliwienia na aspekty automotywacyjne wpływające na efektywność pracowników.

Program ramowy:

 1. Wprowadzenie do szkolenia.

 2. Ustalanie celów.

 3. Planowanie.

 4. Podejmowanie decyzji.

 5. Realizacja i organizacja.

 6. Etapy zarządzania czasem – Kontrola.

 7. „Złodzieje czasu”, czyli główne przeszkody w realizacji zaplanowanych działań.

 8. Asertywność i jej zasługi dla efektywności pracownika.

 9. Wpływ motywacji na organizację czasu pracy.

 10. Tworzenie Indywidualnych  Planów przez Uczestników – czyli praktyczne wykorzystanie teorii