Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo

Regulamin szkoleń otwartych

START:
16 kwietnia, 2018
DURATION:
1 dzień

INSTRUCTORS:

Malwina Bakalarska
Komunikacja międzykulturowa i organizacja pracy w środowiskach wielokulturowych

Cele i korzyści:

Szkolenie jest odpowiedzią na zmiany jakie dokonały się na rynku pracy w ostatnich latach. Globalny wymiar współpracy z innymi narodami i kulturami nie dotyczy już tylko dyplomatów ani dużych, międzynarodowych korporacji. Kontakty międzykulturowe są codziennością także małych  i średnich przedsiębiorstw, start-up’ów, administracji publicznej jak i organizacji pozarządowych. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość uświadomić sobie swój potencjał kulturowy, dostosować go do uwarunkowań kulturowych międzynarodowych współpracowników i partnerów biznesowych.

Obszary tematyczne:

 • Wprowadzenie do teorii różnic międzykulturowych (ich podłoże, przyczyny nieporozumień, przezwyciężanie sytuacji konfliktowych)

 • Nasze stereotypy o innych kulturach vs. obraz Polaków w oczach Innych

 • Wyzwania zespołów zróżnicowanych kulturowo w biurach stacjonarnych: poziom międzyludzki, wewnątrz zespołowy, relacje przełożony-podwładny, relacje wewnątrz kadry kierowniczej

 • Kultura organizacyjna firmy vs. kultura narodowa – jak szukać wspólnych płaszczyzn porozumienia

 • Wpływ kultury na style zarządzania i organizację pracy

 • Różnorodność kulturowa etyki pracy i wynikające z niej zachowania pracownicze

 • Zarządzanie czasem i przestrzenią – na co zwracać uwagę, aby zsynchronizować różnorodność kulturowych nawyków

 • Wyzwania pracy zespołów zróżnicowanych kulturowo na odległość – podwójny dystans: kulturowy i geograficzny

 • Czynniki konfliktogenne w pracy z zespołem zlokalizowanym w innej strefie czasowej i obszarze klimatycznym

 • Jak uniknąć pułapek w zdalnej komunikacji międzykulturowej

 • Jak budować pozycję lidera z poszanowaniem dla różnorodności kulturowej pracowników

Metodologia: Wykład, ćwiczenia praktyczne w parach, grupowe scenki symulacyjne

Cena: 590zł

Trener: 

Dr Malwina Bakalarska – specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej i organizacji pracy w środowiskach wielokulturowych. W praktyce trenerskiej wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas 15 lat pracy praktycznej w międzynarodowym środowisku oraz 10 lat poświęconym na badania naukowe  (PAN) wśród kultur pozaeuropejskich. Dzięki tysiącom godzin spędzonych na przeprowadzaniu pogłębionych wywiadów  z przedstawicielami kultur afrykańskich i azjatyckich, a następnie przepisywaniu przebiegu rozmów i analizie głosu posiadła unikatową wiedzę i praktyczne wyczucie w kwestiach werbalnej komunikacji międzykulturowej. Każde szkolenie opiera na indywidualnej analizie  potrzeb szkoleniowych klienta  z użyciem jakościowych narzędzi socjologicznych. Była autorką programów studiów podyplomowych z w/w zakresu, w tym m.in. dla  Polskiej Straży Granicznej.  Indeksowana w polskiej bazie ZnaneEkspertki.pl.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP