fbpx

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo

Regulamin szkoleń otwartych

START:
16 kwietnia, 2018
DURATION:
1 dzień

INSTRUCTORS:

Malwina Bakalarska
Komunikacja międzykulturowa i organizacja pracy w środowiskach wielokulturowych

Cele i korzyści:

Szkolenie jest odpowiedzią na zmiany jakie dokonały się na rynku pracy w ostatnich latach. Globalny wymiar współpracy z innymi narodami i kulturami nie dotyczy już tylko dyplomatów ani dużych, międzynarodowych korporacji. Kontakty międzykulturowe są codziennością także małych  i średnich przedsiębiorstw, start-up’ów, administracji publicznej jak i organizacji pozarządowych. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość uświadomić sobie swój potencjał kulturowy, dostosować go do uwarunkowań kulturowych międzynarodowych współpracowników i partnerów biznesowych.

Obszary tematyczne:

 • Wprowadzenie do teorii różnic międzykulturowych (ich podłoże, przyczyny nieporozumień, przezwyciężanie sytuacji konfliktowych)

 • Nasze stereotypy o innych kulturach vs. obraz Polaków w oczach Innych

 • Wyzwania zespołów zróżnicowanych kulturowo w biurach stacjonarnych: poziom międzyludzki, wewnątrz zespołowy, relacje przełożony-podwładny, relacje wewnątrz kadry kierowniczej

 • Kultura organizacyjna firmy vs. kultura narodowa – jak szukać wspólnych płaszczyzn porozumienia

 • Wpływ kultury na style zarządzania i organizację pracy

 • Różnorodność kulturowa etyki pracy i wynikające z niej zachowania pracownicze

 • Zarządzanie czasem i przestrzenią – na co zwracać uwagę, aby zsynchronizować różnorodność kulturowych nawyków

 • Wyzwania pracy zespołów zróżnicowanych kulturowo na odległość – podwójny dystans: kulturowy i geograficzny

 • Czynniki konfliktogenne w pracy z zespołem zlokalizowanym w innej strefie czasowej i obszarze klimatycznym

 • Jak uniknąć pułapek w zdalnej komunikacji międzykulturowej

 • Jak budować pozycję lidera z poszanowaniem dla różnorodności kulturowej pracowników

Metodologia: Wykład, ćwiczenia praktyczne w parach, grupowe scenki symulacyjne

Cena: 590zł

Trener: 

Dr Malwina Bakalarska – specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej i organizacji pracy w środowiskach wielokulturowych. W praktyce trenerskiej wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas 15 lat pracy praktycznej w międzynarodowym środowisku oraz 10 lat poświęconym na badania naukowe  (PAN) wśród kultur pozaeuropejskich. Dzięki tysiącom godzin spędzonych na przeprowadzaniu pogłębionych wywiadów  z przedstawicielami kultur afrykańskich i azjatyckich, a następnie przepisywaniu przebiegu rozmów i analizie głosu posiadła unikatową wiedzę i praktyczne wyczucie w kwestiach werbalnej komunikacji międzykulturowej. Każde szkolenie opiera na indywidualnej analizie  potrzeb szkoleniowych klienta  z użyciem jakościowych narzędzi socjologicznych. Była autorką programów studiów podyplomowych z w/w zakresu, w tym m.in. dla  Polskiej Straży Granicznej.  Indeksowana w polskiej bazie ZnaneEkspertki.pl.

TOP