fbpx

Zarządzanie zmianą i zespołem w zmianie

START:
26 listopada, 2021
DURATION:
6 godzin

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I ZESPOŁEM W ZMIANIE – JAK ZAANGAŻOWAĆ I PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ZMIANĘ?

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.” Heraklit

Istnieją dwa warunki, przy których spełnieniu zmiana może zakończyć się sukcesem:

 • Zaprojektowanie procesu zmiany pod kątem organizacyjnym: dostępność zasobów, konkretna wizja oraz strategia jej realizacji.

 • Przygotowanie ludzi do zmiany – sprawienie, by zmiana była zaakceptowana przez pracowników.

Ten drugi warunek jest rzadko traktowany z należytą uwagą. Natomiast to właśnie ludzie, poprzez swoje mniejsze lub większe zaangażowanie wpłyną bezpośrednio na czas trwania procesu zmiany i efekt tego procesu. Dlatego najważniejsze kompetencje managera w zarządzaniu zmianami to:

  1. Odpowiednia komunikacja zmiany.

  2. Świadomość psychologicznych mechanizmów zmiany i uwzględnienie ich w zarządzaniu zespołem.

  3. Kompetencje przechodzenia przez poszczególne etapy zmiany.

  4. Umiejętności zarządzania zespołem w trakcie przechodzenia zmiany.

 • Uruchamianie zmiany.

 • Wprowadzanie i utrwalanie zmiany wg modelu Kottera.

Co będzie wiedział i potrafił Uczestnik po zakończeniu szkolenia? Cele szczególne:

Obszar wiedzy:

 • Będzie posiadać wiedzę na temat procesu zmiany,  znając charakterystykę poszczególnych faz zmiany.

 • Będzie identyfikować i rozwijać umiejętności zarządzania twardymi aspektami zmiany, będzie wiedział co i jak musi się zdarzyć, aby przeprowadzić zmianę.

 Obszar umiejętności:

 • Będzie efektywnie komunikować zmiany i wprowadzaną reorganizację pracy.

 • Będzie rozumieć proces zmiany z 3 perspektyw: organizacji, menedżera, pracownika, a także zrozumie emocje własne i podwładnych/ współpracowników oraz będzie skutecznie nimi zarządzić prowadząc rozmowy zespołowe oraz indywidualne w oparciu o poznane narzędzia.

 Obszar postawy:

 • Będzie świadomie przeprowadzać swoje zespoły przez zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem fazy oporu, jednocześnie dbając o wyniki i efektywność pracy.

 • Będzie gotów stosować poznane narzędzia wdrażania zmian zgodnie z potrzebami i stawianymi celami.

 1. Zarządzanie procesem zmiany w podległym obszarze. Twarde aspekty zmian

 2. Menedżer w zmianie, czyli JA w zmianie

 3. Komunikowanie zmiany w organizacji

 4. Zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany

FAZY ZMIANY – przez jakie fazy przechodzimy w trakcie zmian i jak je rozpoznawać

 1. Przeprowadzenie zespołu z fazy wyparcia do fazy oporu

 2. Przeprowadzenie zespołu z fazy oporu do fazy prób

 3. Przeprowadzenie zespołu z fazy prób do fazy adaptacji

 4. Przygotowanie strategii do wdrożenia zmiany

TOP