Zarządzanie zmianą i zespołem w zmianie

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I ZESPOŁEM W ZMIANIE – JAK ZAANGAŻOWAĆ I PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ZMIANĘ?

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.” Heraklit

Istnieją dwa warunki, przy których spełnieniu zmiana może zakończyć się sukcesem:

 • Zaprojektowanie procesu zmiany pod kątem organizacyjnym: dostępność zasobów, konkretna wizja oraz strategia jej realizacji.

 • Przygotowanie ludzi do zmiany – sprawienie, by zmiana była zaakceptowana przez pracowników.

Ten drugi warunek jest rzadko traktowany z należytą uwagą. Natomiast to właśnie ludzie, poprzez swoje mniejsze lub większe zaangażowanie wpłyną bezpośrednio na czas trwania procesu zmiany i efekt tego procesu. Dlatego najważniejsze kompetencje managera w zarządzaniu zmianami to:

  1. Odpowiednia komunikacja zmiany.

  2. Świadomość psychologicznych mechanizmów zmiany i uwzględnienie ich w zarządzaniu zespołem.

  3. Kompetencje przechodzenia przez poszczególne etapy zmiany.

  4. Umiejętności zarządzania zespołem w trakcie przechodzenia zmiany.

 • Uruchamianie zmiany.

 • Wprowadzanie i utrwalanie zmiany wg modelu Kottera.

Co będzie wiedział i potrafił Uczestnik po zakończeniu szkolenia? Cele szczególne:

Obszar wiedzy:

 • Będzie posiadać wiedzę na temat procesu zmiany,  znając charakterystykę poszczególnych faz zmiany.

 • Będzie identyfikować i rozwijać umiejętności zarządzania twardymi aspektami zmiany, będzie wiedział co i jak musi się zdarzyć, aby przeprowadzić zmianę.

 Obszar umiejętności:

 • Będzie efektywnie komunikować zmiany i wprowadzaną reorganizację pracy.

 • Będzie rozumieć proces zmiany z 3 perspektyw: organizacji, menedżera, pracownika, a także zrozumie emocje własne i podwładnych/ współpracowników oraz będzie skutecznie nimi zarządzić prowadząc rozmowy zespołowe oraz indywidualne w oparciu o poznane narzędzia.

 Obszar postawy:

 • Będzie świadomie przeprowadzać swoje zespoły przez zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem fazy oporu, jednocześnie dbając o wyniki i efektywność pracy.

 • Będzie gotów stosować poznane narzędzia wdrażania zmian zgodnie z potrzebami i stawianymi celami.

 1. Zarządzanie procesem zmiany w podległym obszarze. Twarde aspekty zmian

 2. Menedżer w zmianie, czyli JA w zmianie

 3. Komunikowanie zmiany w organizacji

 4. Zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany

FAZY ZMIANY – przez jakie fazy przechodzimy w trakcie zmian i jak je rozpoznawać

 1. Przeprowadzenie zespołu z fazy wyparcia do fazy oporu

 2. Przeprowadzenie zespołu z fazy oporu do fazy prób

 3. Przeprowadzenie zespołu z fazy prób do fazy adaptacji

 4. Przygotowanie strategii do wdrożenia zmiany

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP