Zarządzanie zmianą i zespołem w zmianie

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I ZESPOŁEM W ZMIANIE

Istnieją dwa warunki, przy których spełnieniu zmiana może zakończyć się sukcesem:

 • Zaprojektowanie procesu zmiany pod kątem organizacyjnym: dostępność zasobów, konkretna wizja oraz strategia jej realizacji.
 • Przygotowanie ludzi do zmiany – sprawienie, by zmiana była zaakceptowana przez pracowników.

Ten drugi warunek jest rzadko traktowany z należytą uwagą. Natomiast to właśnie ludzie, poprzez swoje mniejsze lub większe zaangażowanie wpłyną bezpośrednio na czas trwania procesu zmiany i efekt tego procesu. Dlatego najważniejsze kompetencje managera w zarządzaniu zmianami to:

  1. Odpowiednia komunikacja zmiany.

  2. Świadomość psychologicznych mechanizmów zmiany i uwzględnienie ich w zarządzaniu zespołem.

  3. Kompetencje przechodzenia przez poszczególne etapy zmiany.

  4. Umiejętności zarządzania zespołem w trakcie przechodzenia zmiany.

Ramowy program szkolenia:

 1. Fazy zmiany – przez jakie fazy przechodzimy w trakcie zmian i jak je rozpoznawać

 2. Przeprowadzenie zespołu z fazy wyparcia do fazy oporu

 3. Przeprowadzenie zespołu z fazy oporu do fazy prób

 4. Przeprowadzenie zespołu z fazy prób do fazy adaptacji

 5. Przygotowanie strategii do wdrożenia zmiany