Europejska Akademia Dyplomacji, jako pozarządowa organizacja kształcąca kadry polskiej administracji publicznej od ponad 10 lat, rozumie potrzeby i problemy instytucji centralnych i samorządów lokalnych. Dlatego proponujemy szereg wariantów szkoleń i warsztatów, dopasowując je do możliwości Zamawiającego.

Szkolenia projektujemy z myślą o strukturze i sposobie funkcjonowania administracji publicznej. Proces ofertowy i realizacje szkolenia dostosowujemy do specyfiki zamówień publicznych tak, aby w jak największym stopniu zwiększyć wydajność procesu komunikacyjnego i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty w formie odpowiadającej zarządzeniom.

Nasze atuty:

Specjalizujemy się w tematyce dyplomatycznej, komunikacyjnej,  wizerunkowej, umiejętności miękkich. Nasza wiedza opiera się na trenerach oraz doświadczeniu, jakie zdobywamy podczas prowadzenia naszych międzynarodowych projektów.

Profesjonalni trenerzy z wieloletnią praktyką, przekazujący praktyczną wiedzę, uzupełniającą akademickie standardy. Ich wieloletnie doświadczenie pozwala oprzeć szkolenie o studia przypadków.

Dedykowane szkolenie dostosowane do potrzeb firmy. Dzięki modułowemu podejściu do szkolenia, możemy łączyć zagadnienia z kilku dziedzin tworząc niepowtarzalne ścieżki edukacyjne.

Po wstępnej analizie potrzeb i propozycji programu nasi specjaliści mogą skontaktować się z Państwem w celu doprecyzowania tematyki szkoleń.

administracja publiczna

Zajęcia w formie: wykładów, warsztatów, ćwiczeń, gier, studia przypadków, konsultacji, debat, wystąpień przed kamerą.

Podczas szkoleń dla administracji zapewniamy wszystkie niezbędne dla instytucji dokumenty:

szkolenia dla administracji

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne oparte na wykładzie lub warsztatach prowadzącego. Na życzenie klienta możemy wyposażyć uczestników w dodatkowe materiały w postaci książek tematycznych, podręczników, artykułów.

szkolenia dla administracji

Po szkoleniu przygotowujemy certyfikaty dla uczestników. Każdy certyfikat ma indywidualny numer oraz jest zabezpieczony hologramem. Dodatkowo dla instytucji wystawiamy certyfikat poświadczający o przeszkoleniu kadry pracowniczej na specjalnym zabezpieczonym papierze. Na życzenie, możemy wystawić uczestnikom suplement do dyplomu.

Za życzenie klienta przed szkoleniem przeprowadzamy wywiad lub analizę potrzeb. Przeprowadzamy ewaluacje, pre-testy, post-testy, przygotowujemy raporty.

Jako nieliczni jesteśmy w stanie sprawnie i w krótkim czasie przygotować dedykowane szkolenie w dowolnym miejscu w Polsce i Europie, zapewniając kompleksową organizację wszystkich elementów szkolenia  (rezerwacja hotelu, biletów, sali szkoleniowej, eventów, itp.). Szkolenie odbywają się w siedzibie firmy lub w specjalnych salach szkoleniowych.

Oferujemy szkolenia w języku angielskim, a także w innych.

Nasze szkolenie są organizowane i prowadzone przede wszystkim z myślą o dostarczeniu klientowi profesjonalnego, spełniającego jego potrzeby i oczekiwania produktu. Dlatego jesteśmy otwarci na dialog. Chętnie omówimy z Państwem każdą kwestię i dostosujemy się do specyfiki Państwa branży.

Europejska Akademia Dyplomacji na bieżąco prowadzi ewaluację i analizę szkoleń w celu utrzymywania jak najwyższej jakości kształcenia. Główną cechą szkoleń zamkniętych jest ich elastyczna forma pozwalająca tak dobierać moduły aby dopasować je do potrzeb klienta pozostawiając jednocześnie spójny charakter kursu. Jeżeli mają Państwo szczególne wymagania mogą Państwo opisać swoje potrzeby w formularzu zgłoszeniowym lub w specjalnie przygotowanej ankiecie potrzeb szkoleniowych.

Tym co odróżnia programy Europejskiej Akademii Dyplomacji jest dostosowywanie technik i metod sprawdzonych w międzynarodowym biznesie do działalności instytucji publicznych.  Zastosowanie rozwiązań komercyjnych podnosi sprawność w funkcjonowaniu i rentowność instytucji budżetowych. Posiadając wiedzę rynkową dużo łatwiej jest budować markę regionu oraz tak nią zarządzać, aby przyciągać inwestorów.

W sytuacjach nieprzewidzianych jesteśmy gotowi zorganizować wybrane szkolenia w trybie ekspresowym kwestie formalne rozwiązując w toku prac przygotowawczych. Aktywnie uczestniczymy i wspieramy proces diagnozowania potrzeb szkoleniowych. Udostępnimy narzędzia ułatwiające przygotowanie szkolenia i dopasowanie programu.

Po wstępnej analizie potrzeb i propozycji programu nasi specjaliści mogą skontaktować się z Państwem w celu doprecyzowania tematyki szkoleń.

Europejska Akademia Dyplomacji w swojej ofercie kierowanej do instytucji publicznych skupia się na podnoszeniu kluczowych kompetencji kadr administracji publicznej.

kompetencje kluczowe

Organizujemy szkolenia w większości miejsc w Polsce. W dużych i małych miastach, gminach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i kurortach.

DOBRE PRAKTYKI

EAD wspiera i promuje współpracę samorządów lokalnych. Jesteśmy otwarci nawet na najbardziej śmiałe i rewolucyjne projekty!

Niejednokrotnie gminy borykają się z problemem ograniczonych środków, które mogą przeznaczyć na szkolenia. Akademia wspiera takie urzędy poprzez pakiety zniżek oraz promowanie DOBRYCH PRAKTYK. Poprzez DOBRE PRAKTYKI Europejska Akademia Dyplomacji promuje partnerstwo lokalne i zachęca do składanie łączonych ofert na szkolenia, przez dwie lub kilka gmin. Dzięki temu każda gmina może pozwolić sobie na profesjonalizację zespołu, który musi dostosowywać do przemian społecznych, technologicznych i kulturowych. Ponadto gminy, które razem zamówią szkolenie, otrzymują dodatkowe profity od Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Case Study „BRODY 2016”

W czerwcu 2016 roku wspólnie z samorządami województwa Lubuskiego – Gminą Świdnica, Miastem i Gminą Czerwieńsk, Miastem i Gminą Nowogród Bobrzański zorganizowaliśmy szkolenie w zakresie Protokołu Dyplomatycznego dla kadry administracyjnej. Wszyscy możemy być dumni z przeprowadzenia tej wspólnej regionalnej inicjatywy łączącej okoliczne społeczności.

Szkolenie odbyło się w ośrodku wypoczynkowym w Brodach, zlokalizowanym w Pałacu Brühla. Podczas dwudniowego szkolenia wykładowcy i uczestnicy nie tylko zdobywali nowe umiejętności ale też integrowali się, a zajęcia przebiegały w ciepłej i wesołej atmosferze. Po szkoleniu wykładowcy zostali oprowadzeni po okolicznych terenach i skosztowali regionalnych przysmaków.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę, a każda z gmin otrzymała certyfikat potwierdzający przeszkolenie kadry pracowniczej.

Przeprowadzone przez nas szkolenie dla administracji dało nam dużo satysfakcji z możliwości aktywizowania lokalnych społeczności i dzielenia się z nimi wiedzą.

Zaufali nam