Europejska Akademia Dyplomacji, jako pozarządowa organizacja kształcąca kadry polskiej administracji publicznej od ponad 16 lat, rozumie potrzeby i problemy instytucji centralnych i samorządów lokalnych. Dlatego proponujemy szereg wariantów szkoleń i warsztatów, dopasowując je do możliwości Zamawiającego.

Szkolenia projektujemy z myślą o strukturze i sposobie funkcjonowania administracji publicznej. Proces ofertowy i realizacje szkolenia dostosowujemy do specyfiki zamówień publicznych tak, aby w jak największym stopniu zwiększyć wydajność procesu komunikacyjnego i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty w formie odpowiadającej zarządzeniom.

Europejska Akademia Dyplomacji w swojej ofercie kierowanej do instytucji publicznych skupia się na podnoszeniu kluczowych kompetencji kadr administracji publicznej.

Szkolimy w Polsce, Europie, na świecie. Nie ma dla nas barier czasowych, geograficznych i językowych. Zbudowaliśmy nowe standardy w dostarczaniu dedykowanych szkoleń. Nasze szkolenia poza Warszawą organizujemy w lokalnych samorządach, urzędach marszałkowskich, ośrodkach wypoczynkowych czy filiach korporacji. Szkolenia Europejskiej Akademii Dyplomacji są popularnym i wartościowym uzupełnieniem eventów firmowych, które jednocześnie integrują i kształcą Oferujemy szkolenia po polsku i angielsku oraz, na życzenie klienta, także w innych językach.

Nasze kursy językowe są nastawione na konwersacje i praktyczne aspekty poznawania języka poprzez ćwiczenia w wypowiadaniu się, budowaniu zdań i konstrukcji. Uczestnik nie tylko uczy się nowych słów i zwrotów, ale i podtrzymuje swoje dotychczasowe osiągnięcia językowe. Autorski program jest tak przygotowany, aby szlifować zdolności językowe osób uczestniczących w zajęciach.

Nasze atuty:

Specjalizujemy się w tematyce dyplomatycznej, komunikacyjnej, wizerunkowej, umiejętności miękkich. Nasza wiedza opiera się na trenerach oraz doświadczeniu, jakie zdobywamy podczas prowadzenia naszych międzynarodowych projektów.

Profesjonalni trenerzy z wieloletnią praktyką, przekazujący praktyczną wiedzę, uzupełniającą akademickie standardy. Ich wieloletnie doświadczenie pozwala oprzeć szkolenie o studia przypadków.

Dzięki modułowemu podejściu do szkolenia, możemy łączyć zagadnienia z kilku dziedzin tworząc niepowtarzalne ścieżki edukacyjne.

Po wstępnej analizie potrzeb i propozycji programu nasi specjaliści mogą skontaktować się z Państwem w celu doprecyzowania tematyki szkoleń.

administracja publiczna

Zajęcia w formie: wykładów, warsztatów, webinarów online, ćwiczeń, gier, studiów przypadków, konsultacji, debat, wystąpień przed kamerą.

Podczas szkoleń dla administracji zapewniamy wszystkie niezbędne dla instytucji dokumenty:

szkolenia dla administracji

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne oparte na wykładzie lub warsztatach prowadzącego. Na życzenie klienta możemy wyposażyć uczestników w dodatkowe materiały w postaci książek tematycznych, podręczników, artykułów.

szkolenia dla administracji

Po szkoleniu przygotowujemy certyfikaty dla uczestników. Każdy certyfikat ma indywidualny numer oraz jest zabezpieczony hologramem. Dodatkowo dla instytucji wystawiamy certyfikat poświadczający o przeszkoleniu kadry pracowniczej na specjalnym zabezpieczonym papierze. Na życzenie, możemy wystawić uczestnikom suplement do dyplomu.

Na życzenie klienta przed szkoleniem przeprowadzamy wywiad lub analizę potrzeb. Przeprowadzamy ewaluacje, pre-testy, post-testy, przygotowujemy raporty.

Jako nieliczni jesteśmy w stanie sprawnie i w krótkim czasie przygotować dedykowane szkolenie w dowolnym miejscu w Polsce i Europie, zapewniając kompleksową organizację wszystkich elementów szkolenia (rezerwacja hotelu, biletów, sali szkoleniowej, eventów, itp.). Szkolenie odbywają się w siedzibie firmy lub w specjalnych salach szkoleniowych.

Europejska Akademia Dyplomacji współpracuje z trenerami i ekspertami operującymi w wielu językach. Na Państwa życzenie zrealizujemy wskazany program w angielskiej wersji językowej.
Ponadto, prowadzimy również specjalistyczne kursy językowe kładące nacisk na sprawy międzynarodowe oraz język dyplomacji i biznesu.

Europejska Akademia Dyplomacji oferuje indywidualne i grupowe specjalistyczne kursy językowe kładące nacisk na sprawy międzynarodowe oraz język dyplomacji i biznesu. Kursy prowadzone są na poziomach: B2 oraz C1.

Nasze szkolenie są organizowane i prowadzone przede wszystkim z myślą o dostarczeniu klientowi profesjonalnego, spełniającego jego potrzeby i oczekiwania produktu. Dlatego jesteśmy otwarci na dialog. Chętnie omówimy z Państwem każdą kwestię i dostosujemy się do specyfiki Państwa branży.

Z pełną ofertą naszych szkoleń można zapoznać się tutaj.

Kalendarium najbliższych szkoleń otwartych, w których mogą brać udział pracownicy administracji publicznej skierowani przez pracodawcę oraz klienci indywidualni znajdziecie Państwo tutaj.

Europejska Akademia Dyplomacji na bieżąco prowadzi ewaluację i analizę szkoleń w celu utrzymywania jak najwyższej jakości kształcenia. Główną cechą szkoleń zamkniętych jest ich elastyczna forma pozwalająca tak dobierać moduły aby dopasować je do potrzeb klienta pozostawiając jednocześnie spójny charakter kursu. Jeżeli mają Państwo szczególne wymagania mogą Państwo opisać swoje potrzeby w formularzu zgłoszeniowym lub w specjalnie przygotowanej ankiecie potrzeb szkoleniowych.

Tym co odróżnia programy Europejskiej Akademii Dyplomacji jest dostosowywanie technik i metod sprawdzonych w międzynarodowym biznesie do działalności instytucji publicznych. Zastosowanie rozwiązań komercyjnych podnosi sprawność w funkcjonowaniu i rentowność instytucji budżetowych. Posiadając wiedzę rynkową dużo łatwiej jest budować markę regionu oraz tak nią zarządzać, aby przyciągać inwestorów.

W sytuacjach nieprzewidzianych jesteśmy gotowi zorganizować wybrane szkolenia w trybie ekspresowym kwestie formalne rozwiązując w toku prac przygotowawczych. Aktywnie uczestniczymy i wspieramy proces diagnozowania potrzeb szkoleniowych. Udostępnimy narzędzia ułatwiające przygotowanie szkolenia i dopasowanie programu.

Po wstępnej analizie potrzeb i propozycji programu nasi specjaliści mogą skontaktować się z Państwem w celu doprecyzowania tematyki szkoleń.

Zaufali nam