O AMD

Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem dyplomatycznym dla młodych światowych liderów, przygotowującym przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duchu opowiedzialności za otaczający świat. Adresowany do studentów starszych roczników oraz absolwentów, program oferuje m. in. ponad 70 godzin  zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową, wizyty studyjne oraz sesję studyjną poza Warszawą.

Od 2004 roku program ukończyło ponad 2200 uczestników z 50 krajów. Ponad 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.

Specjalizacje

Polska Służba Zagraniczna

Praca w MSZ

International Organizations

International Security

Dlaczego warto do nas dołączyć?  

Unikatowa metodologia: Przez ostatnie dwanaście edycji AMD rozwijamy i doskonalimy nasze techniki nauczania. Wyjątkowość naszego podejścia polega na nacisku na rozwój umiejętności praktycznych, przydatnych w przyszłym życiu zawodowym uczestników naszego programu. Opierając się na tych założeniach, AMD stanowi mieszankę teorii i praktyki. Uczestnicy zdobywają wiedzę oraz doświadczenie, których nie mogą zaoferować inne placówki edukacyjne.

Najwyższa jakość nauczania: Wśród wykładowców AMD znajdziemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Jak dotąd mieliśmy przyjemność gościć byłych premierów, prezydentów, ministrów spraw zagranicznych a także ponad 70 ambasadorów akredytowanych w Polsce, dzięki czemu zapewniamy uczestnikom bezpośredni kontakt oraz możliwość uczenia się od praktyków. Akademia Młodych Dyplomatów oferuje najwyższy poziom edukacji, potwierdzony akredytacją Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Możemy również poszczycić się wybitnym gronem wykładowców z Polski i zagranicy.

Wyjątkowy profil uczestnika AMD: W trakcie rekrutacji szczególną uwagę zwracamy uwagę na otwarty umysł na świat, zaangażowanie w działalność społeczną, jak również na rozwój naukowy oraz zawodowy. Dzięki Akademii uczestnicy mają niespotykaną okazję poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, planach na przyszłość i celach. Dzięki przyjaznej atmosferze AMD sprzyja nawiązywaniu trwałych więzi i kontaktów, nie tylko przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, lecz również przeradzających się w wieloletnie przyjaźnie.

Otwartość i współpraca: Koordynatorzy AMD są otwarci na wszelkie oferty współpracy, zarówno w trakcie programu, jak i po jego zakończeniu. Wspieramy naszych studentów w ich inicjatywach, konferencjach oraz innych działaniach. Kontakt w naszymi absolwentami podtrzymujemy dzięki Klubowi Alumnów.

Pomoc w rozwoju kariery: Europejska Akademia Dyplomacji wspiera rozwój karier naukowych i zawodowych uczestników AMD. Uczestniczymy w programach wymian, wystawiamy rekomendacje oraz obejmujemy patronatem wydarzenia organizowane przez naszych studentów. Ponadto, do dyspozycji naszych uczestników jest również Biuro Karier z ofertami pracy i staży w środowisku międzynarodowym.

Profil uczestnika AMD

By zapewnić najwyższy poziom uczestników, kierownictwo EAD przygotowało, w konsultacji z Radą Ambasadorów, stałymi wykładowcami oraz Klubem Alumnów, profil idealnego kadydata. Profil ten jest oparty na wartościach Europejskiej Akademii Dyplomacji i zawiera:

Otwartość na świat: uczestnicy AMD zdają sobie sprawę z wyzwań stojących przed nimi we współczesnym świecie i potrzeby aktywnego stawiania im czoła. Są aktywni i otwarci na nowe doświadczenia w środowisku międzynarodowym, które zdobywają poprzez wymiany, pracę, staże oraz wolontariaty.

Zaangażowanie społeczne: studenci AMD wnoszą swój aktywny wkład w budowanie i kształtowanie otaczającego ich społeczeństwa. Działają zarówno lokalnie, jak i globalnie, m. in. w sektorach pozarządowych (NGO). Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów skupiają się nie tylko na obowiązkach studenckich i pracowniczych, lecz także na czynnym wspieraniu aktywności społecznych.

Rozwój zawodowy: zarówno w nauce, jak i w życiu zawodowym, kandydaci AMD wyróżniają się odwagą w podejmowaniu trudnych wyzwań, będąc świadomymi swoich mocnych i słabych stron. W instytucjach i ośrodkach akademickich, z którymi są związani, wykazują chęć do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji.

Spełnienie warunków powyższego profilu jest podstawą wyboru wniosków przez Komisję Rekrutacyjną AMD. Idealny uczestnik to osoba charakteryzująca się aktywnością i zaangażowaniem w każdym z tych obszarów. Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów muszą być zmotywowani do świadomego i odważnego dążenia do rozwijania umiejętności przydatnych w ich przyszłości.

Warunki formalne:

Ukończone 20 lat

Dyplom ukończeni uczelni lub aktualny status studenta

Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1

 

Akademia Młodych Dyplomatów XIV Edycja 

 

 

Aplikuj!

Program XIV edycji

gru
02

INAUGURATION CEREMONY

At 15:00
Czackiego 3/5, Warsaw
gru
15

I SESSION | The New Global Role of China

At 18:00
The National School of Public Administration | Wawelska 56
sty
12

II SESSION | Study Session in Cracow

At 00:00
Kraków Krupnicza 33a
lut
02

III SESSION | Leadership in the Corporate World

At 09:00
The National School of Public Administration | Wawelska 56
mar
02

IV SESSION | Leadership in Public Administration

At 09:00
The National School of Public Administration | Wawelska 56
mar
23

V SESSION | Women Leadership

At 09:00
The National School of Public Administration | Wawelska 56
kwi
13

VI SESSION | Skills Masterclass Session

At 09:00
The National School of Public Administration | Wawelska 56