O AMD

Akademia Młodych Dyplomatów to pierwszy w Polsce program dyplomatyczny, przygotowujący studentów i absolwentów do pracy w polskiej Służbie Zagranicznej, służbie cywilnej, instytucjach Unii Europejskiej, think-tankach oraz w organizacjach międzynarodowych. Od 2004 roku AMD kształtuje przyszłych liderów sceny społecznej i politycznej w poczuciu odpowiedzialności za otaczający świat dzięki unikatowej metodologii, wysokiej jakości nauczaniu, otwartości oraz wyjątkowemu profilowi studentów. Ponad 2400 uczestników brało udział w poprzednich dwunastu edycjach Akademii Młodych Dyplomatów. Około stu z nich znalazło pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podczas gdy inni znaleźli zatrudnienie w instytucjach europejskich, organizacjach międzynarodowych, administracji publicznej i biznesie międzynarodowym.

Specjalizacje

International Organizations (w jęz. angielskim)

Polska Służba Zagraniczna (w jęz. angielskim i polskim)

Praca w MSZ

International Security (w jęz. angielskim).

Profil uczestnika AMD

Przy opracowywaniu profilu idealnego kandydata oraz wyborze studentów EAD regularnie konsultuje się z Radą Ambasadorów, stałymi wykładowcami oraz Klubem Alumnów. Profil ten jest oparty na wartościach Europejskiej Akademii Dyplomacji:

Otwartość na świat: uczestnicy AMD zdają sobie sprawę z wyzwań stojących przed nimi we współczesnym świecie i potrzeby aktywnego stawiania im czoła. Są aktywni i otwarci na nowe doświadczenia w środowisku międzynarodowym, które zdobywają poprzez wymiany, pracę, staże oraz wolontariaty.

Zaangażowanie społeczne: studenci AMD wnoszą swój aktywny wkład w budowanie i kształtowanie otaczającego ich społeczeństwa. Działają zarówno lokalnie, jak i globalnie, m. in. w sektorach pozarządowych (NGO). Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów skupiają się nie tylko na obowiązkach studenckich i pracowniczych, lecz także na czynnym wspieraniu aktywności społecznych.

Rozwój zawodowy: zarówno w nauce, jak i w życiu zawodowym, kandydaci AMD wyróżniają się odwagą w podejmowaniu trudnych wyzwań, będąc świadomymi swoich mocnych i słabych stron. W instytucjach i ośrodkach akademickich, z którymi są związani, wykazują chęć do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji.

Spełnienie warunków powyższego profilu jest podstawą wyboru wniosków przez Komitet Rekrutacyjny AMD. Idealny uczestnik to osoba charakteryzująca się aktywnością i zaangażowaniem w każdym z tych obszarów. Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów muszą być zmotywowani do świadomego i odważnego dążenia do rozwijania umiejętności przydatnych w ich przyszłości.

Warunki formalne:

Ukończone 20 lat

Status studenta lub absolwenta

Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1

Akademia Młodych Dyplomatów XIV Edycja 

 

 

Aplikuj!

Nasze wartości

Unikatowa metodologia: Przez ostatnie dwanaście edycji AMD rozwijamy i doskonalimy nasze techniki nauczania. Wyjątkowość naszego podejścia polega na nacisku na rozwój umiejętności praktycznych, przydatnych w przyszłym życiu zawodowym uczestników naszego programu. Opierając się na tych założeniach, AMD stanowi mieszankę teorii i praktyki. Uczestnicy zdobywają wiedzę oraz doświadczenie, których nie mogą zaoferować inne placówki edukacyjne.

Najwyższa jakość nauczania: Wśród wykładowców AMD znajdziemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Naszymi gośćmi byli m.in. byli Prezydenci - Valdus Adamkus (Litwa), Aleksander KWaśniewski, Lech Wałęsa; Ministrowie Spraw Zagranicznych - Bernard Kouchner (Francja), Andrzej Olechowski, Dariusz Rosati, Boris Tarasiuk (Ukraina); Premierzy - Tadeusz Mazowiecki, Józef Oleksy, Hanna Suchocka oraz najważniejsi przedstawicieli organizacji międzynarodowych - Jerzy Buzek (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego), Javier Solana (Sekretarz Generalny NATO). Jak dotąd mieliśmy przyjemność gościć ponad 70 ambasadorów akredytowanych w Polsce, dzięki czemu zapewniamy uczestnikom bezpośredni kontakt z aktywnymi dyplomatami i ich codzienną pracą. Akademia Młodych Dyplomatów oferuje najwyższy poziom edukacji, potwierdzony akredytacją Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Możemy również poszczycić się wybitnym gronem wykładowców z Polski i zagranicy.

Wyjątkowy profil uczestnika AMD: W trakcie rekrutacji szczególną uwagę zwracamy uwagę na otwarty umysł na świat, zaangażowanie w działalność społeczną, jak również na rozwój naukowy oraz zawodowy. Dzięki Akademii uczestnicy mają niespotykaną okazję poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, planach na przyszłość i celach. Dzięki przyjaznej atmosferze AMD sprzyja nawiązywaniu trwałych więzi i kontaktów, nie tylko przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, lecz również przeradzających się w wieloletnie przyjaźnie.

Otwartość i współpraca: Koordynatorzy AMD są otwarci na wszelki oferty współpracy, zarówno w trakcie programu, jak i po jego zakończeniu. Wspieramy naszych studentów w ich inicjatywach, konferencjach oraz innych działaniach. Kontakt w naszymi absolwentami podtrzymujemy dzięki Klubowi Alumnów.

Pomoc w rozwoju kariery: Europejska Akademia Dyplomacji wspiera rozwój karier naukowych i zawodowych uczestników AMD. Uczestniczymy w programach wymian, wystawiamy rekomendacje oraz obejmuje patronatem wydarzenia organizowane przez naszych studentów. Ponadto, do dyspozycji naszych uczestników jest również Biuro Karier z ofertami pracy i staży w środowisku międzynarodowym.