fbpx

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna - kurs przygotowawczy (stacjonarnie w Warszawie)

aplikacja dyplomatyczno-konsularna

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna: Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji. Szkolenie pomaga zrozumieć specyfikę pracy i kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

REGULAMIN

START:
4 listopada, 2023
DURATION:
2 dni (4-5.11)

INSTRUCTORS:

Address

ul. Wiśniowa 40B, 02-520 Warszawa / ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa   View map

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna

kurs przygotowawczy (stacjonarnie w Warszawie)

„Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – kurs przygotowawczy” to szkolenie skierowane do osób zainteresowanych pracą w służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polski. Kurs jest idealną opcją dla przyszłych pracowników centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówek dyplomatycznych (ambasad, stałych przedstawicielstw i konsulatów). Jego formuła pozwala na przygotowanie się do pomyślnego przejścia przez konkursy na aplikację, a także na konkretne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (organizowane zgodnie z ustawą o służbie cywilnej). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą przydatne również podczas wykonywania obowiązków służbowych po rozpoczęciu pracy w służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polski.

Na kursie otrzymasz informacje na temat:

 • struktury organizacyjnej MSZ, w tym obszarów, za które odpowiedzialni są minister SZ, sekretarze i podsekretarze stanu oraz podległe im komórki Ministerstwa;

 • przebiegu procedur rekrutacyjnych z naciskiem na przygotowanie warsztatowe kandydatów i praktyczne aspekty procesu selekcji;

 • poszczególnych części egzaminu na aplikację dyplomatyczno-konsularną z uwzględnieniem:

  • sprawdzianu wiedzy ogólnej,
  • sprawdzianu umiejętności,
  • assessment centre – badania kompetencji,
  • rozmowy kwalifikacyjnej;
 • materiałów przydatnych w samodzielnej nauce;

 • przykładowych testów;

 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Podczas warsztatów zapoznasz się również z psychologicznymi zagadnieniami związanymi z procesem rekrutacji, m.in. z radzeniem sobie ze stresem towarzyszącym podczas kolejnych etapów procedur konkursowych.

Dzień 1

 1. Specyfika pracy w korpusie dyplomatyczno-konsularnym.

 2. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – przygotowanie do pracy w polskiej służbie zagranicznej i omówienie aktualnej procedury konkursowej.

 3. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – test wiedzy (jak się przygotować, przykładowe materiały, testy próbne).

 4. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna MSZ – rozmowa kwalifikacyjna (symulacja rozmowy, na co zwrócić uwagę, jak radzić sobie ze stresem).

Dzień 2

 1. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – test umiejętności (przykładowe testy, techniki rozwiązywania).

 2. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – assessment centre (na czym polega, przykłady, na co zwrócić uwagę).

 • pakiet materiałów szkoleniowych, w tym testów próbnych, opracowanych na podstawie realnej procedury rekrutacji do MSZ i doświadczenia szkoleniowego prowadzącego zajęcia; testy obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, polityki bezpieczeństwa, historii Polski i nowożytnych stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej, protokołu dyplomatycznego;

 • listę lektur pomagających przegotować się do egzaminów wstępnych na aplikację dyplomatyczno-konsularną, obejmującą pozycje poświęcone ww. dziedzinom, których opanowanie w dużej mierze pomaga podczas wszystkich etapów procedury konkursowej;

 • przykładowe testy umiejętności oraz scenariusze assessment centre (badanie kompetencji);

 • Certyfikat EAD, poświadczający odbycie szkolenia.

2 dni / 15 godzin dydaktycznych

sobota i niedziela (18-19.11.2023 roku)

miejsce: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa

Po zakończeniu szkolenia ”Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – kurs przygotowawczy” otrzymasz Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Cena promocyjna (obowiązuje do 31.10.2023): 890 zł + VAT = 1094,70 zł

Cena regularna (obowiązuje po 01.11.2023): 990 zł + VAT = 1217,70 zł

2 dni szkolenia

Zapisy do wyczerpania miejsc.

Organizator, w trosce o bezpieczeństwo uczestników, zastrzega sobie prawo do zmiany formatu zajęć (ze stacjonarnego na zdalny), jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie pogorszeniu. Decyzje w tej sprawie zostaną podjęte i przekazane uczestnikom na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. 


W celu ukończenia rejestracji prosimy o dokonanie wpłaty. Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”

Szkolenie odbędzie się w formule stacjonarnej w sali szkoleniowej przy ul. Wiśniowej 40B w Warszawie.

Organizator, w trosce o bezpieczeństwo uczestników, zastrzega sobie prawo do zmiany formatu zajęć (ze stacjonarnego na zdalny), jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie pogorszeniu. Decyzje w tej sprawie zostaną podjęte i przekazane uczestnikom na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń językowych przygotowujących do zdawania egzaminów resortowych MSZ z języka obcego.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca Polska Służba Zagraniczna, Praca Polska Służba Zagraniczna, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji,

TOP