fbpx

Manager jako przywódca

START:
27 stycznia, 2022
DURATION:
1-2 dni szkoleniowych

Najskuteczniejszym sposobem oddziaływania na zespół przez lidera jest jego osobisty przykład. W czasach szybko zmieniających się środowisk pracy i prowadzenia biznesu to osoba managera, przywódcy jest kluczowa dla spójności zespołu i pokonywania pojawiających się trudności. Odpowiednie ukształtowanie swojej pozycji przez lidera pozwala na wzrost zaufania, zaangażowania oraz przywiązania podwładnych do firmy.

Przywództwo, charyzma, wywieranie wpływu – czyli jak wpływać, dyscyplinować i inspirować innych ludzi  do działania

 „Miarą skutecznego działania podwładnych jest jego przywódca”

Cele warsztatu szkoleniowego:

 • Rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych
 • Budowanie autorytetu i wykorzystanie elementów budowania charyzmy
 • Zapoznanie z cechami, działaniami i efektami prawdziwych liderów – przywódców
 • Poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu podwładnymi
 • Doskonalenie w wyznaczaniu celów i zdań podwładnym
 • Rozwijanie skutecznej komunikacji z podwładnymi z wykorzystaniem technik komunikacyjnych
 • Trenowanie sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole i z zespołem
 • Zapoznanie ze sprawdzonymi metodami motywowania/inspirowania podwładnych

 

Odpowiemy sobie na pytania:

 • Jakie są cechy przywódców?
 • Jak wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego przewodzenia ludźmi?
 • Jak radzić sobie z niesubordynacją podwładnych?
 • Jak wpływać, motywować i inspirować podwładnych i współpracowników?
 • Jak działać, aby się skutecznie realizować zaplanowane cele i zamierzenia?
 • Jak radzić sobie z pokonywaniem barier komunikacyjnych w zespole?
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu zespołem?

PLAN SZKOLENIA

1. Przewodzenie – jak być lepszym liderem

  • Przewodzenie, a zarządzanie – podobieństwa i różnice
  • Budowanie autorytetu w zespole podwładnych – działania podejmowane przez lidera
  • Jak działa sprawny przywódca – efekty działań lidera
  • Jak działają znani przywódcy, cechy znanych Czynniki skuteczności przewodzenia,
  • Identyfikowanie i rozpoznanie prawdziwego przywódcy – zachowania, cechy, style działania i myślenia,
  • Czym jest charyzma i jej wykorzystanie przez liderów.
  • Umiejętności i cechy przynależne liderowi – przywódcy
  • Jak kreować pozytywny wizerunek w otoczeniu zawodowym
  • Jak budować relacje sprzyjające osiąganiu zaplanowanych rezultatów
  • Cechy efektywnych zespołów – prawdziwy przywódca w realnym zespole.

 

2. Źródła władzy (autorytetu) lidera i reguły wywieranie wpływu

  • Władza formalna
  • Władza nagradzania
  • Władza karania
  • Władza ekspercka
  • Władza relacji
  • Reguła wzajemności
  • Reguła kontrastu
  • Reguła społecznego dowodu słuszności
  • Reguła lubienia
  • Argumentacja, perswazja,

 

3. Wyznaczanie celów i zadań podwładnym – komunikacja z zespołem

  • Narzędzia wyznaczania celów podwładnym: reguła SMART i zasada WARTO
  • Poziomy rozwoju pracowników: kompetencje i zaangażowanie – od nowicjusza do mistrza,
  • Kompetencje transferowe vs. kompetencje do wykonania zdania
  • Style zarządzania, a etapy rozwoju pracowników – zarządzanie sytuacyjne
  • Prowadzenie spotkań z pracownikami
  • Wprowadzanie zmian – Expose
  • Diagnoza postaw pracowników w obliczu zmiany

 

4. Przywództwo adaptatywne

  • Typy sytuacji – problem, analiza, rozwiązanie, ocena,
  • Kreatywność, improwizacja, zaangażowanie, eksperymentowanie, reakcja na zmiany,
  • Zasada 4 –Pozycja, problem, podejście, propozycja
  • Analiza, monitoring działań podejmowanych przez lidera

 

5. Cykl komunikacyjny w kierowaniu ludźmi

  • Rozmowa planująca
  • Rozmowa monitorująca
  • Korekta menedżerska
  • Rozmowa podsumowująca
  • Pozytywne i negatywne elementy komunikacji wpływające na rezultat rozmowy
  • Bariery komunikacyjne – zapobieganie

 

6. Motywacja i motywowanie w służbach bezpieczeństwa i ochrony

  • Różnice miedzy motywacją i motywowaniem – czym są, a czym nie są
  • Motywowanie finansowe i pozafinansowe – narzędzia motywowania
  • Komunikaty szefa do pracowników – siła motywująca (lub demotywująca) komunikatów
  • Dekalog motywowania – jak motywować swoich podwładnych
  • Czynniki motywujące wg. Herzberga

 

7. Rozmowy dyscyplinujące z podwładnymi

 • Kiedy, jak i po co dyscyplinować podwładnych?
 • Konstruowanie i udzielanie informacji zwrotnej podwładnym
 • Rozmowa korygująca
 • Rozmowa ostrzegawcza
 • Rozmowa o nałożeniu sankcji

 

8. Konflikt w zespole – kierowanie konfliktem przez lidera

  • Czym jest konflikt?
  • Rozpoznawanie symptomów konfliktów
  • Najczęściej występujące powody konfliktów
  • Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów: modelowanie, przykłady, pokazanie korzyści/strat w konflikcie, inne.
  • Mediacje – przygotowanie i prowadzenie mediacji w konflikcie
  • Wypowiedzi zbliżające do rozwiązania konfliktu
  • Wypowiedzi oddalające rozwiązanie konfliktu
  • Pozytywne i negatywne skutki konfliktu
  • Techniki asertywne w konflikcie/trudni rozmówcy/trudne sytuacje

Metoda:  Warsztat szkoleniowy

 • Mini wykład
 • Praca w zespołach,
 • ćwiczenia,
 • symulacje,
 • „burza mózgów”,
 • dyskusja,
 • przykłady,
 • analizy przypadków,

Odbiorcy szkolenia: kadra zarządzająca, menedżerowie, liderzy

Szkolenie prowadzone jest głównie w formie prezentacji i dyskusji z uczestnikami (autorefleksja). W szkoleniu zostaną również wykorzystane elementy warsztatu, których celem jest zwiększenie świadomości uczestników na temat własnych wartości i preferencji, która powinna ułatwić poruszanie się i pracę w środowisku międzykulturowym. W ramach szkolenia wykorzystana będzie również gra negocjacyjna i ćwiczenia praktyczne.

Głównym narzędziem jest model LMR opracowany przez Richarda Lewisa. Model pozwala w prosty i trafny sposób przewidzieć potencjalne konflikty jak również znaleźć punkty wspólne między różnymi kulturami narodowymi.

Czas szkolenia: 1-2 dni szkoleniowych

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP