fbpx

Negocjacje biznesowe (webinar live online)

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH I WEBINARÓW

START:
11 maja, 2023
DURATION:
6 godzin

Negocjacje biznesowe

Kurs jest skierowany do osób pragnących uzyskać solidną wiedzę z zakresu negocjacji. Podczas szkolenia są omawiane najważniejsze techniki i zasady prawidłowego prowadzenia negocjacji biznesowych.

Uczestnicy poznają i utrwalają reguły rządzące negocjacjami, co umożliwi im swobodne dostosowanie poznanych technik do sytuacji, w jakiej się znajdą. Dzięki szkoleniu biorący udział dowiedzą się jak wywierać wpływ i unikać manipulacji ze strony partnera biznesowego, a także jakich błędów należy unikać. Odpowiednio przygotowanie do negocjacji, określenie priorytetów i zmiennych negocjacyjnych może zaowocować skutecznością przy stole negocjacyjnym.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym tą tematyką, a w szczególności pracownikom administracji publicznej i samorządowej, przedstawicielom sektora prywatnego współpracującym z władzami innych państw, pracownikom firm międzynarodowych lub polskich mających styczność z negocjatorami reprezentującymi partnerów biznesowych.

Kurs składa się z łącznie 6 godzin szkoleniowych.

Europejska Akademia Dyplomacji jest członkiem światowego stowarzyszenia akademii dyplomatycznych IFDT (The International Forum on Diplomatic Training), dzięki czemu jesteśmy w stanie wprowadzać wszystkie najnowsze rozwiązania i śledzić trendy globalne, tak by nasi kursanci wynieśli od nas wiedzę, doświadczenie i nabyli niezbędnych umiejętności.

Program kursu został przygotowany przez prowadzącego i obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do negocjacji

 • Negocjacje jako sposób osiągania porozumienia

 • Przygotowanie do negocjacji

 • Style, techniki i strategie negocjacyjne

 • Negocjacje właściwe – fazy negocjacji

 • Negocjacyjne narzędzia

 • Manipulacje w negocjacjach

 • Umiejętności, atuty i cechy dobrego negocjatora

 • Podsumowanie i zakończenie

Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany drogą mailową po zarejestrowaniu się na szkolenie.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

 • Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
 • Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
  • Ćwiczenia
  • Praca w grupach
  • Dyskusja
  • Symulacje sprzedażowe
  • „Burza mózgów”
  • Symulacje w parach i zespołach
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Informacje zwrotne dla uczestników

Zygmunt Dolata

Licencjonowany Trener, Wykładowca, Coach, Konsultant szkoleń dla biznesu, ekspert Telepracy, specjalista-praktyk, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, negocjacji, rozwoju osobistego, marketingu, promocji sprzedaży. Podyplomowych Studiów Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej oraz Podyplomowych Studiów Komunikacji i Promocji w Biznesie w poznańskiej Akademii Ekonomicznej, jak również Podyplomowych Polsko-Niemieckich Studiów Menedżerskich: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” a także absolwentem Politechniki Warszawskiej (kierunek: ekonomika transportu). Prowadzi szkolenia i warsztaty metodami interaktywnymi (ćwiczenia, gry, symulacje, dyskusje, praca w zespołach, itd.). W swojej pracy opiera się na praktycznych przykładach „z życia”. Odwołuje się do doświadczeń uczestników, by wspólnie z nimi rozwiązywać konkretne problemy wynikające z tematyki szkoleniowej. Autor wielu autorskich programów szkoleniowych.

Praktyk biznesu: Dyrektor, Kierownik marketingu, Szef Sprzedaży, Specjalista ds. Sprzedaży, Handlowiec, Trener Regionalny i Trener Programowy w firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych.

posiada 11.-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, prezentacji
i wykładów. (Posiadane Certyfikaty Trenerskie: House of Skills, JET Szkolenia i Doradztwo, „Nowe Motywacje”, Telekomunikacja Polska S.A.) . Prowadził szkolenia dla wielu firm i branż na terenie całego kraju.

Optymista w dążeniu do celu i pokonywaniu trudności.

W codziennych sytuacjach życiowych konsekwentnie, aby „nie zardzewieć”, praktykuje negocjacje i sprzedaż.

Zdobywca II miejsca w konkursie „Gazety Wyborczej” – „Mówca doskonały”

Autor artykułów z dziedziny negocjacji, motywacji i sprzedaży,

Każdy z uczestników otrzyma numerowany certyfikat poświadczający udział w kursie.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 590 złotych + 23% VAT = 725,70 zł.


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne
 • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”
W kwestii faktur prosimy kontaktować się z nami na faktury@diplomats.pl

Dla administracji publicznej przewidzieliśmy specjalną procedurę płatności. Prosimy o zarejestrowanie się online, a następnie o wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EAD (DO POBRANIA TUTAJ) i przesłanie skanem na mail szkolenia@diplomats.pl. Stanowi to gwarancję miejsca w grupie, jak również możliwość płatności po szkoleniu.

TOP