fbpx

Bezpieczeństwo dyplomaty i urzędnika w XXI wieku (szkolenie stacjonarne)

REGULAMIN

START:
14 czerwca, 2024
DURATION:
8 godzin

INSTRUCTORS:

Sytuacja bezpieczeństwa w XXI wieku zmienia się dynamicznie. Polska jako kraj graniczący ze strefą wojny, wspierający aktywnie Ukrainę oraz budujący swoją pozycję w organizacjach międzynarodowych takich jak NATO i UE jest krajem dotkniętym szczególnym zainteresowaniem obcych służb specjalnych. Proponowane szkolenie obejmuje tematykę różnego rodzaju zagrożeń, z którymi może spotkać się podczas realizacji zadań zawodowych, zarówno urzędnik zatrudniony w instytucjach państwowych, jak i samorządowych oraz dyplomata realizujący misję tak w kraju, jak i za granicą. Prezentowane podczas szkolenia zagrożenia obejmują takie obszary jak: kontakty zawodowe z obcokrajowcami, przedstawicielami podmiotów zagranicznych, próby nawiązywania relacji nieformalnych, kontakty służbowe podczas zagranicznych wyjazdów krótkoterminowych oraz długoterminowych. Ponadto szkolenie wskazuje obszary zainteresowań krajowych i zagranicznych służb specjalnych, z jakimi potencjalnie może spotkać się urzędnik oraz dyplomata. 

Szkolenie składa się z dwóch części, każdej trwającej ok 2,5 godz. Część pierwsza ma charakter teoretyczny, natomiast cześć druga wskazuje praktyczne rozwiązania wielu sytuacji, z jakimi może spotkać się urzędnik państwowy lub dyplomata podczas swoich zawodowych kontaktów z obcokrajowcami. Szkolenie przewiduje interakcję z uczestnikami – pytania i odpowiedzi. 

I część szkolenia – opis kto odpowiada za bezpieczeństwo polskiego dyplomaty i urzędnika, charakterystyka sytuacji zagrożenia, w których może znaleźć się polski dyplomata lub urzędnik. Poruszane zagadnienia:

 • co rozumiemy pod pojęciem bezpieczeństwa urzędnika państwowego,

 • jakie służby odpowiadają za bezpieczeństwa urzędnika państwowego – relacje z polskimi służbami specjalnymi,

 • jakie mamy w Polsce służby specjalne i jaki jest zakres ich kompetencji,

 • jak zweryfikować czy osoba podająca się za funkcjonariusza jednej z polskich służb specjalnych na prawdę jest z tej służby,

 • czy kontakt z polską służbą specjalną to przykry obowiązek czy przysługa dla ojczyzny,

 • w jakich okolicznościach dyplomata wchodzi w zainteresowanie kontrwywiadu, a w jakich wywiadu własnego państwa,

 • dlaczego i w jakich okolicznościach polscy urzędnicy i dyplomaci wchodzą w zainteresowanie obcych służb specjalnych,

 • zagrożenia wywiadowcze wynikające z zatrudnienia w misji dyplomatycznej,

 • czym różnią się zagrożenia dla urzędnika od zagrożeń dla dyplomaty ze strony obcych służb specjalnych,

 • bieżąca polityka własnego państwa oraz wydarzenia międzynarodowe jako czynnik ryzyka w karierze dyplomatycznej lub urzędniczej.

II część szkolenia – praktyczne porady jak zachować się w sytuacji kiedy podejrzewamy kontakt ze strony obcej służby specjalnej, jak być bezpiecznym dyplomatą i urzędnikiem. Podejmowane zagadnienia:

 • jak się zachowywać w sytuacjach, które uważamy za  nietypowe w pracy dyplomaty i urzędnika: 

  • nachodzenie przez przedstawicieli obcych państw – dyplomatów lub przedstawicieli zagranicznych firm (maile, zapytania, prośby wychodzące poza typowy urzędniczy kontakt); 

  • próby wywierania presji lub nacisku w celu uzyskania informacji;

  • intensywne zaprzyjaźnianie się;

 • na co uważać w kontaktach z przedstawicielami innych państw, nawet jeśli są dyplomatami i kontakt ma uzasadnienie merytoryczne,

 • realizować spotkania w biurze, czy poza biurem,

 • czy zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem jest przeciwskazaniem do pracy w polskiej dyplomacji lub administracji (także  w kontekście dostępu do informacji niejawnych),

 • podwójne obywatelstwo a praca z tajemnicą państwową,

 • jak może wpływać na pracę w dyplomacji lub urzędzie państwowym bycie członkiem zagranicznego stowarzyszenia lub fundacji,

 • jak zachowywać się bezpiecznie podczas pobytu na zagranicznej placówce dyplomatycznej zarówno w roli dyplomaty jak i urzędnika bez statusu dyplomatycznego,

 • jak opisywać kontakty z obcokrajowcami w ankiecie bezpieczeństwa,

 • jakie są możliwe kanały informowania o nietypowych zdarzeniach z udziałem obcokrajowców lub podczas pobytów zagranicznych.

Przebieg szkolenia może być zmodyfikowany zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Integralną częścią szkolenia są liczne przykłady i odniesienia do rzeczywistych przypadków i wydarzeń. Treść szkolenia oparta jest na materiałach jawnych. Szkolenie ma unikatowy charakter, odnosi się do wiedzy i doświadczenia wynikającego z wieloletniej obserwacji działań zachodnich firm i służb specjalnych realizowanych wobec polskich urzędników i podmiotów gospodarczych.

Cel:

Celem szkolenia jest nakreślenie słuchaczom obszarów zainteresowań obcych służb specjalnych ukierunkowanych na pozyskanie kontaktów w polskiej administracji. Wskazanie zadań polskich służb specjalnych w obszarze ochrony oraz wykorzystania polskich urzędników w zakresie realizacji ich ustawowych zadań. Podczas szkolenia zostanie przekazana praktyczna wiedza dotycząca: 

 • jak rozpoznać czy kontaktuje się z nami prawdziwy funkcjonariusz polskiej służby specjalnej,

 • jak reagować na kontakty ze strony polskich służb specjalnych, 

 • jak rozpoznać, że jest się obiektem zainteresowania obcej służby specjalnej, 

 • jaki zespół zachowań stosować aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w kontaktach z obcokrajowcami, 

 • jak bezpiecznie zachowywać się podczas pobytów zagranicznych, 

 • jaki wpływ na uzyskanie dostępu do informacji niejawnych mają nasze prywatne relacje z obcokrajowcami,

 • co zrobić by w kontaktach z obcokrajowcami i przedstawicielami firm zagranicznych czuć się bezpiecznie.

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby zatrudnione w administracji centralnej i samorządowej, nawet te, które nie mają w zakresie obowiązków kontaktów z obcokrajowcami. Mogą one bowiem pozostawać w zainteresowaniu zarówno polskich, jak i obcych służb specjalnych, nie mając świadomości tego faktu. Kolejną grupą adresatów szkolenia są dyplomacji zatrudnieni zarówno w centrali MSZ w Warszawie, jak i planujący lub już realizujący misję dyplomatyczną. Szkolenie adresowane jest również do wszystkich osób, które zawodowo współpracują z przedstawicielami podmiotów zagranicznych.

Anna Grabowska-Siwiec – doktor nauk politycznych, emerytowana major kontrwywiadu ABW, w którym służyła od 2004 do 2020 roku. Autorka pracy badawczej „Kontrwywiad PRL w systemie sprawowania władzy politycznej. Od Departamentu II MSW do Zarządu Kontrwywiadu UOP”. Obecnie niezależny szkoleniowiec, wykładowczyni i badaczka historii kontrwywiadu. Ekspertka ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i analizy danych. Podczas służby zajmowała się szeroko rozumianym definiowaniem zagrożeń kontrwywiadowczych, m.in. w obszarze instytucji państwowych i podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa.

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej oraz materiały piśmiennicze.

Szkolenie ma unikatowy charakter, odnosi się do wiedzy i doświadczenia wynikającego z wieloletniej obserwacji działań zachodnich firm i służb specjalnych realizowanych wobec polskich urzędników i podmiotów gospodarczych.

Szkolenie otwarte w formule stacjonarnej: 1 dzień, od godz. 9:00 do ok. 17:00.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Obowiązują zapisy online. Formularz dostępny TUTAJ.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 790 złotych + 23% VAT = 971,70 zł.


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne
 • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”

W kwestii faktur prosimy kontaktować się z nami na faktury@diplomats.pl

Nasze atuty:

 • Wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem

 • Indywidualne podejście do słuchacza

 • Możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem

 • Pakiet materiałów szkoleniowych i edukacyjnych

 • Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia

 • Zniżki dla grup

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia Protokół Dyplomatyczny.

Dla administracji publicznej przewidzieliśmy specjalną procedurę płatności. Prosimy o zarejestrowanie się online, a następnie o wypełnienie formularza zgłoszeniowego EAD (dostępny TUTAJ) i przesłanie skanem na mail szkolenia@diplomats.pl. Stanowi to gwarancję miejsca w grupie.

TOP