fbpx

Negocjacje w biznesie

DURATION:
1 day

INSTRUCTORS:

Tomasz Dyba
trade marketing

Address

Warsaw, Oleandrów 6   View map

Szkolenie ma na celu poznanie zasad negocjacyjnych opartych na osiągnięciu wspólnych korzyści dla stron procesu negocjacyjnego w celu długiej współpracy, osiągnięcia jednorazowych korzystnych dla siebie efektów, asertywnego stawiania granic, radzenia sobie z manipulacjami i grami negocjacyjnymi.

Omawiane są podstawy psychologiczne i praktykowane techniki i narzędzia negocjacyjne. Szkolenie jest bogato ilustrowane studiami przypadków negocjacji odbytych w przeszłości w środowisku polskim i międzynarodowym.

Ważnym elementem procesu negocjacyjnego omawianym na szkoleniu są przygotowanie się do negocjacji oraz nadzór nad wykonaniem uzgodnień i wyciąganie konsekwencji. Są one zwykle pomijane w podobnych szkoleniach. Każdy z uczestników ma zadanie polegające na przygotowaniu własnego przykładu z pracy lub życia osobistego, które są omawiane na zajęciach.

Zajęcia odbywają się w formie praktycznych warsztatów rozwijających umiejętności – część prezentacyjna 20%, interaktywna praca 20%, ćwiczenia 60%. W zajęciach wykorzystywana jest kamera.

1. Wprowadzenie do negocjacji

2. Definicja negocjacji

  • Konflikt

  • Strategie postępowania w warunkach konfliktu

  • Określenie negocjacji

  • Przygotowanie do negocjacji

  • Obietnice i groźby

  • Style negocjacyjne – Omówienie stylów negocjacyjnych.

3. Negocjacje nastawione na współpracę model Fishera, Uryego i Pattona.

4. Taktyki i techniki negocjacyjne

5. Fazy procesu negocjacji

6. Komunikacja w negocjacjach

7. Model idealnej sprzedaży

  • Efektywna współpraca z klientami

  • Sprzedaż relacyjna

  • Lojalność i współpraca partnerska

Tomasz Dyba prowadzi szkolenia z trade marketingu, zarządzania produktem, produktywności marketingu i sprzedaży, zarządzania kategorią, wprowadzania nowego produktu, planowania sprzedaży, pozycjonowania, pricingu, psychologii cen, zarządzania firmą czy pozycjonowania. Tomasz ma 20-letnie doświadczenie trenerskie, przeprowadził  ponad 20 000 godzin szkoleń i 1500 sesji coachingowych. Dowiedz się więcej!

1 dzień

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

590 zł – szkolenie otwarte

Szkolenie zamknięte wyceniane indywidualnie: executive_education@diplomats.pl

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na: executive_education@diplomats.pl

TOP