Negocjacje w biznesie

DURATION:
1 day

INSTRUCTORS:

Tomasz Dyba
trade marketing

Address

Warsaw, Oleandrów 6   View map

Szkolenie ma na celu poznanie zasad negocjacyjnych opartych na osiągnięciu wspólnych korzyści dla stron procesu negocjacyjnego w celu długiej współpracy, osiągnięcia jednorazowych korzystnych dla siebie efektów, asertywnego stawiania granic, radzenia sobie z manipulacjami i grami negocjacyjnymi.

Omawiane są podstawy psychologiczne i praktykowane techniki i narzędzia negocjacyjne. Szkolenie jest bogato ilustrowane studiami przypadków negocjacji odbytych w przeszłości w środowisku polskim i międzynarodowym.

Ważnym elementem procesu negocjacyjnego omawianym na szkoleniu są przygotowanie się do negocjacji oraz nadzór nad wykonaniem uzgodnień i wyciąganie konsekwencji. Są one zwykle pomijane w podobnych szkoleniach. Każdy z uczestników ma zadanie polegające na przygotowaniu własnego przykładu z pracy lub życia osobistego, które są omawiane na zajęciach.

Zajęcia odbywają się w formie praktycznych warsztatów rozwijających umiejętności – część prezentacyjna 20%, interaktywna praca 20%, ćwiczenia 60%. W zajęciach wykorzystywana jest kamera.

1. Wprowadzenie do negocjacji

2. Definicja negocjacji

  • Konflikt

  • Strategie postępowania w warunkach konfliktu

  • Określenie negocjacji

  • Przygotowanie do negocjacji

  • Obietnice i groźby

  • Style negocjacyjne – Omówienie stylów negocjacyjnych.

3. Negocjacje nastawione na współpracę model Fishera, Uryego i Pattona.

4. Taktyki i techniki negocjacyjne

5. Fazy procesu negocjacji

6. Komunikacja w negocjacjach

7. Model idealnej sprzedaży

  • Efektywna współpraca z klientami

  • Sprzedaż relacyjna

  • Lojalność i współpraca partnerska

Tomasz Dyba prowadzi szkolenia z trade marketingu, zarządzania produktem, produktywności marketingu i sprzedaży, zarządzania kategorią, wprowadzania nowego produktu, planowania sprzedaży, pozycjonowania, pricingu, psychologii cen, zarządzania firmą czy pozycjonowania. Tomasz ma 20-letnie doświadczenie trenerskie, przeprowadził  ponad 20 000 godzin szkoleń i 1500 sesji coachingowych. Dowiedz się więcej!

1 dzień

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

590 zł – szkolenie otwarte

Szkolenie zamknięte wyceniane indywidualnie: executive_education@diplomats.pl

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na: executive_education@diplomats.pl

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP