fbpx

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Regulamin szkoleń otwartych

DURATION:
1 dzień

INSTRUCTORS:

Jan Wojciech Piekarski
Head of the Council, Ambassador to Pakistan (1984 - 1989), Belgium & Luxembourg (1998 - 2002) & Israel (2003 - 2006)

Szkolenie Prawo dyplomatyczne i konsularne to intensywny wstęp do świata dyplomacji, prowadzony przez Ambasadora  Jana Wojciecha Piekarskiego. Szkolenie dedykowane jest przyszłym i obecnym pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prawnikom oraz każdemu, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę z zakresu dyplomacji. 

Kurs kładzie nacisk na prawne aspekty dyplomatyczno-konsularne oraz dogłębne poznanie specyfiki służby dyplomatyczno-konsularnej. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami reprezentacji państwa w stosunkach międzynarodowych, językiem dyplomatycznym, a także rozróżnieniem oraz porównaniem funkcji dyplomatycznych i konsularnych. Przedmiotem zajęć będzie również szczegółowy opis klas urzędów konsularnych oraz członków misji dyplomatycznych, podział obowiązków oraz przywileje i immunitety związane z pełnionymi funkcjami.

Uczestnicy szkolenia poznają również źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego. W trakcie szkolenia będą omawiane rzeczywiste przykłady oraz poddawane dyskusji bieżące wydarzenia z zakresu stosunków dyplomatycznych oraz opieki konsularnej.

Program szkolenia:

– reprezentacja państwa w stosunkach międzynarodowych,

– zadania misji dyplomatycznych i służby konsularnej,

– kwalifikacje pracowników służby dyplomatyczno – konsularnej,

– klasy, rangi i tytuły szefów oraz członków misji dyplomatycznych,

– kategorie i klasy urzędów konsularnych,

– rola i prawne usytuowanie konsuli honorowych,

– przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne,

– początek i koniec funkcji dyplomatycznych i konsularnych,

– funkcje dyplomatyczne i konsularne,

– kurtuazja międzynarodowa, język dyplomatyczny.

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zachęcamy przede wszystkim obecnych oraz przyszłych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także pracowników instytucji współpracujących z ambasadami i konsulatami. Szkolenie jest również dedykowane studentom oraz absolwentom zainteresowanym zagadnieniami szeroko rozumianej dyplomacji.

Metodologia

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu popartego dyskusją oraz case studies. Istnieje również możliwość skorzystania z indywidulanych konsultacji. Szkolenie jest oparte na autorskim programie przygotowanym przez Ambasadora Jana Wojciecha Piekarskiego.

Cel szkolenia:

– zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa dyplomatyczno-konsularnego i praktyki dyplomatycznej oraz kompetencji i zadań ambasad i konsulatów,

– umiejętność rozróżniania zakresu obowiązków oraz przywilejów pomiędzy ambasadami a urzędami konsularnymi,

przybliżenie praktyki funkcjonowania misji dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych, a także ich przywilejów i immunitetów,

– zaznajomienie z pojęciem stosunków dyplomatycznych (nawiązywanie stosunków, realizacja, zawieszanie, zrywanie, wznawianie) i stosunków konsularnych (konsulowie zawodowi i honorowi).

 Efekty kształcenia

 Na koniec szkolenia jego uczestnicy będą:

– znali źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego,

– rozróżniali funkcje, jakie pełnią ambasady i konsulaty,

– wiedzieli, jakie są przywileje i immunitety dyplomatyczno-konsularne,

– rozumieli pojęcie legacji,

– umieli wskazać jak nawiązuje się stosunki dyplomatyczne oraz ustanawia stosunki konsularne.

Nasze Atuty:

  • szkolenie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę – Ambasadora,

  • indywidualne konsultacje z trenerem,

  • pakiet materiałów szkoleniowych i edukacyjnych,

  • przerwy kawowe między poszczególnymi zagadnieniami,

  • zajęcia w centrum Warszawy w wygodnym punkcie komunikacyjnym, blisko metra,

  • 10-letnie doświadczenie w edukacji dyplomatycznej,

  • Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

 

Cena: 590 zł (zw. z VAT)

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prawo dyplomatyczne i konsularne

TOP