Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Regulamin szkoleń otwartych

DURATION:
1 dzień

INSTRUCTORS:

Jan Wojciech Piekarski
Head of the Council, Ambassador to Pakistan (1984 - 1989), Belgium & Luxembourg (1998 - 2002) & Israel (2003 - 2006)

Szkolenie Prawo dyplomatyczne i konsularne to intensywny wstęp do świata dyplomacji, prowadzony przez Ambasadora  Jana Wojciecha Piekarskiego. Szkolenie dedykowane jest przyszłym i obecnym pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prawnikom oraz każdemu, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę z zakresu dyplomacji. 

Kurs kładzie nacisk na prawne aspekty dyplomatyczno-konsularne oraz dogłębne poznanie specyfiki służby dyplomatyczno-konsularnej. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami reprezentacji państwa w stosunkach międzynarodowych, językiem dyplomatycznym, a także rozróżnieniem oraz porównaniem funkcji dyplomatycznych i konsularnych. Przedmiotem zajęć będzie również szczegółowy opis klas urzędów konsularnych oraz członków misji dyplomatycznych, podział obowiązków oraz przywileje i immunitety związane z pełnionymi funkcjami.

Uczestnicy szkolenia poznają również źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego. W trakcie szkolenia będą omawiane rzeczywiste przykłady oraz poddawane dyskusji bieżące wydarzenia z zakresu stosunków dyplomatycznych oraz opieki konsularnej.

Program szkolenia:

– reprezentacja państwa w stosunkach międzynarodowych,

– zadania misji dyplomatycznych i służby konsularnej,

– kwalifikacje pracowników służby dyplomatyczno – konsularnej,

– klasy, rangi i tytuły szefów oraz członków misji dyplomatycznych,

– kategorie i klasy urzędów konsularnych,

– rola i prawne usytuowanie konsuli honorowych,

– przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne,

– początek i koniec funkcji dyplomatycznych i konsularnych,

– funkcje dyplomatyczne i konsularne,

– kurtuazja międzynarodowa, język dyplomatyczny.

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zachęcamy przede wszystkim obecnych oraz przyszłych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także pracowników instytucji współpracujących z ambasadami i konsulatami. Szkolenie jest również dedykowane studentom oraz absolwentom zainteresowanym zagadnieniami szeroko rozumianej dyplomacji.

Metodologia

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu popartego dyskusją oraz case studies. Istnieje również możliwość skorzystania z indywidulanych konsultacji. Szkolenie jest oparte na autorskim programie przygotowanym przez Ambasadora Jana Wojciecha Piekarskiego.

Cel szkolenia:

– zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa dyplomatyczno-konsularnego i praktyki dyplomatycznej oraz kompetencji i zadań ambasad i konsulatów,

– umiejętność rozróżniania zakresu obowiązków oraz przywilejów pomiędzy ambasadami a urzędami konsularnymi,

przybliżenie praktyki funkcjonowania misji dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych, a także ich przywilejów i immunitetów,

– zaznajomienie z pojęciem stosunków dyplomatycznych (nawiązywanie stosunków, realizacja, zawieszanie, zrywanie, wznawianie) i stosunków konsularnych (konsulowie zawodowi i honorowi).

 Efekty kształcenia

 Na koniec szkolenia jego uczestnicy będą:

– znali źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego,

– rozróżniali funkcje, jakie pełnią ambasady i konsulaty,

– wiedzieli, jakie są przywileje i immunitety dyplomatyczno-konsularne,

– rozumieli pojęcie legacji,

– umieli wskazać jak nawiązuje się stosunki dyplomatyczne oraz ustanawia stosunki konsularne.

Nasze Atuty:

  • szkolenie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę – Ambasadora,

  • indywidualne konsultacje z trenerem,

  • pakiet materiałów szkoleniowych i edukacyjnych,

  • przerwy kawowe między poszczególnymi zagadnieniami,

  • zajęcia w centrum Warszawy w wygodnym punkcie komunikacyjnym, blisko metra,

  • 10-letnie doświadczenie w edukacji dyplomatycznej,

  • Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

 

Cena: 590 zł (zw. z VAT)

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP