fbpx

Prezentacje biznesowe, które sprzedają

START:
24 lutego, 2022
DURATION:
1-2 dni szkoleniowe, np. 9.00 -15.00

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.
 • Poznanie i przećwiczenie technik autoprezentacji, komunikacji oraz technik  i sposobów na profesjonalne wystąpienia publiczne.

 • Rozwijanie umiejętności budowania wizerunku – solidności, wiarygodności, profesjonalizmu

 • Nabycie umiejętności prezentowania strategii dla zespołu

 • Kształtowanie postawy asertywnego reagowania na obiekcje ze strony audytorium – techniki odpowiadania na pytania „z Sali”,

1. Przygotowania do wystąpienia biznesowego:

 • Co,jak i komu chcę powiedzieć?

 • Gdzie i dlaczego chce powiedzieć ?

 • Co chcę osiągnąć i czym się wyróżnię?

 •  Jak długo i jak skonstruuje przekaz

2. Techniczne przygotowanie wystąpienia

 • Określanie celów prezentacji

 • Przygotowanie scenariusza prezentacji

 •  Analiza grupy uczestników

 • Określenie tematu i zakresu prezentacji – do czego mam przekonać?

 • Struktura prezentacji –wstęp, rozwiniecie i zakończenie

 • Prezentacja jako „spektakl” – elementy sceniczne, interakcja, dynamika, 3

3. Autoprezentacja

 • Pierwsze wrażenie

 • Mowa ciała

 • Wygląd zewnętrzny

 • Praca głosem

 • Komunikaty werbalne

 4. Wystąpienie perswazyjne i przekonujące 

 •  Materiał dowodowy i logika komunikatu

 •  Wiarygodność prezentującego – jak ją zbudować?

 • Potrzeby psychologiczne słuchaczy

 • Opinie kluczowych przedstawicieli słuchaczy

5. Intrygujący początek – storytelling

 • ,,Prosto z mostu”

 • „Dawno, dawno temu”

 • „Był sobie Staszek”

 • „Dalekosiężna wizja”  „Bomba miedzy oczy”

6. Oszałamiający koniec

 • „Dokończenie historii”

 • „Krótko mówiąc”

 • „Rachunek zysków i strat”

 • “Żądanie akcji”

 • „Teraz wszystko zależy od was”

 • ćwiczenia w małych grupach,

 • ćwiczenia indywidualne,

 • odgrywanie ról

 • filmy szkoleniowe

 • analizy przypadku,

 • „burza mózgów”,

 • Dyskusje moderowane

 • dyskusje moderowane,

 • mini wykład,

 • prezentacje,

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim biznesmenom, przedstawicielom handlowym, pracownikom administracji, osoby związane ze sprzedażą, kontaktem z klientem, liderzy projektów, managerowie. Szkolenie ułatwi pracę tym, którzy na swoim stanowisku odpowiadają za kontakty z klientami, łagodzenie sporów i ustalanie małych porozumień.

 • managerowie, dyrektorzy

 • szefowie działów sprzedaży, marketingu, IT,logistyka itp

 •  klienci indywidualni zainteresowani nauką efektywnych prezentacji online

1 dzień szkoleniowy – 9.00-15.00

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP