Przemówienia okolicznościowe

Szkolenie przygotowujące do profesjonalnego przygotowywania i wygłaszania gratulacji, podziękowań, toastów, kondolencji.

Przemówienia Okolicznościowe

Toasty, gratulacje i podziękowania bez tajemnic.

Opis

Szkolenie jest dedykowane osobom, które w swoim życiu prywatnym lub zawodowym spotykają się z potrzebą wygłaszania krótszych lub dłuższych form wypowiedzi, takich jak przemówienia, toasty, gratulacje. Horacy powiedział że: „Dobra mowa musi sprawić przyjemność słuchaczom i im służyć”.

 Program szkolenia:

 • emisja głosu: techniki mówienia i pracy nad własnym aparatem mowy

 • mowa ciała: jakich gestów unikać, co robić z rękami jak stać prawidłowo

 • wystąpienia: podziękowania, gratulacje, toasty, życzenia; kompozycja, cechy charakterystyczne

 • zwroty: kompendium praktycznych zwrotów, kiedy używać cytatów i aforyzmów

 • trudne sytuacje: nagłe wystąpienie, gafa, złośliwe komentarze i toasty, podziękowania

 • kondolencje

Grupa Docelowa:

Zanikająca sztuka oracji jest w dzisiejszych czasach bardzo pożądaną umiejętnością. Częste zmiany miejsca pracy i zamieszkania, praca wymagająca nawiązywania i podtrzymywania kontaktów wymusza dbanie o jakość i elegancję różnych form wypowiedzi. Cześć z nich jest wygłaszana tylko okazyjnie, jednak wygłoszone prawidłowo potrafią zadecydować o powodzeniu w biznesie lub dalszej karierze. Szkolenie dedykowane przede wszystkim prezesom, dyrektorom, menedżerom i kierownikom zespołów, oraz wszystkim, którzy chcą poprawić swój warsztat oratorski.

Metodyka:

Szkolenie nastawione jest na praktyczne umiejętności, pomija w swoim zakresie banały i „oczywiste oczywistości”, ma na celu poprawę warsztatu krasomówczego słuchacza. Poprzez ćwiczenia, praktyczne przykłady i gotowe szablony słuchacz będzie potrafił zmierzyć się z trudną sztuką okazyjnej oracji.

Cel szkolenia:

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę dzięki której z łatwością będą mogli tworzyć konkretne i porywające gratulacje, toasty i podziękowania.

 • Poprawa zdolności wymowy i poznanie sposobów jej doskonalenia

 • Oswojenie z publicznym wystąpieniami

Efekty szkolenia:

 • uczestnik zdaje sobie sprawę z fundamentalnej roli dykcji i emisji głosu w procesie mówienia

 • słuchacz zna podstawowe gesty i postawy, które są odbierane pozytywnie lub negatywnie

 • słuchacz potrafi przygotować się na nagłe i niespodziewane wystąpienie

 • potrafi skonkretyzować cel i treść swojej wypowiedzi

 • słuchacz potrafi skomponować gratulacje, toasty, podziękowania

 • umiejętność wykorzystywania ozdobników słownych

Atuty

 • prestiżowa Akademia, skupiając w swoich szeregach wybitnych przedstawicieli polskiej dyplomacji

 • trenerzy z wieloletnim stażem pracy i praktyczną wiedzą

 • indywidualne konsultacje z trenerem

 • certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji

 • pakiet materiałów szkoleniowych i edukacyjnych

Praca nad poprawą swojej „higieny mowy” wymaga wielu ćwiczeń. Dlatego każdy słuchacz na zakończenie szkolenia otrzyma skrypt treningowy zawierający przykładowy harmonogram i zestaw ćwiczeń mający na celu poprawę funkcjonowania swojego aparatu wymowy.

Szkolenia dla firm

Oferta indywidualnie zaprojektowanych szkoleń, cykli szkoleniowy i usług doradczych przeznaczonych dla biznesu i instytucji publicznych.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP