Wystąpienia publiczne w środowisku międzynarodowym

Wystąpienia publiczne

Szkolenie adresowane jest do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, w tym efektywnej autoprezentacji, skutecznego przemawiania oraz wywierania wpływu na odbiorcę.

START:
27 listopada, 2018
DURATION:
1-2 dni

Szkolenie adresowane jest do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, w tym efektywnej autoprezentacji, skutecznego przemawiania oraz wywierania wpływu na odbiorcę. Szkolenie jest skierowane do osób  zaangażowanych w życie publiczne, pracowników administracji publicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia prezentacji przed szerokim audytorium.Wystąpienia publiczne.

Program:
Szkolenie ma formę warsztatową a program jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami i trenerami z zakresu wystąpień publicznych i zawiera następujące elementy:

  • Autoprezentacja  w kontaktach międzynarodowych – sposoby na osiągnięcie sukcesu
  • Techniki wywierania wpływu w wystąpieniach publicznych (NLP – programowanie neurolingwistyczne)
  • Praca z kamerą i mikrofonem – występowanie w mediach
  • Radzenie sobie ze stresem – sposoby jego unikania, łagodzenia oraz techniki relaksacyjne
  • Retoryka – sprawne wysławianie się, skuteczna argumentacja oraz krasomówstwo
  • Kompendium praktycznych porad i zwrotów w wystąpieniach publicznych w języku polskim i angielskim
  • Debata oxfordzka – symulacja wystąpienia publicznego w oparciu o zdobyte na kursie doświadczenia w języku polskim i dla chętnych w języku angielskim

Zajęcia prowadzone są głownie w formie warsztatów, i zajęć praktycznych, wykłady i instrukcje mają charakter uzupełniający. Uczestnicy wezmą udział w debacie, w trakcie której będą mieli możliwość wykorzystania zdobytych podczas szkolenia umiejętności. Całość debaty zostanie zarejestrowana na kamerze i przekazana na płycie CD uczestnikom spotkania. Każdy uczestnik szkolenia otrzymapakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej. Szkolenie trwa 2 dni (łącznie 18 godzin szkoleniowych) i kończy się wręczeniem dyplomu poświadczającego  udział w szkoleniu.

W trakcie szkolenia istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz trenerami.

Wystąpienia publiczne, 

Wystąpienia publiczne, Wystąpienia publiczne

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP