fbpx

Wystąpienia publiczne w środowisku międzynarodowym

Wystąpienia publiczne

Szkolenie adresowane jest do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, w tym efektywnej autoprezentacji, skutecznego przemawiania oraz wywierania wpływu na odbiorcę.

START:
27 listopada, 2018
DURATION:
1-2 dni

Szkolenie adresowane jest do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, w tym efektywnej autoprezentacji, skutecznego przemawiania oraz wywierania wpływu na odbiorcę. Szkolenie jest skierowane do osób  zaangażowanych w życie publiczne, pracowników administracji publicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia prezentacji przed szerokim audytorium.Wystąpienia publiczne.

Program:
Szkolenie ma formę warsztatową a program jest przygotowany we współpracy z cenionymi praktykami i trenerami z zakresu wystąpień publicznych i zawiera następujące elementy:

  • Autoprezentacja  w kontaktach międzynarodowych – sposoby na osiągnięcie sukcesu
  • Techniki wywierania wpływu w wystąpieniach publicznych (NLP – programowanie neurolingwistyczne)
  • Praca z kamerą i mikrofonem – występowanie w mediach
  • Radzenie sobie ze stresem – sposoby jego unikania, łagodzenia oraz techniki relaksacyjne
  • Retoryka – sprawne wysławianie się, skuteczna argumentacja oraz krasomówstwo
  • Kompendium praktycznych porad i zwrotów w wystąpieniach publicznych w języku polskim i angielskim
  • Debata oxfordzka – symulacja wystąpienia publicznego w oparciu o zdobyte na kursie doświadczenia w języku polskim i dla chętnych w języku angielskim

Zajęcia prowadzone są głownie w formie warsztatów, i zajęć praktycznych, wykłady i instrukcje mają charakter uzupełniający. Uczestnicy wezmą udział w debacie, w trakcie której będą mieli możliwość wykorzystania zdobytych podczas szkolenia umiejętności. Całość debaty zostanie zarejestrowana na kamerze i przekazana na płycie CD uczestnikom spotkania. Każdy uczestnik szkolenia otrzymapakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej. Szkolenie trwa 2 dni (łącznie 18 godzin szkoleniowych) i kończy się wręczeniem dyplomu poświadczającego  udział w szkoleniu.

W trakcie szkolenia istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami oraz trenerami.

Wystąpienia publiczne, 

Wystąpienia publiczne, Wystąpienia publiczne

TOP