fbpx

Zarządzanie emocjami w zespole

START:
20 stycznia, 2022
DURATION:
1 dzień szkoleniowy, np. 09.00-15.00

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Emocje w zespole mają niebagatelny wpływ na jego funkcjonowanie. Te negatywne mogą utrudniać współpracę, generować konflikty albo osłabiać działanie zespołu. Jednak rozpoznanie i przepracowanie emocji członków zespołu pozwala na konstruktywną zmianę, a także adaptację do nowych wyzwań stojących przed firmą. Umiejętność rozpoznawania emocji, zarządzania nimi i wykorzystywania ich w pozytywny sposób to umiejętność, którą warto rozwijać zarówno w roli przełożonego jak i podwładnego.

Satysfakcja z rozpoznania i radzenia sobie z emocjami w zespole

 1. Nabycie umiejętności analizowania i pozytywnego reagowania na pojawiające się emocje w zespole
 2. Rozwijanie umiejętności skutecznego radzenia sobie z emocjami przez zespół
 3. Zidentyfikowanie i pozyskanie zaplecza do radzenia sobie z emocjami
 4. Rozwijanie umiejętności budowania siły zespołu poprzez właściwe zarządzanie emocjami przez lidera
 5. Kształtowanie pozytywnych relacji w zespole w oparciu o rozpoznane i celowo wykorzystane emocje w osiąganiu celów i satysfakcji

Zarządzanie emocjami w zespole

1. Czym są emocje?
2. Czym nie są emocje?
3. Jak zidentyfikować emocje u siebie?
4. Wpływ emocji na efektywność i skuteczność działania
5. Czym jest zarządzanie emocjami w zespole?
6. Czym jest zespół – plusy i minusy istnienia zespołu?
7. Jak rozpoznać i zarządzać emocjami w zespole?
8. Emocje – parasol ochronny czy skorupa, w której chroni się zespół
9. Analiza emocji w zespole
10. Emocje, a delegowanie zadań
11. Emocje, a informacja zwrotna
12. Emocje, a pochwała i rozmowa dyscyplinująca
13. Cykl komunikacyjny w zarządzaniu, a emocje
14. Złość, strach, poczucie winy, strach, wstyd, radość, entuzjazm- jak je rozpoznać, wzmacniać i właściwie nimi zarządzać w zespole
15. Emocje, a ludzkie potrzeby i ich zaspokajanie
16. Myślę, czuję, chcę, dążę do zaspokojenia – ścieżka emocji
17. Ludzkie potrzeby wg. Maslowa i ich zaspokajanie
18. Zarządzanie emocjami, czyli ich rozpoznanie, nazwanie i wyrażanie.
19. Rozmowy z zespołem o emocjach i ich wpływie na relacje i osiąganie celów, granicach, okazywaniu, ukrywaniu, milczeniu
20. Poszukiwanie bezpieczeństwa przez zespół, a działania lidera
21. Jak radzić sobie z emocjami – krzyk, oddech, techniki relaksacyjne, ludzie, przedmioty, wizualizacje, planowanie i realizowanie celów, oparcie, odskocznie, ćwiczenia, ambitne wyzwania, medytacje, integracja,
22. Asertywne mówienie o emocjach- nie uprawiaj czarnowidztwa

Mini wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

 1. Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
 2. Analiza przypadków
 3. Rozpatrywanie przykładów z doświadczeń uczestników
 4. Odgrywanie ról
 5. Symulacje
 6. Dyskusja
 7. „Burza mózgów”
 8. Ćwiczenia indywidualne
 9. Wnioskowanie po ćwiczeniach

1 dzień szkoleniowy, np. 09.00-15.00

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP